Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/1998/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 01/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/1998/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM QUẢN LÝ VÀ CHO VAY VỐN TỪ QUỸ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg ngày 2/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về lập Quỹ tín dụng đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế, Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo được lập theo Quyết định số 51/1998/QĐ/TTg ngày 2 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Việc cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo thực hiện theo Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01 tháng 07 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Ngân hàng Công thương cho vay trực tiếp đối với học sinh, sinh viên; ở những nơi không có chi nhánh hoặc tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Ngân hàng Công thương được uỷ thác cho NHTM khác thực hiện việc cho vay đối với học sinh, sinh viên. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo việc uỷ thác của Ngân hàng Công thương và nhận uỷ thác cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.

Điều 4. Việc quản lý tài chính của Quỹ tín dụng đào tạo thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhành Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam và các ngân hàng thương mại liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/07/1998 về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215