Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 184-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 27/05/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-QĐ

   Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KHO PHÁT HÀNH BAN HÀNH DO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90-VP NGÀY 05-8-1959

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ ấn định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Xét chế độ kho phát hành ban hành theo Nghị định số 90-VP ngày 05 tháng 8 năm 1959 có điều quy định chưa hợp lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Bắt đầu từ ngày 01-6-1960, điều 14 thuộc chương II của chế độ kho phát hành ban hành theo Nghị định số 90-VP ngày 05-8-1959 quy định lại như sau:

"Để tiện cho việc bảo quản, theo dõi lập sổ sách đồng thời để rút bớt được mức tồn quỹ nghiệp vụ Ngân hàng không cần thiết, việc xuất nhập kho phát hành phải làm chẵn thếp 100 tờ và chỉ làm với số tiền tròn chẵn một trăm đồng (100đ00) tức là mọi khoản xuất nhập kho đến 100đ là đơn vị thấp nhất, không có số lẻ dưới 100đ".

Điều 2. - Các ông Chủ nhiệm tổng kho, Chánh văn phòng Ngân hàng quốc gia Việt Nam, Trưởng chi nhánh và Trưởng chi điếm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184-QĐ ngày 27/05/1960 sửa đổi Nghị định 90-VP về chế độ kho phát hành do Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!