Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 174/QĐ-NH5 năm 1994 sửa đổi nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 174/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 26/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VỀ NỘI DUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI,NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại lệnh số 37/LCT-HĐNN8 và Lệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189-HĐBT ngày 15-6-1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung nội dung hoạt động quy định tại Giấy phép hoạt động Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam, như sau:

1.1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VNĐ) của các cá nhân là người Việt Nam và các pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng, tỷ lệ không quá 20 % vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh.

1.2. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh đối với các đối tượng là tổ chức kinh tế nước ngoài tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt Nam và cho vay đối với những đối tượng này để thực hiện dự án trúng thầu tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-9-1994, Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Các Định chế Tài chính, thủ trưởng Vụ, Cục, liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.174/QD-NH5

Hanoi, August 26, 1994

 

DECISION

ON AMENDMENT, ADDITION TO CONTENTS OF SCOPE OF ACTIVITIES OF FOREIGN BANK BRANCH, JOINT - VENTURE BANK OPERATING IN VIETNAM

 GOVERNOR OF STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on State Bank, Ordinance on bank, credit cooperatives and finance companies issued dated 24 may, 1990 by the Order No. 37 LCT/HDNN 8 and Order No. 38 LCT/HDNN8 of the President of the State Council.
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2, march, 1993 of the Government on tasks, powers, and responsibilities for State management of Ministries and Ministerial Agencies.
Pursuant to the Decree No. 189/HDBT dated 5, June, 1991 of the Council of Ministers on promulgation of the regulation foreign bank branches, joint-venture bank operating in Vietnam.
On the proposal of the director of the financial institution department.

DECIDES

Article 1:

Addition to the contents of activities stipulated in banking license granting to foreign bank branch, joint-venture bank by State bank as follows:

1.1 Foreign bank branch, joint-venture bank operating in Vietnam are allowed to receive Vietnamese currency from Vietnamese and Vietnamese legal entities which not relating credit to bank, the rate shall not be more than 20% of the allocated capital of foreign bank branch, or chartered capital of the joint-venture bank.

1.2 Foreign bank branch, joint-venture bank operating in Vietnam implementing guarantee for entities are foreign economic organizations which take part in bidding investment projects in Vietnam and to lend to these entities implement the successful bidding project in Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/QĐ-NH5 năm 1994 sửa đổi nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230