Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 161/QĐ-NH7 năm 1996 sửa đổi Thông tư 07/TT-NH7 năm 1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 161/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 08/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 161/QĐ-NH7

Hà Nội , ngày 08 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/TT-NH7 NGÀY 26/03/1994 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/05/1990;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn về trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng vụ Quản lý Ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sửa đổi, bổ sung các điểm 20; điểm 21; điểm 23; điểm 31 của Thông tư số 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 như sau:

1.1- Điểm 20 được sửa đổi như sau:

- Hồ sơ xin vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Đơn xin vay vốn nước ngoài gửi Thống đốc ngân hàng Nhà nước (theo mẫu quy định).

- Bản sao có công chứng giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ của doanh nghiệp được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp duyệt;

- Chấp nhận bảo lãnh của ngân hàng nếu bên cho vay yêu cầu;

- Văn bản thoả thuận cuối cùng với Bên cho vay nước ngoài về các điều kiện như: lãi suất, các loại phí kèm theo, thời hạn vay, trả và ân hạn, điều kiện bảo lãnh, điều kiện rút vốn và trả nợ và các điều kiện khác liên quan đến hợp đồng vay vốn sẽ ký;

- Đối với doanh nghiệp Nhà nước vay vốn cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì luận chứng kinh tế - kỹ thuật phải được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt;

- Văn bản xác nhận không nợ thuế ngân sách và nợ quá hạn ngân hàng.

1.2- Điểm 21 được bổ sung như sau:

Hồ sơ xin vay vốn nước ngoài của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động đối ngoại bao gồm:

- Đơn xin vay vốn nước ngoài;

- Dự thảo hợp đồng tín dụng;

- Bản giải trình việc sử dụng vốn vay;

- Bản tổng kết tài sản của tổ chức tín dụng chứng minh nguồn vốn huy động chưa vượt quá 20 lần vốn tự có và quỹ dự trữ.

1.4- Điểm 23 được sửa đổi như sau:

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh được trực tiếp vay vốn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả với các điều kiện và hồ sơ như quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước.

1.5- Điểm 31, được sửa đổi như sau:

Sau khi được Thống đốc ngân hàng Nhà nước chấp thuận, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra tình hình rút vốn, sử dụng vốn vay nước ngoài và kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp ở địa phương mình. Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý và kiến nghị gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các Vụ, Cục, các Ông Chánh Văn phòng Thống đốc, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, các Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, các Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Văn Châu

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161/QĐ-NH7 năm 1996 sửa đổi Thông tư 07/TT-NH7 năm 1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.362
DMCA.com Protection Status