Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 153/2002/QĐ-TTg về cơ quan Điều phối của Việt Nam trong việc tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung của Quỹ Tiền tệ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 153/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 153/2002/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC THAM GIA HỆ THỐNG PHỔ BIẾN SỐ LIỆU CHUNG CỦA QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại tờ trình số 602/TCTK-TH ngày 09 tháng 9 năm 2002 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng Cục Thống kê là Cơ quan điều phối của Việt Nam trong việc tham gia Hệ thống phổ biến số liệu chung (sau đây gọi tắt là hệ thống GDDS) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Điều 2. Các Cơ quan tham gia Hệ thống GDDS, gồm:

1. Bộ Tài chính.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Bộ Y tế.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

8. Uỷ ban Chứng khoản Nhà nước.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Bộ Bưu chính, Viễn thông.

11. Bộ Thương mại.

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Bộ Công nghiệp.

14. Bộ Giao thông vận tải.

15. Bộ Xây dựng.

16. Bộ Văn hoá - Thông tin.

17. Uỷ ban Thể dục Thể thao.

Điều 3. Cơ quan điều phối có các chức năng và nhiệm vụ:

1. Cử điều phối viên quốc gia để liên lạc với các Bộ, ngành và IMF về mọi vấn đề có liên quan đến việc tham gia và thực hiện Hệ thống GDDS.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia Hệ thống GDDS.

3. Phân công trách nhiệm cho các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia trong việc thu thập tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo nội dung yêu cầu của Hệ thống GDDS thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, Cơ quan phụ trách.

4. Cung cấp số liệu cho IMF để đưa lên Hệ thống GDDS theo quy định hiện hành của nhà nước về việc cung cấp số liệu thống kê.

5. Liên hệ với IMF về trợ giúp kỹ thuật và các nội dung khác trong việc thực hiện hệ thống GDDS.

Điều 4. Các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia hệ thống GDDS có các nhiệm vụ:

1. Thu thập, tổng hợp và cung cấp các chỉ tiêu thống kê đã được phân công cho Cơ quan điều phối đúng thời hạn.

2. Thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về việc công bố số liệu đối với các số liệu gửi cho Cơ quan điều phối để cung cấp cho IMF.

3. Cử cán bộ hoặc lập tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ, ngành trong việc thường xuyên liên lạc, phối hợp và cung cấp số liệu cho Cơ quan điều phối.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có tên tại Điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 153/2002/QD-TTg

Hanoi, November 07, 2002

 

DECISION

ON VIETNAM’S COORDINATING AGENCY FOR PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND’S GENERAL DATA DISTRIBUTION SYSTEM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposal of the General Director of Statistics in Report No. 602/TCTK-TH of September 9, 2002 and comments of the Minister of Planning and Investment, the Governor of Vietnam State Bank, the Minister of Finance, and the heads of the concerned agencies,

DECIDES:

Article 1.- To assign the General Statistics Department to act as Vietnam’s coordinating agency for participation in the International Monetary Fund (IMF)’s General Data Distribution System (hereafter called the GDDS for short).

Article 2.- The agencies participating in the GDDS include:

1. The Ministry of Finance.

2. The State Bank of Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 153/2002/QĐ-TTg về cơ quan Điều phối của Việt Nam trong việc tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung của Quỹ Tiền tệ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14