Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2000/QĐ-UB về Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/2000/QĐ-UB-TH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 17/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC VAY VỐN, TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22/01/1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 1999 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 2680/TT-KHĐT-TH ngày 08 tháng 11 năm 1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do ngân sách thành phố đảm bảo vay nợ.

Điều 2.- Quy chế có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá theo dõi và tổng hợp những vấn đề phát sinh, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại thành phố, Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước
- TT/TU - TT/HĐND.TP - TT.UBND.TP
- Văn phòng Thành Ủy
- CN Các NH Thương mại, NH Đầu tư,  Ngân hàng Cổ phần trên địa bàn TP
- VPUB : CPVP, các Tổ, Tổ TH (4b)
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Võ Viết Thanh

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VỀ VIỆC VAY VỐN, TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố).

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do ngân sách thành phố đảm bảo vay nợ, bao gồm :

1- Những dự án do ngân sách thành phố trả nợ gốc và lãi vay :

Đầu tư sửa chữa, xây dựng các cầu giao thông sắp sập hoặc nâng tải trọng cầu cho đồng bộ trên một tuyến đường ; cải tạo, xây dựng các nút giao thông nội thành, các tuyến giao thông trọng điểm (là những dự án không có nguồn thu trực tiếp để trả nợ vay).

2- Những dự án ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay và chủ đầu tư trả nợ gốc :

- Dự án đầu tư mở rộng và xây dựng mới các trường bán công, dân lập, tư thục.

- Dự án đầu tư mở rộng, xây dựng mới và tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện, cơ sở y tế khám bệnh hoặc điều trị bệnh của Nhà nước và dân lập.

3- Những dự án ngân sách thành phố hỗ trợ một phần lãi suất vay để hạ lãi suất vay ở mức 6%/năm, chủ đầu tư phải trả nợ gốc và lãi vay 6%/năm.

- Dự án đầu tư phát triển đường ống cấp 2 cung cấp nước sạch.

- Dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc các thành phần kinh tế trong nước ; ưu tiên cho các ngành cơ khí, công nghệ phần mềm, vật liệu mới, công nghệ sinh học, các doanh nghiệp có lợi thế sản xuất hàng hóa xuất khẩu và tiêu thụ một phần ở thị trường trong nước, các dự án của doanh nghiệp thực hiện di dời vào các khu công nghiệp và các khu vực theo quy hoạch của thành phố.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển giao đất ở, xây dựng các khu nhà ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân có hộ khẩu tại thành phố đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; phục vụ yêu cầu tái định cư cho đồng bào ở những khu vực phải giải tỏa để xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Tất cả các dự án nêu trên chỉ thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt chủ trương đầu tư từng dự án và chỉ định chủ đầu tư.

Trình tự và thủ tục về quản lý đầu tư phải thực hiện đúng theo các quy định tại Nghị định số 52/1999-NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 88/1999-NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ. Nếu sau này Chính phủ có sự thay đổi các Nghị định này thì chủ đầu tư thực hiện theo các Nghị định mới.

Điều 2.- Chủ đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố là :

1- Các dự án đầu tư xây dựng cầu, đường, nút giao thông, đường ống cấp nước : chủ đầu tư là Sở Giao thông công chánh, Ủy ban nhân dân quận-huyện hoặc các doanh nghiệp có chức năng do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định.

2- Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển giao đất ở, nhà ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân có hộ khẩu tại thành phố đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ; phục vụ yêu cầu tái định cư cho đồng bào ở những khu vực phải giải tỏa để xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của thành phố : chủ đầu tư là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp khu công nghiệp, các doanh nghiệp có chức năng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định.

3- Các dự án đầu tư trường học và y tế : chủ đầu tư là các pháp nhân hoặc cá nhân trực tiếp vay vốn để thực hiện dự án.

4- Các dự án đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và di dời vào khu công nghiệp : chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Điều 3.- Danh mục các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư quy định tại Điều 1 của Quy chế này là một phần của kế hoạch đầu tư phát triển của thành phố, được Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Trách nhiệm của các tổ chức tài chính-tín dụng khi cho vay vốn phải kiểm tra chặt chẽ chủ đầu tư sử dụng vốn vay phải đúng mục đích của dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt. Chủ đầu tư không được dùng tài sản tạo thành từ vốn vay để thế chấp, sang nhượng, chuyển đổi... cho cá nhân hoặc pháp nhân nào khác trong suốt thời gian chưa trả xong nợ vay, trừ việc thế chấp đối với các tổ chức tài chính-tín dụng đã cho vay vốn. Trong trường hợp đặc biệt cần thay đổi chủ sở hữu dưới mọi hình thức phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là cơ quan tiếp nhận và thẩm định dự án đầu tư theo quy định của Nhà nước để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư của từng dự án, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, trình duyệt dự án, phương án sử dụng các nguồn vốn thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ; phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để thanh toán nợ vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất đầu tư và thực hiện các chính sách ưu đãi khác cho dự án, kiểm tra việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư.

Chương 2:

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ.

Điều 4.- Vốn thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư được vay từ các nguồn như sau :

1- Các loại vốn tín dụng ưu đãi của Trung ương, lãi suất cho vay do Chính phủ quy định.

2- Vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, lãi suất vay do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

3- Vốn của các Ngân hàng do Ban Điều hành chương trình đầu tư trung và dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố xem xét chỉ định bằng văn bản. Mức lãi suất cho vay tối đa không vượt quá 90% mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước bỏ lãi suất trần, mức lãi suất cho vay hàng năm được tính bằng mức lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn thành phố cộng thêm tối đa 1% cho tổ chức tài chính-tín dụng. Thời gian ân hạn tối thiểu bằng thời gian thi công công trình.

Ưu tiên dành vốn nêu ở mục 1, 2 cho các dự án do Ngân sách thành phố phải trả toàn bộ hoặc một phần vốn và lãi vay ; sử dụng hết chỉ tiêu vốn nêu ở mục a, b mới sử dụng đến vốn nêu ở mục c nêu trên.

Điều 5.- Vốn thanh toán lãi vay đầu tư các dự án được Ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần theo dự án được duyệt, chủ đầu tư được nhận vốn từ ngân sách thành phố để trả lãi vay theo hợp đồng vay tín dụng.

Điều 6.- Vốn thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội của các khu nhà cho công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và phục vụ yêu cầu tái định cư cho các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của thành phố được cân đối bố trí từ tiền bán nhà sở hữu Nhà nước hoặc vay vốn của các tổ chức tài chính-tín dụng được xác định khi xét duyệt chủ trương đầu tư của từng dự án.

Điều 7.- Đối với các dự án Ngân sách trả nợ gốc và lãi vay đầu tư, chi phí khảo sát xây dựng, lập dự án, thiết kế, chi phí quản lý dự án được Ngân sách thành phố ghi kế hoạch vốn để thực hiện.

Chương 3:

THỦ TỤC VAY VỐN CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ

Điều 8.- Việc bảo đảm nợ vay được thực hiện như sau :

1- Đối với các dự án đầu tư do Ngân sách thành phố trả vốn gốc và lãi vay thì chủ đầu tư không cần thế chấp tài sản để vay vốn đầu tư.

2- Đối với các dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông, mạng cấp nước, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, các dự án đầu tư đổi mới thiết bị, các dự án di dời doanh nghiệp có nguồn thu trực tiếp được xác định trong dự án để trả nợ vay thì chủ đầu tư phải sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn đầu tư.

3- Đối với các dự án đầu tư nhà ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ; phục vụ yêu cầu tái định cư cho các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của thành phố, ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, chủ đầu tư sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố cấp quyền sử dụng đất để có thể thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất khi vay vốn đầu tư dự án.

Điều 9.- Đối với những dự án do ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi suất, sau khi dự án được duyệt, chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng vay với các ngân hàng theo hướng dẫn bằng văn bản của Ban điều hành chương trình đầu tư trung và dài hạn của Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung trong quyết định đầu tư đã được duyệt.

- Đối với những dự án do ngân sách thành phố phải trả toàn bộ vốn và lãi vay, giao Sở Tài chánh-Vật giá làm đầu mối trực tiếp ký hợp đồng vay vốn, quản lý nguồn vốn vay, thực hiện cấp phát cho các dự án đã được duyệt; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách hàng năm để trả nợ gốc và lãi vay.

Chương 4:

QUẢN LÝ VIỆC VAY VỐN VÀ THANH TOÁN NỢ VAY

Điều 10.- Sau khi ký hợp đồng tín dụng, chủ đầu tư các dự án phải gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá và Kho bạc thành phố bản sao hợp đồng tín dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận vốn theo hợp đồng vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích đảm bảo tiến độ thực hiện theo dự án được duyệt. Hàng tháng chủ đầu tư phải báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá, các tổ chức tài chính-tín dụng cho vay vốn về tình hình thực hiện dự án, tình hình giải ngân và sử dụng vốn vay, đề xuất kịp thời các kiến nghị cần tháo gỡ các trở ngại (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Điều 11.- Các tổ chức tài chính-tín dụng cho các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố quy định tại Điều 1 của Quy chế này chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện giải ngân theo hợp đồng tín dụng đã ký và theo tiến độ thực hiện dự án ; thực hiện giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích của dự án được duyệt ; hàng tháng báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố, đồng gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá và Ban điều hành chương trình đầu tư trung và dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ giải ngân, tình hình sử dụng vốn vay và kết quả trả nợ của chủ đầu tư.

Điều 12.- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, nghiệm thu công trình theo đúng quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm :

1- Báo cáo quyết toán công trình chậm nhất không quá 60 ngày sau khi nghiệm thu công trình.

2- Gởi cho Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư khế ước nhận nợ với tổ chức tài chính-tín dụng, bản đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư với tổ chức tài chính-tín dụng kể từ thời điểm bắt đầu vay cho tới khi được quyết toán (nếu là bản sao phải có thị thực của bên cho vay và bên nhận nợ).

3- Nếu chủ đầu tư không đồng thời là cơ quan quản lý chuyên ngành sử dụng công trình thì chủ đầu tư phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện việc bàn giao công trình cho cơ quan chuyên ngành quản lý và sử dụng.

Điều 13.- Việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư nói trên thực hiện đúng theo Thông tư 136/1999/TT.BTC ngày 16/11/1999 của Bộ Tài chính và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Điều 14.- Đối với các dự án đầu tư mà Ngân sách thành phố phải trả toàn bộ vốn gốc và lãi vay hoặc hỗ trợ lãi vay được ghi chỉ tiêu kế hoạch cấp vốn hàng năm và thực hiện giải ngân theo tiến độ dự án (tháng, quý).

Điều 15.- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch vốn Ngân sách trả nợ gốc và lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư :

1- Đối với các dự án do Ngân sách trả vốn gốc và lãi vay :

- Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm cân đối và chuyển kinh phí sang Kho bạc Nhà nước thành phố.

Kho bạc Nhà nước thành phố có trách nhiệm kiểm tra, thanh toán vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án; thực hiện việc chuyển trả vốn gốc và lãi vay cho tổ chức cho vay theo yêu cầu của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố.

2- Đối với các dự án ngân sách hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi vay :

- Trước thời hạn thanh toán lãi vay 10 ngày, chủ đầu tư lập bảng thống kê đề nghị chuyển tiền thanh toán lãi vay gởi Sở Tài chánh-Vật giá (kèm theo bảng kê số liệu, tài liệu thuyết minh lãi vay đến hạn trả).

- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố thẩm tra lại số liệu và chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại đơn vị cho vay để chủ đầu tư trả lãi tiền vay.

- Chủ đầu tư tự bố trí nguồn để trả nợ gốc theo dự án được duyệt và hợp đồng tín dụng đã ký.

Ngân sách không thanh toán phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không hoàn trả vốn gốc đúng thời hạn quy định trong dự án được duyệt hoặc do chủ đầu tư kéo dài thời gian thi công.

Điều 16.- Chủ đầu tư là doanh nghiệp Nhà nước được Ngân sách hỗ trợ lãi suất các dự án đầu tư chịu trách nhiệm hạch toán và quyết toán khoản Ngân sách hỗ trợ lãi suất đầu tư theo đúng quy định của Thông tư số 68-TC/TCDN ngày 25/9/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Chương 5:

TỔ CHỨC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Điều 17.- Giám đốc các Sở Giao thông công chánh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 18.- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Quy chế, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý các vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy chế này./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2000/QĐ-UB về Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.155

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159