Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/QĐ-NH7 năm 1994 về qui định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của Quỹ điều hòa ngoại tệ của nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 147/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 02/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH TỈ GIÁ MUA, BÁN NGOẠI TỆ CỦA QUỸ ĐIỀU HÒA NGOẠI TỆ CỦA NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT - HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Để tăng cường nguồn ngoại tệ cho Quỹ điều hòa ngoại tệ tập trung của nhà nước;

- Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay qui định lại Điều 8 trong qui chế tạm thời về sử dụng Quỹ điều hòa ngoại tệ tập trung của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-NH7 ngày 3/1/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung sau:

- Tỉ giá mua ngọai tệ cho Quỹ điều hòa:

Việc mua ngoại tệ cho Quỹ điều hòa tại Ngân hàng Trung ương tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh được ủy quyền đều áp dụng theo tỉ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước công bố tại ngày giao dịch.

- Tỉ giá bán ngọai tệ từ quỹ điều hòa:

Ngoại tệ từ quỹ điều hòa chuyển bán tại các Trung tâm giao dịch ngoại tệ áp dụng theo tỉ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày chuyển tiền.

Ngọai tệ từ Quỹ điều hòa bán cho ngân hàng thương mại sẽ thực hiện theo tỉ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước công bố tại ngày giao dịch cộng 0,1%

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ

Điều 3:

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối, vụ Kế toán Tài chính ngân hàng, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các vụ, cục Ngân hàng nhà nước liên quan khác, Chủ tịch Ban điều hành hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/QĐ-NH7 năm 1994 về qui định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của Quỹ điều hòa ngoại tệ của nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155