Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/QĐ-NH7 năm 1994 về qui định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 146/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 02/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH TỈ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo lệnh số 37/LCT - HĐNN8 ngày 24 tháng 5 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Để tiến tới thống nhất cơ sở qui định tỉ giá và đảm bảo hoạt động bình thường của 2 trung tâm giao dịch ngoại tệ;

- Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay qui định việc xác định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại như sau:

- Tỉ giá bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại tối đa bằng tỉ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước công bố cộng 0,1%

- Tỉ giá mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại tối đa bằng tỉ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước công bố

- Không qui định chênh lệch giữa tỉ giá mua và bán ngoại tệ

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ

Điều 3:

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối, các vụ, cục Ngân hàng Nhà nước liên quan khác, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Ngân hàng liên doanh, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K/T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/QĐ-NH7 năm 1994 về qui định tỉ giá mua, bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211