Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 144/QĐ-NH1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 30/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

THỐNG ĐỐC NGĂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định 390-TTG ngày 27-7-1993 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;

- Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/NH1 ngày 21-2-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ trưởng - Trưởng ban điều hành thí điểm Quỹ tín dụng nhân dân;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Các Quỹ tín dụng Nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động được phép thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 2

Vụ trưởng - Trưởng ban điều hành thí điểm Quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thanh toán nêu trong Điều 1 Quyết định này áp dụng đúng các quy định trong Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt ban hành theo Quyết định số 22-QĐ/Nh1 ngày 21-2-1994 và Thông tư hướng dẫn thực hiện Thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt số 08-TT/NH2 ngày 2-6-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Trưởng ban điều hành thí điểm Quỹ tín dụng nhân dân, Thủ trưởng các Vụ, Cục đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các Quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/QĐ-NH1 ngày 30/06/1994 về điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các qũy tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123