Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN bổ sung một số điều, khoản trong quy chế thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng kèm theo Quyết định 805/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 1422/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1422/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1422/2002/QĐ-NHNN NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 805/2001/QĐ-NHNN NGÀY 21/6/2002 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật NHNN Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN ngày 21/6/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Điều 22 "Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong ngành Ngân hàng" tại gạch đầu dòng thứ nhất như sau: "Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập".

2. Huỷ bỏ Điều 24 quy định về "Hội đồng thi đua khen thưởng hệ thống Ngân hàng Nhà nước".

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 "Thời gian xét thưởng" như sau: "Việc xét duyệt các hình thức khen thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thực hiện từ tháng 4 hàng năm (trừ khen thưởng đột xuất).

Riêng Học viện Ngân hàng xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm học và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Sửa đổi Điều 33 như sau: "Để đảm bảo việc xét khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế này, Thủ trưởng các đơn vị phải hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định gửi về Thường trực Hội đồng thi đua Ngành trước ngày 31/3 hàng năm (Riêng Học viện Ngân hàng gửi trước ngày 15/10) để hoàn thành thủ tục trình Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành xét (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất)".

5. Bổ sung khoản 3 và 4 vào Điều 39 "Quy trình xét thưởng" như sau:

"3. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp, xét và có văn bản trình Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành.

4. Việc xét các danh hiệu thi đua đối với các đồng chí Lãnh đạo Ngành Ngân hàng do Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành đề xuất, xin ý kiến Ban cán sự Đảng trước khi trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 1219/2001/QĐ-NHNN, ngày 21/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Ngân hàng Nhà nước.

- Quyết định số 549/QĐ-NHNN, ngày 30/5/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cử, thay thế thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng chịu trách nhiệm thi Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN bổ sung một số điều, khoản trong quy chế thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng kèm theo Quyết định 805/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101