Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1402/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 29/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 1402/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU DỊCH VỤ THÔNG TIN ỨNG DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ;
Căn cứ Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mức thu dịch vụ Thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Căn cứ Mức thu tại Quyết định này, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng được áp dụng để cung cấp dịch vụ Thông tin tín dụng theo từng thời kỳ và theo từng loại tin đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng thông tin của các tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các nhân với mục tiêu góp phần an toàn. Hệ thống Ngân hàng, phòng ngừa rủi ro tín dụng và phát triển hệ thống Thông tin Tín dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, tổ chức và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 


MỨC THU DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 1402/2003/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Thống đốc Ngân hành Nhà nước)

 

Đơn vị tính : ngàn đồng

 

Số thự tự

KHOẢN THU

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

I

THU THEO NĂM

 

 

 

Về thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng; thông tin cảnh báo sớm

Ngàn đồng/năm/đơn vị sử dụng

2.000

II

THU THEO LẦN KHAI THÁC SỬ DỤNG

 

 

1

Bản thông tin phân tích, tổng hợp theo ngành, theo thành phần, theo lãnh thổ và tổng hợp theo các tiêu thức khác.

Ngàn đồng/bản

60

2

Bản thông tin phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp

Ngàn đồng/bản

120

3

Bản thông tin tài chính doanh nghiệp

Ngàn đồng/bản

90

4

Bản thông tin phi tài chính doanh nghiệp

Ngàn đồng/bản

60

5

Bản thông tin kinh tế thị trường

Ngàn đồng/bản

50

6

Bản tin CIC thường kỳ

Ngàn đồng/bản

25

7

Bản thông tin về doanh nghiệp theo yêu cầu của công ty thông tin nước ngoài

USD/bản

20-60

8

Bản thông tin về doanh nghiệp nước ngoài theo yêu cầu trong nước

% giá mua/01báo cáo

10%

Ghi chú : Đơn vị sử dụng đối với khoản thu theo năm được tính với tổ chức tín dụng, chi nhánh thành viên tổ chức tín dụng, các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, tổ chức khác.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1402/2003/QĐ-NHNN ngày 29/10/2003 ban hành Mức thu dịch vụ Thông tin ứng dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!