Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 137-QĐ/NH2 năm 1995 sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31-10-1994 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu: 137-QĐ/NH2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 12/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137-QĐ/NH2

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 265-QĐ/NH2 NGÀY 31-10-1994 CỦATHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;

- Căn cứ Quyết định 22-QĐ/NH1 ngày 21-02-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này Giấy lĩnh tiền mặt, mẫu giấy lĩnh tiền mặt này thay thế mẫu Giấy lĩnh tiền mặt đã ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31 tháng 10 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3

Các Tổng giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm in Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu quy định để sử dụng tại đơn vị mình.

Điều 4

Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính, trưởng, Cục trương, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 

MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137-QĐ/NH2 ngày 12 tháng 5 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Tên đơn vị                                                         Số:

(Ngân hàng, Tổ chức tín dụng)

GIẤY LĨNH TIỀN MẶT

Ngày .../.../...

Phần do Ngân hàng ghi

Số tài khoản

Họ tên người lĩnh tiền:

(chủ tài khoản)

Địa chỉ:

GCM số Ngày.../.../                    Nơi cấp                         Mã Ngân hàng

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Yêu cầu trả số tiền (bằng chữ):                                       Số tiền bằng số

Chủ tài khoản ký:

 

Khi lập giấy lĩnh tiền

Khi đã nhận đủ tiền

Thủ quỹ

Kế toán

Trưởng phòng kế toán

 

D: 17cm; R: 10cm

Ghi chú: Khi khách hàng là tư nhân, cá thể rút tiền từ tài khoản gửi bằng tiền mặt thì lập 2 liên Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu trên.

- 1 liên dùng làm chứng từ ghi nợ và lưu tại TCTD (liên 1)

- 1 liên làm giấy báo nợ, trả cho khách hàng (liên 2).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137-QĐ/NH2 năm 1995 sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31-10-1994 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242