Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 07 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 2027/CV-TU ngày 22/02/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc đồng ý chủ trương thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình;

Xét Hồ sơ xin thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình của Ban vận động thành lập hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình tại Công văn số 167/SNV ngày 25/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình kể từ ngày ký quyết định.

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình được khắc con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2: Tổ chức hoạt động của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình thực hiện theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ và Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Lưu VP- SNV.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2005/QĐ-UB ngày 07/03/2005 cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86