Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1031/QĐ-TTg năm 2006 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chuân, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1031/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1031/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THANH CHUÂN, GIỮ CHỨC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ KIÊM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2723/TTr-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chuân, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ phát triển, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Chuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN  Nguyễn Quốc Huy;
  các Vụ KTTH, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (3),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1031/QĐ-TTg năm 2006 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Chuân, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5