Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/QĐ-NH1 năm 1994 cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 07-QĐ/NH1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 25/01/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM PHÁT HÀNH KỲ PHIẾU NGÂN HÀNG CÓ MỤC ĐÍCH BẰNG NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, ban hành theo lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Kinh tế và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phát hành kỳ phiếu bằng ngoại tệ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn bằng Ngoại tệ.

Điều 2

Việc phát hành kỳ phiếu bằng ngoại tệ để cho vay bằng ngoại tệ phải theo đúng các qui định:

1- Chấp hành đúng chế độ về quản lý ngoại tệ và chế độ cho vay bằng ngoại tệ hiện hành

2- Lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ phải trên nguyên tắc: Lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động vốn cộng thêm tỉ lệ phí hợp lý và rủi ro của Ngân hàng, được người vay chấp nhận và trong khung lãi suất cho vay ngoại tệ tối đa của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Điều 3

Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam căn cứ vào quyết định này ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, lập kế hoạch triển khai và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng các Vụ Nghiên cứu kinh tế, Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương và các Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Cao Sỹ Kiêm

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/QĐ-NH1 năm 1994 cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168