Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 173/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 173/1999/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/CP NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SÉC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 11 năm 1996;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 5 Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 9 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ như sau:

Các thời hạn quy định trong Quy chế này bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ. Nếu ngày kết thúc của thời hạn là ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ thì thời hạn được lùi vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ đó.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 173/1999/ND-CP

Hanoi, December 7, 1999

 

DECREE

AMENDING ARTICLE 5 OF DECREE No.30/CP OF MAY 9, 1996 OF THE GOVERNMENT PROMULGATING THE REGULATION ON ISSUANCE AND USE OF CHECKS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30th, 1992;
Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents of November 23rd, 1996;
At the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam,

DECREES:

Article 1.- To amend Article 5 of the Regulation on Issuance and Use of Checks, issued together with Decree No. 30/CP of May 9th, 1996 of the Government as follows:

The time limits defined in this Regulation include weekends and public holidays. If the ending day of the time limit falls on weekend or public holiday, the time limit shall be prolonged to the working day after such weekend or public holiday.

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, the presidents of the People Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 173/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 sửa đổi Điều 5 Nghị định 30/CP năm 1996 về Quy chế phát hành và sử dụng séc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209