Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 115-VP/NgĐ năm 1959 bổ sung thời hạn trong thể thức tiết kiệm gửi gọn lấy gọn do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia ban hành.

Số hiệu: 115-VP/NgĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia Người ký: Tạ Hoàng Cơ
Ngày ban hành: 05/09/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1959

 

NGHỊ ĐỊNH

BỔ SUNG THỜI HẠN TRONG THỂ THỨC TIẾT KIỆM GỬI GỌN LẤY GỌN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 312-TTg ngày 20/8/1959 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ Tiết kiệm xã hội chủ nghĩa;
Căn cứ Nghị định số 47-TTg ngày 14/2/1959 của Thủ tướng Chính phủ ban hành biểu lợi suất các loại tiền gửi tư nhân và tiền gửi tiết kiệm;
Để thích hợp với điều kiện tham gia gửi tiền tiết kiệm của Việt kiều ở nước ngoài, theo đề nghị của ông Giám đốc Cục Tiết kiệm,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung thêm thời hạn 12 tháng trong thể thức tiết kiệm gửi gọn lấy gọn.

Điều 2. Lợi suất ấn định của thời hạn 12 tháng là 0,6‰ (sáu phần nghìn) một tháng.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng Ngân hàng Trung ương, ông Giám đốc Cục tiết kiệm, các ông Giám đốc các Vụ, Cục ở Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng thành phố và các tỉnh có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Tạ Hoàng Cơ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 115-VP/NgĐ năm 1959 bổ sung thời hạn trong thể thức tiết kiệm gửi gọn lấy gọn do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396
DMCA.com Protection Status