Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 430/1997/QD-NH13 of December 24th, 1997, on swap transactions between the state bank and commercial banks

Số hiệu: 430/1997/QD-NH13 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 24/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 430/1997/QĐ/NH13

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH SWAP GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990.
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường Ngoại tệ liên ngân hàng ban hành theo Quyết định số 203-QĐ/NH13 ngày 20 tháng 9 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giao dịch SWAP đôla Mỹ/ Đồng Việt Nam (và các loại ngoại tệ khác khi điều kiện cho phép) cho các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng với các ngân hàng thương mại là thành viên Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Số ngày quy ước làm cơ sở tính toán tỷ lệ SWAP của một tháng là 30 ngày, của một năm là 360 ngày.

Điều 2. Tỷ giá áp dụng cho các giao dịch SWAP do Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo hàng ngày và được tính trên cơ sở:

- Tỷ giá bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước là tỷ giá mua giao ngay của Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng.

- Tỷ giá mua lại ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước là tỷ giá được tính trên cơ sở tỷ giá giao ngay nêu trên và chênh lệch giữa lãi xuất cho vay tái cấp vốn Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước áp dụng với các Ngân hàng thương mại và lãi xuất Libor Đôla Mỹ cùng kỳ hạn của ngày làm việc trước ngày ký hợp đồng,

Điều 3.  Công thức tính tỷ lệ SWAP và điểm SWAP như sau:

- Tỷ giá SWAP = Tỷ giá giao ngay + Điểm SWAP

(LSTCV ĐVN - LIBOR Đôla Mỹ) x SNHĐ

- Điểm SWAP = TGGN x

360

Trong đó: TGGN = Tỷ giá giao ngay

LSTCV ĐVN = Lãi suất tái cấp vốn Đồng Việt Nam

SNHĐ = Số ngày Hợp đồng

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 1997.

Điều 5. Chủ tịch thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính, Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc, (Giám đốc) các ngân hàng thương mại là thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

No. 430/1997/QD-NH13

Hanoi, December 24th, 1997

 

DECISION

RE: SWAP TRANSACTIONS BETWEEN THE STATE BANK AND COMMERCIAL BANKS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on the State Bank issued in conjunction with Order No. 37/LCT-HDNN8 dated 24 May 1990;
Pursuant to Decree No. 15/CP of the Government dated 2 March 1993 on the Duties, Functions and Responsibilities of State Management of Ministries and Ministerial-level Bodies;
Pursuant to the Regulations on Organisation and Operation of the Inter-bank Foreign Currency Market issued in conjunction with Decision No. 203-QD/NH13 of the Governor of the State Bank dated 20 September 1994;
At the proposal of the Director of the Department of Foreign Exchange Control, Director of the Department Economic Research and the Director of the Department of Transactions of the State Bank;

DECIDES

Article 1.

The State Bank shall carry out SWAP transactions with commercial banks which are members of the inter-bank foreign currency market for US Dollars/Vietnam Dong (and, if possible, other foreign currencies) for the terms of 2 weeks, 1 month, 2 months and 3 months. The standard number of days to be the basis of the calculation of SWAP rates shall be 30 days a month and 360 days a year.

Article 2.

The rate applicable to SWAP transaction shall be announced everyday by the Department of Transactions of the State Bank and shall be calculated on the following basis:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 430/1997/QD-NH13 of December 24th, 1997, on swap transactions between the state bank and commercial banks

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91