Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 415/1998/QD-NH5 of December 08, 1998, on amendment of the scope of operations of joint-venture bank in Vietnam.

Số hiệu: 415/1998/QD-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 28/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 415/1998/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 415/1998/QĐ-NH5 NGÀY 08-12-1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 công bố tại lệnh số 01/L-CTN ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 công bố tại lệnh số 01/L-CTN ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân là người Việt Nam và pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với ngân hàng tối đa bằng 100% vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh, và nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của đối tượng khách hàng này tối đa bằng 50% vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 của Quyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No. 415/1998/QD-NH5

Hanoi, 8 December, 1998

DECISION

ON AMENDMENT OF THE SCOPE OF OPERATIONS OF JOINT-VENTURE BANK IN VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

- Pursuant to the Law on the Credit Institutions No. 02-1997/QH10 promulgated under the Order No. 01/L-CTN dated 26 December, 1998 of the President of the Socialist Republic of Vietnam.
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01-1997/QH10 promulgated under the Order No. 01/L-CTN dated 26 December, 1998 of the President of the Socialist Republic of Vietnam.
- In according with Decree No. 189/HDBT dated 15 June, 1991 of the Council of Ministers on promulgation of the regulation on foreign bank branches and joint-venture banks operating in Vietnam.
- Upon the proposal of the Director of Banks and Non-banking Credit Institutions Department.

DECIDES

Article 1.

The joint-venture bank operating in Vietnam shall be permitted to receive demand deposits in Vietnamese Dong from individuals who are Vietnamese and legal entities who are Vietnamese organizations which do not borrow funds from such bank, maximizing 100% of the chartered capital of joint-venture bank, and to receive time deposits in Vietnamese Dong from these customers, maximizing 50% of the chartered capital of joint-venture bank.

Article 2.

This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing. The previous regulations which are contrary to regulations provided in Article 1 of this Decision shall be repealed.

Article 3.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 415/1998/QD-NH5 of December 08, 1998, on amendment of the scope of operations of joint-venture bank in Vietnam.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210