Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2545/QĐ-TTg) và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 1077/UBND-DN ngày 06/3/2017, số 2769/VP-DN ngày 04/6/2018 và số 3425/VP-DN ngày 27/9/2019; trong đó có giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau gần 4 năm triển khai, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển tích cực; cơ sở hạ tầng, công nghệ thanh toán được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán liên ngân hàng trong toàn quốc; công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt được coi trọng và tăng cường; các dịch vụ, phương tiện thanh toán điện tử được phát triển mạnh, đa dạng; hầu hết các sản phẩm, phương tiện thanh toán mới, hiện đại đã được nghiên cứu và triển khai, đặc biệt thanh toán qua thiết bị di động có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán vẫn còn cao so với mục tiêu đã đề ra tại Quyết định 2545/QĐ-TTg; việc sử dụng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến trong các giao dịch dân sự của người dân, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thanh toán điện tử trong thương mại điện tử còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục còn hạn chế; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử gần đây có những diễn biến phức tạp với những hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn...

Theo tinh thần của Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đạt được các mục tiêu của Quyết định 2545/QĐ-TTg, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể như sau:

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại các Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Công văn số 1077/UBND-DN ngày 06/3/2017; số 2769/VP-DN ngày 04/6/2018 và số 3425/VP-DN ngày 27/9/2019.

- Tập trung, khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại Mục 2b "Đẩy mạnh thanh toán điện tử" trong Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

- Triển khai kịp thời chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp phát triển hạ tầng POS dùng chung an toàn, an ninh, thông suốt, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiết kiệm chi phí xã hội và nguồn vốn nhà nước.

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng chống và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo hoạt động an ninh, an toàn, hiệu quả.

3. Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

- Tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của các tổ chức tín dụng (TCTD) với hạ tầng của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử.

- Nghiên cứu mở rộng các giải pháp cung cấp thông tin, bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin tờ khai cho phép các ngân hàng thương mại tra cứu thông tin tờ khai hải quan, hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong công tác kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu và hạn chế rủi ro gian lận.

4. Sở Tài chính

Triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho TCTD, tổ chức trung gian thanh toán.

5. Sở Y tế

Triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Y tế, hướng dẫn các bệnh viện phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai kịp thời các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ với TCTD, tổ chức trung gian thanh toán để thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương tiện thanh toán điện tử.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Xã hội thành phố

Triển khai kịp thời các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các chế độ an sinh xã hội để có thể kết nối chia sẻ thông tin với TCTD, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ngân hàng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tiện lợi và tiện tích của thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử.

9. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng và các Sở, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, trung gian thanh toán và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

- Về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính; kết nối chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các TCTD và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính.

10. Sở Giao thông vận tải

Triển khai hiệu quả các chính sách của Bộ Giao thông vận tải khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật lý để thu phí cầu đường, mua vé tàu, xe...

11. Sở Công Thương

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của Bộ Công Thương, khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; khuyến khích thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

12. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ngành và UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trước ngày 16/10/2020, tổng kết báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị này và Quyết định 2545/QĐ-TTg, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/11/2020./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- Phòng: TCNS, NC&KTGS;
- CV: DN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139