Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 158-CT năm 1988 triển khai bước 2 cuộc vận động công trái xây dựng tổ quốc đợt 1987-1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 158-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 24/05/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1988

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI BƯỚC 2 CUỘC VẬN ĐỘNG CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC ĐỢT 1987-1988

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT ngày 12-10-1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 320-CT ngày 12-11-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, vừa qua các ngành, các cấp đã cùng Uỷ ban Vận động mua công trái khẩn trương, tích cực triển khai cuộc vận động nhân dân mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 1987-1988. Kết quả bước đầu là đã vận động hàng triệu người gồm đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo và Việt kiều mua hơn 7.500 triệu đồng công trái. Trong số 40 tỉnh, thành phố, đặc khu đã có 3 địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu công trái 2 năm 1987-1988 và 27 tỉnh, thành phố đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao bước 1.

Tuy vậy, phong trào chưa đồng đều, một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu bước 1, trong đó có địa phương đạt quá thấp (14 đến 30% chỉ tiêu giao bước 1). Những nơi làm chưa tốt chủ yếu là do cấp uỷ và chính quyền địa phương chưa lãnh đạo các ngành nhận thức đầy đủ ý nghĩa của cuộc vận động, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền chính sách và tổ chức thực hiện.

Để triển khai bước 2 cuộc vận động nhân dân mua công trái đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp cùng với Uỷ ban vận động mua công trái khẩn trương giải quyết các việc sau đây:

1. Tổ chức ngay việc sơ kết rút kinh nghiệm bước 1, để trên cơ sở đó có kế hoạch và biện pháp triển khai cuộc vận động bước 2, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch Trung ương đã giao cho cả 2 năm 1987-1988. Nơi nào đã hoàn thành kế hoạch 2 năm mà thấy có khả năng làm tiếp thì tuỳ địa phương quyết định, Trung ương không điều chỉnh giao thêm chỉ tiêu. Số thu vượt, địa phương được sử dụng 50% như đã quy định.

2. Ngân hàng Trung ương cần bố trí in, phân phối đủ và kịp thời các hạng phiếu cho địa phương. Các cơ quan Tài chính, Ngân hàng và Uỷ ban Vận động các cấp cần phối hợp chặt chẽ để điều hoà phiếu giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Ngoại thương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Việt kiều để làm tốt và kịp thời việc bán phiếu công trái thu bằng ngoại tệ.

3. Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Tài chính kịp thời công bố giá các mặt hàng bảo đảm giá trị tiền mua công trái cho phù hợp với tình hình giá cả. Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chỉ đạo chặt chẽ việc sử dụng 50% số thu dành cho địa phương vào việc đầu tư các công trình sản xuất phục vụ 3 chương trình kinh tế lớn ghi trong danh mục các công trình vốn tập trung của kế hoạch Nhà nước và công bố cho nhân dân biết. Việc trả nợ tiền mua công trái đúng hạn do Trung ương đảm nhiệm.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Uỷ ban nhân dân các địa phương tổ chức kiểm tra việc bán phiếu và thu tiền, thu thóc công trái; việc thực hiện các chế độ chi tiêu phát hành và vận động mua công trái; thanh toán nộp ngân sách...; bảo đảm thu nộp đầy đủ, kịp thời tiền công trái vào ngân sách Nhà nước; tổ chức quản lý, bảo quản chu đáo phiếu công trái để có căn cứ chính xác trả nợ sau này.

4. Việc chi tiêu cho công tác vận động nhân dân mua công trái phải hết sức tiết kiệm, tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền vận động, hạn chế việc hội họp, bảo đảm mức chi theo tỷ lệ Bộ Tài chính đã quy định.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Vận động mua công trái các địa phương thuờng xuyên báo cáo tình hình về Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Trung ương vận động mua công trái và các Bộ có liên quan để xử lý kịp thời các vướng mắc, bảo đảm cho cuộc vận động tiến hành được thuận lợi, đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao, kết thúc đúng thời gian đã định.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 158-CT năm 1988 triển khai bước 2 cuộc vận động công trái xây dựng tổ quốc đợt 1987-1988 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206