Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06-CT/NH4 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 07/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06-CT/NH4

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI NỘI DUNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau 4 năm thành lập, hoạt động của hệ thống kiểm soát đã từng bước trưởng thành đạt được những kết quả đáng kể. Với các hình thức giám sát, kiểm soát và kiểm tra thích hợp, đã góp phần đưa hoạt động tài chính, kế toán, quản lý kho, quỹ ... đi dần vào nề nếp, bước đầu đạt được mục đích hàng đầu của hoạt động kiểm soát là bảo đảm an toán tài sản, ngăn chặn rủi ro, thất thoát.

Về tổ chức, hệ thống kiểm soát ở Ngân hàng Trung ương và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố đã được sắp xếp tổ chức lại, bổ sung thêm đội ngũ kiểm soát viên có chất lượng, đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng các mặt nghiệp vụ và tin học, thực hiện tiếp tục việc phong cấp cho kiểm soát viên, kiểm soát trưởng, tăng cường trang bị phương tiện làm việc cho hệ thống kiểm soát. Hệ thống các cơ chế, quy chế, quy trình hoạt động và kiểm tra giám sát ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát hầu như mới tập trung vào giám sát, kiểm tra công tác an toàn kho quỹ, chi tiêu tài chính, kế toán, an toàn tài sản mà chưa đi sâu vào kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao của các Vụ, Cục, Phòng ban, cũng như đánh giá việc chấp hành các Quyết định, Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chưa đánh giá được các hoạt động nghiệp vụ và các quy trình nghiệp vụ đó được xây dựng và thực hiện như thế nào, nhất là đối với các hoạt động dễ dẫn đến rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Để thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và phát huy đầy đủ vai trò kiểm toán nội bộ của hệ thống kiểm soát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị cho Vụ Tổng kiểm soát, các Vụ, Cục đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tỉnh, thành phố phải làm tốt các việc sau :

- Vụ Tổng kiểm soát tổ chức, triển khai ngay nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các chỉ thị, quyết định của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước của các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc, đưa ra các kiến nghị để khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Vụ, Cục.

- Các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc được kiểm toán có trách nhiệm lập báo cáo việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, mức độ an toán của các quy trình nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động của các đơn vị theo yêu cầu của Vụ Tổng kiểm soát, tạo điều kiện vật chất, con người, cung cấp hồ sơ tài liệu cần thiết để việc kiểm toán ở đơn vị đạt kết quả tốt, đưa nội dung này trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

- Vụ Tổng kiểm soát cũng tiến hành ngay việc kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động của các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, đánh giá kết quả hoạt động của các phòng, tổ toàn đơn vị và sự điều hành của lãnh đạo các Chi nhánh.

Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06-CT/NH4 ngày 07/07/1995 về tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!