Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/CT-NH1 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 09/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/CT-NH1

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 1995

 

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỂM TRIỂN KHAI MỞ RỘNG THANH TOÁN TRONG DÂN CƯ 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21-2-1994 và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 08/TT-NH2 ngày 2-6-1994. Các loại tài khoản và các thể thức thanh toán đã được triển khai thực hiện. Riêng tài khoản cá nhân và séc cá nhân có đặc điểm riêng, phải làm điểm và mở rộng dần.

Thành phố Hà Nội, được cho làm điểm và đã triển khai thực hiện từ tháng 9-1994; Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3-1995. Sau một thời gian thực hiện điểm mở tài khoản cá nhân và phát hành séc cá nhân ở hai thành phố, cho đến nay tổng số tài khoản cá nhân đã được mở là: 20.477 tài khoản với số dư: 221 tỷ đồng.

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm thí điểm việc mở tài khoản cá nhân và phát hành séc cá nhân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục thí điểm ở một số địa phương khác để từng bước triển khai dần trong cả nước;

Để mở rộng có hiệu quả và mạnh mẽ hơn nữa việc huy động vốn trong dân cư thông qua biện pháp này,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Đối với hai thành phố hiện đang thí điểm (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh):

1.1. Tiếp tục triển khai theo kế hoạch do Ban chỉ đạo hai thành phố đã đề ra. Hàng tháng, quý đồng chí giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố tổng hợp tình hình và kết quả cụ thể để báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

1.2. Tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ và chính quyền địa phương để chỉ đạo mở rộng diện áp dụng mở tài khoản cá nhân, séc cá nhân trên địa bàn, đặc biệt chú ý đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên truyền hình, đài và báo.

1.3. Các đồng chí Tổng giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh tăng cường chỉ đạo các chi nhánh của mình ở hai thành phố và một số địa phương trong diện mở rộng thí điểm từ ngày 01 tháng 7 năm 1995 phải tham gia chủ động tích cực vào chương trình của Ban chỉ đạo, tăng cường giới thiệu và hướng dẫn nhân dân sử dụng tài khoản cá nhân và hình thức thanh toán qua Ngân hàng, có kế hoạch bố trí nhân lực và thiết bị cần thiết để đảm bảo phục vụ và giao dịch với khách hàng thuận tiện, nhanh chóng, có chất lượng.

1.4. Tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn, khi mở tài khoản cá nhân cho khách hàng có trách nhiệm hướng dẫn cho khách hàng sử dụng séc cá nhân, uỷ nhiệm chi và các hình thức thanh toán khác theo các quy định của chế độ thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành (QĐ 22/QĐ-NH1 ngày 21-2-1994 và Thông tư 08/TT-NH2 ngày 2-6-1994, Công văn số 266/CV-NH2 ngày 29-5-1995).

2. Giao cho đồng chí Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, phải khẩn trương và tích cực chuẩn bị để tiến hành triển khai mở tài khoản cá nhân, phát hành séc cá nhân và các hình thức thanh toán khác liên quan trên địa bàn của mình kể từ ngày 01-7-1995. Cách triển khai cần nghiên cứu cách làm của hai thành phố chọn làm thí điểm đợt một và thực hiện như các quy định nêu trên.

3. Các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước (Thường trực hội đồng thanh toán, Vụ Kế hoạch Tài chính, Nghiên cứu kinh tế, Phát hành kho quỹ, văn phòng Thống đốc, Nhà in Ngân hàng, Công ty vật tư Ngân hàng) có trách nhiệm nghiên cứu cải tiến quy trình in séc cá nhân đầu mối là Vụ Kế toán tài chính, đáp ứng nhanh và kịp thời yêu cầu của các Ngân hàng Thương mại.

Vụ nghiên cứu Kinh tế nghiên cứu bổ sung chế độ báo cáo thống kê về tài khoản cá nhân và sử dụng séc cá nhân.

4. Ngân hàng cùng với các cơ quan cung ứng dịch vụ bàn bạc hợp đồng thực hiện thanh toán qua ngân hàng các khoản như tiền điện, tiền nhà, điện thoại, tiền nộp thuế v.v... Vận động những người có thu nhập cao ở các doanh nghiệp tích cực tham gia việc mở tài khoản cá nhân và phát hành séc cá nhân.

Trên đây là một số biện pháp cần triển khai trong quá trình thực hiện việc mở tài khoản cá nhân và phát hành séc cá nhân ở một số địa phương trọng điểm. Yêu cầu các đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại, Thủ trưởng các đơn vị ở Ngân hàng tỉnh, thành phố được chọn làm điểm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay để đảm bảo thành công của công tác triển khai thí điểm này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo Thống đốc để xử lý kịp thời.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-NH1 ngày 09/06/1995 về việc tăng cường công tác chỉ đạo điểm triển khai mở rộng thanh toán trong dân cư do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!