Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 05/2007/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 11/10/2007 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 05/2007/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20). Để triển khai nghiêm túc Chỉ thị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các cơ quan thường trực của các hiệp hội trong ngành Ngân hàng và các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Các đơn vị cần quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị 20. Trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình, phổ biến Chỉ thị tới toàn thể cán bộ của đơn vị, tích cực tuyên truyền tới các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các đối tượng được trả lương qua tài khoản, các đơn vị có liên quan nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 20.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách ở nơi có đủ điều kiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp cùng các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục mở rộng cung cấp, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bố trí hợp lý mạng lưới máy rút tiền tự động và các điểm chấp nhận thẻ thanh toán (POS) trên địa bàn.

3. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai nghiêm túc Chỉ thị 20; tiến hành mở tài khoản cho các đơn vị, cá nhân; cung cấp các phương tiện thanh toán và các tiện ích phục vụ cho việc trả lương qua tài khoản một cách tích cực và hiệu quả.

- Chủ động phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước các cấp, các tổ chức hưởng lương từ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức cung ứng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện tốt Chỉ thị 20.

- Mở rộng dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng khác ngoài quy định của Chỉ thị 20.

4. Ban Thanh toán Ngân hàng Nhà nước:

- Là đơn vị đầu mối giúp Thống đốc trong việc phối hợp cùng các cơ quan tham mưu của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các quy định trong Chỉ thị 20.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, từng bước hoàn thiện môi  trường pháp lý và cơ chế chính sách thanh toán, chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng lập Đề án kết nối mạng để sớm hình thành trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo lộ trình trong Quyết định số 291-QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trình Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 30/11/2007.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

5. Cục Công nghệ tin học Ngân hàng:

- Đẩy mạnh tiến độ triển khai giai đoạn 2 của Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán; tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn chung về công nghệ thông tin để đảm bảo kết nối các mạng thanh toán, tạo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm sớm hình thành đưa vào hoạt động trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất của quốc gia.

- Phối hợp với Ban Thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các đơn vị cung cấp dịch vụ đường truyền dữ liệu đảm bảo đường truyền thông tin ổn định, thông suốt và bảo mật cho hoạt động thanh toán. Định hướng cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đầu tư phát triển công nghệ tin học làm cơ sở để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, trước mắt phục vụ kịp thời cho việc triển khai Chỉ thị 20.

6. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước:

Chủ trì phối hợp với các đơn vị Báo chí trong ngành Ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền rộng rãi sự cần thiết và lợi ích của việc trả lương qua tài khoản, quy trình tiến hành mở, sử dụng tài khoản cũng như sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia (BanknetVN) cần củng cố về tổ chức, tăng cường quy mô hoạt động, chuẩn bị thật tốt điều kiện kỹ thuật, nhân sự đáp ứng nhu cầu kết nối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức được phép hoạt động dịch vụ thẻ và có hệ thống thanh toán thẻ.

8. Về báo cáo:

- Trong quá trình triển khai Chỉ thị 20, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các đơn vị cần báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước (Ban Thanh toán) để xem xét và xử lý kịp thời

- Định ký 6 tháng, hàng năm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 20 trên địa bàn, đồng thời các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 20 theo hệ thống của mình, nêu những thuận lợi, khó khăn, hướng giải quyết và các ý kiến đề xuất gửi về Ngân hàng Nhà nước (Ban Thanh toán) chậm nhất vào các ngày 30/6 và 31/12 hàng năm để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị nêu tại điểm 9;
- Thủ tướng và PPT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Công báo;
- Bộ Tư pháp (để kt);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ PC; BTT

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26