Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2002/CT-NHNN về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động in, đúc tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 05/2002/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 20/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN

Thời gian qua, Nhà máy in tiền Quốc gia và các cơ sở in tiền khác thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng và có nhiều cố gắng làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong việc in tiền và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề tồn tại như: việc quản lý tuân thủ quy trình in tiền, quản lý người ra vào nhà máy còn thiếu chặt chẽ; thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác giám sát; bảo vệ an toàn, an ninh chưa được đầu tư hiện đại hoá tương xứng với yêu cầu bảo vệ an toàn, an ninh của một cơ sở in tiền.

Để nâng cao kỷ cương, kỷ luật và tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động in, đúc tiền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Nhà máy in tiền Quốc gia và Công ty Đầu tư, Thương mại dịch vụ ngân hàng phải tăng cường ngay các biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật sản xuất và bảo đảm an toàn, an ninh của nhà máy trong hoạt động in, đúc tiền. Cụ thể:

- Rà soát lại quy trình in, đúc tiền hiện hành của nhà máy; bổ sung, hoàn thiện quy trình in, đúc tiền, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ mới. Đồng thời, quản lý và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình in, đúc tiền tại tất cả các giai đoạn.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định cụ thể về bảo đảm an toàn, an ninh của nhà máy. Thực hiện ngay việc đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị kiểm tra, giám sát và các cơ sở vật chất khác hiện có, trên cơ sở đó, có kế hoạch đầu tư, trang bị bổ sung phù hợp; sớm ứng dụng các thiết bị điện tử trong việc kiểm tra, kiểm soát người ra vào nhà máy và khu vực sản xuất.

- Không được cho người không có phận sự vào khu vực bên trong Nhà máy in tiền Quốc gia, khu vực in tiền của Công ty Đầu tư, Thương mại dịch vụ Ngân hàng- thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam; người đến công tác phải có giấy giới thiệu kèm chứng minh thư nhân dân. Việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động in, đúc tiền chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của người có thẩm quyền và phải đảm bảo đúng pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ, công nhân viên của Nhà máy, đặc biệt là trong hoạt động in, đúc tiền.

- Nhà máy in tiền Quốc gia phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn của Nhà máy quy định của Chính phủ (Nghị định số 51/CP ngày 29/8/1996 về việc giải quyết yếu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công và Nghị định số 67/2002/NĐ-CP ngày 9/7/2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29/08/1996 của Chính phủ) về các doanh nghiệp không được đình công, trong đó có Nhà máy in tiền Quốc gia.

- Đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên cả về trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật và phẩm chất đạo đức để bố trí lao động hợp lý theo yêu cầu, tính chất công việc. Không sử dụng những người phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật kém vào các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động in, đúc tiền.

Khi có các sai phạm liên quan đến việc thực hiện quy trình in, đúc tiền, trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật Nhà nước trong nhà máy, Giám đốc nhà máy phải khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

2. Vụ Tổng kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ hoạt động in, đúc tiền tại Nhà máy in tiền Quốc gia và các doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước giao nhiệm vụ in, đúc tiền theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có vi phạm phải kịp thời xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, thông báo cho Giám đốc nhà máy để có biện pháp khắc phục ngay.

3. Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an trong công tác bảo vệ, thu nhận và chỉ đạo xử lý những thông tin liên quan đến hoạt động in, đúc tiền.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Tổng Kiểm soát, Giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia, Giám đốc Công ty Đầu tư, Thương mại dịch vụ ngân hàng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2002/CT-NHNN về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động in, đúc tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171