Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2008/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 04/2008/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Trong những tháng đầu năm 2008, do tình hình biến động của giá cả hàng hóa đã gây những tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng; Sự biến động bất thường của lãi suất trên thị trường làm cho các QTDND đặc biệt là các QTDND cơ sở huy động vốn khó khăn ảnh hưởng đến khả năng chi trả cũng như hoạt động của QTDND cơ sở. Để đảm bảo cho hoạt động của các QTDND ổn định, an toàn và phát triển, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các QTDND thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tập trung chỉ đạo các QTDND trên địa bàn chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động.

b) Chủ động kiểm tra và thanh tra, giám sát hoạt động của các QTDND trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định của các QTDND; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các QTDND về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác).

c) Việc thành lập mới các QTDND chỉ được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo các QTDND mới được thành lập có đủ năng lực tài chính, năng lực quản trị kinh doanh, hoạt động an toàn và hiệu quả.

d) Chấp hành việc cung cấp thông tin và báo cáo thống kê kịp thời và chính xác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân

a) Tuân thủ theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, nâng cao tinh thần tương trợ, phát huy sức mạnh tập thể và của từng thành viên giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống;

b) Đẩy mạnh công tác huy động vốn, ấn định lãi suất huy động và cho vay hợp lý, phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường và theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; tránh những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh về lãi suất gây xáo trộn, bất ổn cho các QTDND khác cũng như các TCTD trên địa bàn.

c) Điều chỉnh kịp thời cơ cấu, tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng nguồn vốn và trình độ quản lý của QTDND; chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, tăng trưởng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tập trung cho vay thành viên.

d) Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Chấp hành nghiêm túc quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định; QTDND Trung ương có trách nhiệm sử dụng, quản lý nguồn vốn vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước đúng mục đích, hỗ trợ nhu cầu vốn đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống QTDND; thực hiện việc cho vay, điều hòa nguồn vốn vay tái cấp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

đ) Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành, các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kế toán, ngân quỹ; kiểm soát và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

e) Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản trị, điều hành và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ quản trị, kiểm soát, điều hành QTDND, tuân thủ các quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành QTDND.

3. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ các tổ chức tín dụng hợp tác và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc QTDND Trung ương; Hội đồng quản trị, Giám đốc QTDND cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm b mục 3;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (để báo cáo)
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ Các TCTDHT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN ngày 27/08/2008 về chấn chỉnh hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215