Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2000/CT-NHNN5 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 07/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2000/CT-NHNN5

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỔ ĐÔNG, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Trong thời gian qua, nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần chưa thực hiện nghiêm túc, nhiều Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước buông lỏng công tác quản lý đối với các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ. Để chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ quá trình góp vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn trước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ không để hiện tượng có vi phạm các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. Mọi sai phạm khi phát hiện do thiếu kiểm tra, kiểm soát thì Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình biến động vốn điều lệ và cổ đông của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh.

3. Định kỳ 6 tháng 1 lần, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải báo cáo (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) tình hình thay đổi cổ đông, đặc biệt là sự thay đổi vốn cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cổ đông lớn và cổ đông sáng lập của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn.

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước các cấp:

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có ngân hàng thương mại cổ phần đóng trụ sở chính trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điểm 1, 2, 3 nêu trên.

Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng chủ trì cùng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống Thanh tra Ngân hàng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm phát sinh có liên quan đến vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần và cổ phiếu tại ngân hàng thương mại cổ phần. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và đề xuất biện pháp trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý ngân hàng thương mại cổ phần thường xuyên vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước về vốn điều lệ và cổ đông, cổ phần, cổ phiếu.

 

 

KT THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Trần Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5 ngày 07/06/2000 về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.289

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!