Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/1999/CT-NHNN15 về hưởng ứng đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 03/1999/CT-NHNN15 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 20/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1999/CT-NHNN15

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 1999 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG ĐỢT VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Để góp phần thực hiện thắng lợi đợt phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 theo Nghị quyết số 18/1998/QH10 ngày 25/11/1998 của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá X, Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH ngày 27/4/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị, Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg ngày 15/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai thực hiện tốt một số điểm dưới đây :

1- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước,Tổng Giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Công văn số 447/CV-NHNN2 ngày 15/5/1999 của Ngân hàng Nhà nước về việc hưởng ứng cuộc vận động tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999, nhằm thiết thực góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Công đoàn ngành Ngân hàng phát động phong trào thi đua và có những hình thức thi đua thích hợp để động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng tích cực đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc.

3- Hội đồng thi đua Ngành cần nghiên cứu để có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc; đồng thời coi đây là một trong những nội dung để kết hợp với việc bình chọn, xét duyệt các danh hiệu thi đua trong dịp cuối năm.

4- Thời báo Ngân hàng, Trung tâm tuyên truyền báo chí có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt phát hành công trái này; thường xuyên có tin, bài để phản ánh tình hình, kết quả tham gia mua công trái của các đơn vị trong ngành và kịp thời biểu dương, cổ vũ đối với các cá nhân, đơn vị điển hình của ngành trong việc tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc.

5- Hàng tuần, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng gửi báo cáo nhanh tình hình thực hiện đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Trung tâm tuyên truyền báo chí) để tổng hợp và đưa tin kịp thời. Trung tâm tuyên truyền báo chí tổng hợp tình hình, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để gửi Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

Mua công trái là hành động thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước. Các cấp, các đơn vị trong toàn ngành phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm 1999 và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 1999 và những năm tiếp theo.

 

 

KT/ THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/1999/CT-NHNN15 về hưởng ứng đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209