Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2002/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU HỒI VÀ ĐỔI CÁC LOẠI TIỀN GIẤY KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Năm 2001, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tuyển chọn tiền rách nát, không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tổ chức thu hồi dần một số loại tiền phát hành từ năm 1993 trở về trước (5.000đ, 10.000đ, 50.000đ). Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn lượng lớn tiền mặt lưu thông quá cũ nát, nhàu, bẩn làm cản trở lưu thông tiền tệ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, phát hiện tiền giả. Trong khi đó hệ thống NHNN, các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước chưa triển khai triệt để việc tiếp nhận, phân loại, thu đổi các loại tiền rách nát, không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Để thống nhất triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhằm làm sạch, đẹp đồng tiền Việt Nam trong lưu thông và đấu tranh ngăn ngừa tiền giả; Thống đốc NHNN chỉ thị các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- NHNN tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai công tác phân loại, thu hồi và đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định hiện hành và mẫu do NHNN hướng dẫn năm 2001.

2- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở giao dịch NHNN cần thường xuyên tổ chức việc thu nhận, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở giao dịch NHNN và các kho tiền Trung ương phải tổ chức bộ phận chuyên trách trên cơ sở nhân lực hiện có để thực hiện việc phân loại đối với một số tiền đã qua lưu thông hiện đang tồn kho tại mỗi đơn vị. Chi phí cho công tác tổ chức phân loại tiền thực hiện theo chế độ tài chính của NHNN.

3- Các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc phân loại đối với số tiền thu nhận từ lưu thông về, đảm bảo 100% các loại tiền khi cung ứng cho khách hàng phải đủ tiêu chuẩn lưu thông và các loại tiền nộp từ các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước về NHNN đã được phân loại theo quy định.

Các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước cần đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc thu hồi và đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của NHNN.

4- Tại các nơi có giao dịch về tiền tệ của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước cần triển khai có hiệu quả công tác thu đổi tiền rách nát hư hỏng; kết hợp với việc đưa vào lưu thông các loại tiền với cơ cấu và tỷ lệ hợp lý, đáp ứng nhu cầu thanh toán, kinh doanh của các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp dân cư.

5- Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ có công văn hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Quyết định số 1344/2001/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2001 của Thống đốc NHNN về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông và một số nội dung liên quan đến quy trình thu giữ, giao nhận tiền giả, tiền nghi giả, tiền bị phá hoại.

6- Vụ Trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Chánh Thanh tra NHNN, Vụ Trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ trong phạm vi nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Thống đốc NHNN về tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thống đốc NHNN.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNN, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về NHNN để có hướng giải quyết.

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2002/CT-NHNN ngày 15/01/2002 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác phân loại, thu hồi và đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.394

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!