Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN về đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2001/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 17/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HOÁ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN

Trong năm 2000, việc triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và hệ thống thanh toán đã có nhiều tiến triển khả quan: Tiểu dự án Hệ thống thanh toán Liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước thực hiện đã hoàn thành hệ thống kỹ thuật và phần mềm ứng dựng, đang triển khai mở rộng mạng thí điểm; các tiểu dự án của các ngân hàng thương mại đều đã có những cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hầu hết các tiểu dự án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đấu thầu giai đoạn 1, chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 2. Tuy vậy, tiến độ triển khai một số tiểu dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng thời gian hiệu lực của Hiệp định Tín dụng Phát triển - Dự án Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán số VN- 2785 được ký kết ngày 16/01/1996 giữa Chính phủ Việt nam và Ngân hàng Thế giới.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện tại các ngân hàng thương mại tham gia dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án đúng thời hạn theo quy định trong Hiệp định Tín dụng với Ngân hàng Thế giới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị tham gia dự án thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các Ngân hàng tham gia dự án cần nhận thức rõ và xác định việc thực hiện thành công Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trong nước và Quốc tế, không chỉ đối với uy tín của bản thân mỗi ngân hàng, hoạt động của toàn ngành Ngân hàng mà còn đối với chiến lược đổi mới hoạt động ngân hàng trong quá trình hội nhập và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại tham gia dự án cần coi việc thực hiện dự án là một trong các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về kết quả triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện; chủ động chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo việc triển khai được thông suốt, phấn đấu hoàn thành tiểu dự án đúng thời hạn 30/06/2002 theo quy định của Hiệp định tín dụng phát triển.

3. Củng cố và kiện toàn Ban quản lý tiểu dự án nhằm tăng cường số lượng cũng như chất lượng cán bộ đủ năng lực để triển khai tiểu dự án. Các tiểu ban quản lý dự án ngân hàng thương mại cần xây dựng nội dung công việc, lịch triển khai và phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân và thực hiện kịp thời chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

4. Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng cần tăng cường việc hỗ trợ, kiểm tra đôn đốc đối với các tiểu dự án, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai dự án, kiến nghị và đề xuất Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất xử lý nghiêm túc những tập thể và cá nhân không triển khai tốt chỉ thị này.

5. Các Vụ, Cục, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp và xử lý kịp thời các kiến nghị của Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng khung pháp lý và quy trình kỹ thuật nghiệp vụ cho hệ thống thanh toán.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại tham gia dự án và Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị và có biện pháp triển khai ngay để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN về đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.184
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253