Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/1999/CT-NHNN1 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/CT-NHNN1

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở KHU VỰC THÀNH THỊ

Thực hiện chủ trương, chính sách về tài chính - tiền tệ năm 1999 của TW Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là khách hàng) phát triển sản xuất kinh doanh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thương mại quốc doanh (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) thực hiện một số nội dung như sau:

1/ Từ ngày 01 tháng 2 năm 1999, các Ngân hàng thương mại quốc doanh cho vay vốn thông thường bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng ở khu vực thành thị với lãi suất tối đa là 1,1%/tháng đối với cho vay ngắn hạn, và 1,15%/tháng đối với cho vay trung, dài hạn.

Đối với số dư nợ vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của khách hàng đến cuối ngày 31 tháng 10 năm 1999 tiếp tục thực hiện theo lãi suất cho vay ghi trên hợp dồng tín dụng.

Lãi suất cho vay đối với khách hàng ở thành thị thuộc khu vực 3 miền núi (theo quy định tại Thông tư số 41/UB-TT ngày 08/01/1996 và Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/05/1997 của Uỷ ban dân tộc và miền núi) và vùng đồng bào Khơ me sống tập trung giảm 30% so với lãi suất cho vay cùng loại.

2/ Việc cho vay đối với hộ nghèo, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, cho vay ưu đãi đối với một số mặt hành xuất khẩu, cho vay các dự án theo kế hoạch Nhà nước và cho vay ưu đãi khác, các Ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp tục thực hiện theo quy định về lãi xuất cho vay hiện hành của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3/ Thực hiện đồng bộ tích cực các giải pháp về huy động vốn để có đủ vốn cho vay đối với các phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư phát triển có hiệu quả, khả thi và đảm bảo khả năng hoàn trả nợ; trước mắt, tập trung vốn tín dung cho thu mua lương thực, nông sản, lưu thông hàng hoá phục vụ Tết Kỷ mão, xuất khẩu và cho vay đối với chương trình, dự án tín dụng ưu đãi theo chỉ định của Chính phủ.

4/ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, việc cho vay và thu nợ của các chi nhánh địa phương, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hiệu quả kinh doanh theo Chỉ thị số 08/1998/CT-NHNN14 ngày 03 tháng10 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5/ Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hành thương mại quốc doanh thi hành nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc, các Ngân Hàng thương mại quốc doanh phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.900
DMCA.com Protection Status