Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 232/1998/QD-TTg of December 01st, 1998, on the change of paragraph 1 and 2 of Article 1 of the Decision No.173/1998/QD-TTg on the obligation to sell and the right to buy foreign currency of resident organisations.

Số hiệu: 232/1998/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 232/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 232/1998 /QĐ/TTG NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 VÀ 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 173/1998/QĐ-TTG VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tại khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định Người cư trú là tổ chức phải bán ngoại tệ cho các Ngân hàng được phép trong thời hạn 15 ngày làm việc, nay sửa đổi lại là : Người cư trú là tổ chức phải bán ngoại tệ cho các Ngân hàng được phép ngay khi ngoại tệ được chuyển hoặc nộp vào tài khoản ngoại tệ của Tổ chức đó mở tại Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

No. 232/1998/QD-TTg

Hanoi, December 01st, 1998

DECISION

ON THE CHANGE OF PARAGRAPH 1 AND 2 OF ARTICLE 1 OF THE DECISION NO.173/1998/QD-TTG ON THE OBLIGATION TO SELL AND THE RIGHT TO BUY FOREIGN CURRENCY OF RESIDENT ORGANISATIONS

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on the Government Organisation dated 30 September, 1992;
Upon proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam.

DECIDES

Article 1.

Paragraphs 1 and 2 of Article 1 of the Decision No. 173/1998/QD-TTg dated 12 September, 1998 of the Prime Minister stipulating that resident organisations shall sell foreign currency to authorised banks within a period of 15 working days shall be changed to read: Residents organisations shall immediately sell the foreign currency to authorised banks when the foreign currency is transferred to or surrendered to their foreign currency accounts placed with the banks

Article 2.

This Decision shall be effective since the date of signing.

Article 3.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 232/1998/QD-TTg of December 01st, 1998, on the change of paragraph 1 and 2 of Article 1 of the Decision No.173/1998/QD-TTg on the obligation to sell and the right to buy foreign currency of resident organisations.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


910

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227