Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 1033/2001/QD-NHNN of August 15, 2001, on the adjustment of the exchange rate applicable by the State Bank to the resale of US$ to banks performing the foreign currency swap operation in accordance with the Decision No. 893/2001/QD-NHNN dated 17 July, 2001 of the governor of the State Bank of Vietnam on the performance of foreign currency swap operation between the State Bank and banks to meet the requirement of short-term VND funds of banks

Số hiệu: 1033/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 15/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1033/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1033/2001/QĐ-NHNN NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG KHI BÁN LẠI ĐÔLA MỸ CHO CÁC NGÂN HÀNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/07/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ GIỮA NHNN VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA CÁC NGÂN HÀNG

 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tế bằng tỷ giá bán giao ngay của Ngân hàng Nhà nước tại ngày ký hợp đồng hoán đổi ngoại tệ hoặc tại ngày xác nhận giao dịch hoán đổi ngoại tệ qua mạng REUTERS (sau đây gọi tắt là "tỷ giá bán giao ngay") cộng với mức gia tăng đối với từng kỳ hạn được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 2. Mức gia tăng tỷ giá đối với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

- Đối với kỳ hạn 7 ngày: 0,30% của tỷ giá bán giao ngay.

- Đối với kỳ hạn 15 ngày: 0,40% của tỷ giá bán giao ngay.

- Đối với kỳ hạn 30 ngày: 0,50% của tỷ giá bán giao ngay.

- Đối với kỳ hạn 60 ngày: 1,00% của tỷ giá bán giao ngay.

- Đối với kỳ hạn 90 ngày: 1,50% của tỷ giá bán giao ngay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2001 và thay thế Quyết định số 894/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/07/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1033/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 15th , 2001

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT OF THE EXCHANGE RATE APPLICABLE BY THE STATE BANK TO THE RESALE OF US$ TO BANKS PERFORMING THE FOREIGN CURRENCY SWAP OPERATION IN ACCORDANCE WITH THE DECISION NO. 893/2001/QD-NHNN DATED 17 JULY, 2001 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON THE PERFORMANCE OF FOREIGN CURRENCY SWAP OPERATION BETWEEN THE STATE BANK AND BANKS TO MEET THE REQUIREMENT OF SHORT-TERM VND FUNDS OF BANKS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. The exchange rate applicable by the State Bank to the resale of US$ to banks performing the foreign currency swap operation shall equal to the spot exchange rate applicable by the State Bank at the signing date of the foreign currency swap contract or the date where the foreign currency swap transaction through the REUTERS network is confirmed (hereinafter referred to as "the spot exchange rate") plus an premium which is specified for each specific term in Article 2 of this Decision.

Article 2. The premium of the exchange rate for each specific term as follows:

- For the term of 7 days: 0.30% of the spot exchange rate.

- For the term of 15 days: 0.40% of the spot exchange rate.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 1033/2001/QD-NHNN ngày 15/08/2001 of August 15, 2001, on the adjustment of the exchange rate applicable by the State Bank to the resale of US$ to banks performing the foreign currency swap operation in accordance with the Decision No. 893/2001/QD-NHNN dated 17 July, 2001 of the governor of the State Bank of Vietnam on the performance of foreign currency swap operation between the State Bank and banks to meet the requirement of short-term VND funds of banks

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250