Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 257/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/04/1994 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN KIỆN CUỐI CÙNG

BAO QUÁT CÁC KẾT QUẢ CỦA VÒNG URUGUAY VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN

1.Đại diện  các Chính phủ và Cộng đồng Châu Âu, thành viên của Uỷ ban Đàm phán Thương mại, gặp gỡ hôm nay để kết thúc Vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên, nhất trí rằng Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (được  đề cập tại  Văn kiện Cuối cùng là "Hiệp định WTO"), các Tuyên bố và Quyết định cấp Bộ trưởng, Thoả thuận về các Cam kết Dịch vụ Tài chính, được kèm theo đây, sẽ bao quát tất cả các kết quả đàm phán của Vòng Uruguay và là một bộ phận không thể tách rời của Văn kiện Cuối cùng này.

2.Thông qua việc ký Văn kiện Cuối cùng, các đại diện nhất trí:

(a) Đệ trình, khi có thể, Hiệp định WTO cho các cơ quan có thẩm quyền nước mình để xem xét  thông qua theo các thủ tục riêng của nước mình; và

(b) Thông qua các Tuyên bố và Quyết định của Bộ trưởng.

3.Các đại biểu nhất trí về nguyện vọng chung là Hiệp định WTO sẽ được tất cả các bên tham gia Vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên chấp nhận (dưới đây gọi là "bên tham gia") nhằm đảm bảo Hiệp định sẽ có hiệu lực từ 1/1/1995 hoặc trong thời gian sớm nhất sau đó. Chiểu theo đoạn cuối của Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Punta del Este, các Bộ trưởng sẽ gặp nhau, không muộn hơn năm 1994, để quyết định về việc thực hiện trên phạm vi quốc tế các kết quả của Vòng Uruguay và thời gian các kết quả trên bắt đầu có hiệu lực.

4.Các đại biểu nhất trí rằng Hiệp định WTO sẽ được mở rộng cho tất cả các bên tham gia chấp nhận một cách trọn gói thông qua việc ký hoặc các cách khác theo như quy định tại điều XIV của Hiệp định. Việc chấp nhận hoặc có hiệu lực của một Hiệp định Thương mại nhiều bên  trong Phụ lục 4 của Hiệp định WTO sẽ chịu sự điều chỉnh của các  quy định của Hiệp định Thương mại nhiều bên đó.

5.Trước khi chấp nhận Hiệp định WTO, các bên tham gia không phải là bên ký kết Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại trước hết phải hoàn thành việc đàm phán gia nhập Hiệp định Chung này và trở thành bên ký kết của Hiệp định. Đối với các bên tham gia không phải là bên ký kết Hiệp định chung vào thời điểm Văn kiện cuối cùng được hoàn tất, các Lịch trình cam kết và thực hiện của Vòng Uruguay sẽ không được xác định và các Lịch trình này sẽ được các nước nêu trên hoàn tất sau để có thể tham gia vào Hiệp định chung và chấp nhận Hiệp định WTO.

6.Văn kiện Cuối cùng này và các văn bản kèm theo đây sẽ được  nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc  của CáC BÊN Ký KếT Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại và người này sẽ chuyển ngay cho mỗi bên tham gia một bản sao có chứng thực.

Làm tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng  Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Văn kiện Cuối cùng số 257/WTO/VB ngày 15/04/1994 Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.919

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!