Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại Người ký: Lại Quang Thực, Lê Huy Côn, Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 12/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Hà Nội , ngày 12 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 12 /2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2000 BỘ THƯƠNG MẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC THƯỞNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY

Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Thương mại- Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Công nghiệp số 29/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 7 tháng 9 năm 1999 quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000;

Để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may làm bằng nguyên liệu sản xuất trong nước và xuất khẩu vào các thị trường không áp dụng hạn ngạch;

Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công nghiệp thống nhất quy định việc thưởng hạn ngạch hàng dệt may như sau:

I.- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

- Thưởng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước sang thị trường EU năm 2000

- Thưởng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu cho các doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường không áp dụng hạn ngạch năm 1999.

- Nguồn hạn ngạch thưởng được trích trong tổng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu năm 2000. Số lượng cụ thể nêu ở các phần sau Thông tư này.

II.- THƯỞNG HẠN NGẠCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY LÀM BẰNG VẢI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC SANG EU NĂM 2000:

Việc thưởng cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước được quy định như sau:

a/ Đối tượng thưởng: Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước sang thị trường EU năm 2000 . Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng (cat.) nào thì được ưu tiên Cat. đó và mỗi doanh nghiệp chỉ được ưu tiên mỗi Cat. một lần

b/ Hạn ngạch thưởng như sau:

1/ T.Shirt (cat.4):

680.000 chiếc

2/ Ao len (cat.5):

50.000 chiếc

3/ Quần (cat.6):

250.000 chiếc

4/ Sơmi nữ (cat.7):

70.000 chiếc

5/ Sơmi nam (cat.8):

400.000 chiếc

6/ Ao dài nữ (Cat.26):

30.000 chiếc

7/ Bộ quần áo nữ (Cat.29):

17.500 bộ

8/ Quần áo thể thao (cat.73):

20.000 bộ

9/ Quần áo (cat.78):

20,0 tấn

c/ Mức thưởng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm dệt may làm bằng vải sản xuất trong nước sang thị trường EU năm 2000 , tối đa là:

1/ Cat.4:

40.000 chiếc đối với các doanh nghiệp thực hiện năm 1999 dưới 200.000 chiếc.

 

60.000 chiếc đối với các doanh nghiệp thực hiện năm 1999 từ 200.000 chiếc trở lên

2/ Cat.5, 6:

5.000 chiếc

3/ Cat.7,26:

10.000 chiếc

4/ Cat.8:

50.000 chiếc

5/ Cat.29,73:

5.000 bộ

6/ Cat.78):

2,0 tấn

Ghi chú: - Cat.4 chỉ ưu tiên thưởng cho các doanh nghiệp có máy sản xuất vải dệt kim.

- Cat.6 chỉ ưu tiên thưởng cho các doanh nghiệp sản xuất quần dài

Đối với các hợp đồng có số lượng dưới mức quy định thì được cấp theo số lượng ghi trong hợp đồng; các hợp đồng có số lượng cao hơn được cấp mức tối đa theo quy định.

d/ Hồ sơ xét thưởng gồm: hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng mua bán vải sản xuất trong nước, hoá đơn mua vải sản xuất trong nước. Hồ sơ gửi về Bộ thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu ), chậm nhất là ngày 30/9/2000.

III/ THƯỞNG HẠN NGẠCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG CÁC THỊ TRƯỜNG KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH NĂM 1999:

a/ Đối tượng thưởng: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường không áp dụng hạn ngạch đạt trị giá F.O.B từ 2,0 triệu USD, các doanh nghiệp trên các địa bàn khác đạt 1,5 triệu USD trở lên đều được thưởng hạn ngạch.

b/ Hạn ngạch thưởng như sau:

1/ T.Shirt ( Cat.4):

300.000 chiếc

2/ Ao len ( Cat.5):

112.500 chiếc

3/ Sơmi nữ ( Cat.7):

67.500 chiếc

4/ Sơmi nam ( Cat.8):

250.000 chiếc

5/ Ao khoác nữ (Cat.15):

23.750 chiếc

6/ Ao dài nữ ( Cat.26):

27.500 chiếc

7/ Quần áo thể thao (Cat.73):

30.000 bộ

8/ Quần áo ( Cat.78):

40,0 tấn

9/ Quần áo ( Cat.83):

20,0 tấn

c/ Tiêu chuẩn thưởng: xuất khẩu 1.000 USD vào thị trường không hạn ngạch năm 1999 được thưởng tương đương 2 chiếc áo sơmi nam ( Cat.8) hoặc các chủng loại (Cat.) khác quy đổi theo tỷ lệ tương ứng.

Các chủng loại (Cat.) thưởng được giao phù hợp với năng lực sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp, có xem xét ưu tiên đối với các doanh nghiệp sản xuất chuyên ngành, xuất khẩu giá cao, thị trường mới, khách hàng mới... Trường hợp không còn chủng loại hàng đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp có thể nhận hạn ngạch chủng loại khác theo tỷ lệ quy đổi tương ứng đã quy định trong Hiệp định giữa Việt nam và EU, cụ thể như phụ lục I đính kèm Thông tư này.

d/ Hồ sơ xét thưởng:

Các doanh nghiệp có nhu cầu thưởng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU gửi công văn (theo mẫu đính kèm) về Bộ Thương mại trước ngày 15/6/2000.

Để việc xét thửơng phù hợp nhu cầu sản xuất và kinh doanh, các Doanh nghiệp ghi chủng loại hàng (Cat.) có nhu cầu theo thứ tự ưu tiên (1,2,3...).

VI/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1/ Các doanh nghiệp được thưởng hạn ngạch nếu không thực hiện phải có thông báo hoàn trả bằng văn bản để cấp cho doanh nghiệp khác và cuối năm có báo cáo tình hình thực hiện.

2/ Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công nghiệp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương của các đoàn thể thông báo nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện, đồng thời phản ánh cho Liên Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mẫu 01:

Tên doanh nghiệp ( ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

Giấy chứng nhận đăng ký KD số: cấp ngày

Mã số doanhnghiệp XNK (Mã số Hải quan):

Điện thoại:                     Fax:

Địa chỉ giao dịch

Số công văn: ...., ngày    tháng    năm 2000

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại

VỀ VIỆC THƯỞNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2000 LÀM BẰNG VẢI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 

Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Bộ Kế hoạch&Đầu tư-Bộ Công nghiệp về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may số....

Công ty............................................. gửi hồ sơ xúât khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2000 làm bằng vải sản xuất trong nước theo danh mục sau, đề nghị Liên Bộ xem xét cấp hạn ngạch ưu tiên theo quy định.

Số

Chủngloại

Đ.vị

Hạn

Sp làm bằng vải sản xuất trong nước

HĐ xuất

HĐ mua

Hoá đơn mua vải

Ghi chú (ghi rõ Cty

TT

hàng (cat.)

tính

ngạch

Số lượng

Trị giá

(USD)

khẩu số

vải số

số

SX vải)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cam đoan số liệu khai trên là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Giám đốc Công ty

(ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu 02:

Tên doanh nghiệp ( ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

Giấy chứng nhận đăng ký KD số: cấp ngày

Mã số doanh nghiệp XNK (Mã số Hải quan):

Điện thoại:                                 Fax:

Địa chỉ giao dịch:

Số công văn: ...., ngày     tháng      năm 2000

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại

VỀ VIỆC THƯỞNG HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY DO XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH NĂM 1999

 

Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Bộ Kế hoạch&Đầu tư-Bộ Công nghiệp về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may số....

Năm 1999, Công ty......... đã xuất khẩu sang thị trường không áp dụng hạn ngạch với tổng kim ngạch: ..........USD, thị trường cụ thể như sau: ( ví dụ)

1/ Nhật:

2/ Đài loan:

3/ ......

....

Theo quy định, Công ty được thưởng ............ (số lượng)... chiếc áo sơmi nam ( Cat.8)

Công ty ....................................... đề nghị Liên Bộ xem xét thưởng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2000 các chủng loại hàng ( Cat.) sau: ( ví dụ)

1/ T.Shirt (Cat.4): ..... chiếc

2/ Quần áo ( Cat.78): ..... tấn

3/ ....

Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định của Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại- Bộ Kế hoạch& Đầu tư-Bộ Công nghiệp số....

 

Giám đốc Công ty

(ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỶ LỆ QUI ĐỔI GIỮA CAT.8 VÀ CÁC CAT. KHÁC
(kèm theo Thông tư 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 5 năm 2000)

Stt

Cat

Đơn vị

Trọng lượng theo Hiệp định (Gram)

Số lượng/1chiếc Sơ mi nam (Cat.8)

1

4

Chiếc

154

1,41

2

5

Chiếc

221

0,98

3

6

Chiếc

568

0,38

4

7

Chiếc

180

1,21

5

8

Chiếc

217

1,00

6

15

Chiếc

1.190

0,18

7

26

Chiếc

323

0,67

8

29

Bộ

730

0,29

9

73

Bộ

600

0,36

10

78

Kg

1.000

0,217

11

83

Kg

1.000

0,217

 

Lại Quang Thực

(Đã ký)

Lê Huy Côn

(Đã ký)

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 12/2000/TTLT/BTM-BKHDT-BCN

Hanoi, May 12, 2000

 

JOINT-CIRCULAR

ON REWARDING EXPORT QUOTAS OF TEXTILE AND GARMENT PRODUCTS

Pursuant to Joint-Circular No. 29/1999/TTLT/BTM-BKHDT-BCN of September 7, 1999 of the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry stipulating the allocation of the 2000 quotas of textile and garment products to be exported to quota-regulated markets;
In order to encourage enterprises to further boost the export of textile and garment products made of home-made raw materials to non-quota markets;
The Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry hereby jointly stipulate the rewarding of textile and garment quotas as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

- To reward export textile and garment quotas to enterprises, which export textile and garment products made of home-made fabrics to EU market in the year 2000.

- To reward export textile and garment quotas to enterprises, which already exported textile and garment products to non-quota markets in 1999.

- The reward quotas shall be deducted from the total export textile and garment quotas in 2000. The concrete number shall be mentioned in the subsequent parts of this Circular.

II. QUOTA REWARDS TO ENTERPRISES WHICH EXPORT TEXTILE AND GARMENT PRODUCTS MADE OF HOME-MADE FABRICS TO EU MARKET IN THE YEAR 2000:

The reward to enterprises which export textile and garment products made of home-made fabrics is stipulated as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103