Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2013/TTLT-BYT-BCT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Y tế, Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Buộc in ảnh cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá

Trên vỏ bao thuốc lá phải in hình ảnh cảnh báo các nguy hại đến sức khỏe với diện tích tối thiểu 50% bề mặt trước và sau trên mỗi bao bì của thuốc lá, trước chỉ là 30%.

Đó là quy định tại Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT ban hành ngày 8/2/2013.

Mỗi loại sản phẩm thuốc lá của một nhãn hiệu thuốc lá phải in trên bao bì thuốc lá một trong 06 mẫu cảnh báo sức khỏe tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này và phải được thay đổi định kỳ 02 năm một lần.

Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá phải được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT và các quy định liên quan về nhãn hàng hóa.

Thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người, hy vọng quy định mới ra đời sẽ làm giảm được tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/5/2013.

BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/TTLT-BYT-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC GHI NHÃN, IN CẢNH BÁO SỨC KHỎE TRÊN BAO BÌ THUỐC LÁ

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Bao bì thuốc lá là bao, tút, hộp chứa đựng thuốc lá và lưu thông cùng với thuốc lá.

Điều 3. Yêu cầu về ghi nhãn trên bao bì thuốc lá

1. Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá phải được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và các quy định của Thông tư liên tịch này.

2. Nhãn thuốc lá phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hoá;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

c) Xuất xứ hàng hoá (đối với thuốc lá nhập khẩu);

d) Định lượng của hàng hóa;

đ) Cảnh báo sức khỏe;

e) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch.

g) Ngày sản xuất; ngày hết hạn sử dụng.

3. Nhãn thuốc lá phải được ghi bằng tiếng Việt, không được sử dụng các hình thức hoặc từ ngữ tạo cho người tiêu dùng hiểu sai về tính chất, tác động của thuốc lá đối với sức khỏe như: ít hắc ín (low tar), nhẹ (light), siêu nhẹ (ultra light), dịu êm (mild) hoặc các từ, cụm từ khác có nghĩa hoặc cách hiểu tương tự làm cho người tiêu dùng hiểu sản phẩm thuốc lá này ít có ảnh hưởng tới sức khỏe hơn sản phẩm thuốc lá khác, trừ trường hợp các từ, cụm từ trên là một phần của nhãn hiệu thuốc lá đã được đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước ngày Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực.

Điều 4. Yêu cầu về cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

1. Mẫu cảnh báo sức khoẻ:

Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải in cảnh báo sức khoẻ trên bao bì theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm được in rõ nét và dễ nhìn.

2. Vị trí in cảnh báo sức khỏe:

a) Cảnh báo sức khỏe phải được in trên mặt chính trước và mặt chính sau của bao bì thuốc lá và phải bảo đảm không bị che lấp hoặc che mờ bởi bất kỳ vật liệu, hình ảnh, thông tin nào khác, trừ việc dán tem thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thuốc lá có nhiều bao bì thì cảnh báo sức khỏe phải được in trên tất cả bao bì theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

Trường hợp bao bì thuốc lá có sử dụng bao bọc ngoài thì bao bọc ngoài phải trong suốt, không màu và không làm che lấp cảnh báo sức khỏe, trừ trường hợp bao bọc ngoài có in logo chống hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp đã được đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước ngày Thông tư liên tịch này được ban hành.

b) Cảnh báo sức khoẻ phải được in song song sát với rìa trên của bao bì thuốc lá.

3. Diện tích in cảnh báo sức khỏe:

Diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao bì thuốc lá.

4. Màu sắc của cảnh báo sức khỏe:

Cảnh báo sức khỏe phải được in từ 4 màu cơ bản trở lên, độ phân giải khi in không được dưới 300DPI (dot per inch).

5. Sử dụng luân phiên các mẫu cảnh báo sức khỏe:

a) Mỗi loại sản phẩm thuốc lá của một nhãn hiệu thuốc lá phải in trên bao bì thuốc lá một trong 06 mẫu cảnh báo sức khỏe quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Các loại sản phẩm thuốc lá của một nhãn hiệu thuốc lá, các nhãn hiệu thuốc lá khác nhau của một nhà sản xuất phải in các mẫu cảnh báo sức khỏe khác nhau. Trường hợp một nhãn hiệu thuốc lá có trên 06 loại sản phẩm, một nhà sản xuất có trên 06 nhãn hiệu thuốc lá thì phải in đồng thời đủ 06 mẫu cảnh báo sức khỏe.

b) Mẫu cảnh báo sức khỏe của mỗi loại sản phẩm thuốc lá phải được thay đổi định kỳ 02 năm một lần.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

2. Bãi bỏ các quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

1. Sản phẩm thuốc lá dạng bao mềm được sản xuất, nhập khẩu từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 để tiêu thụ tại Việt Nam phải in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của Thông tư liên tịch này và không chậm hơn 06 tháng kể từ ngày Thông tư liên tịch này được ban hành.

2. Sản phẩm thuốc lá dạng bao cứng được sản xuất, nhập khẩu từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 để tiêu thụ tại Việt Nam phải in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của Thông tư liên tịch này và không chậm hơn 10 tháng kể từ ngày Thông tư liên tịch này được ban hành.

3. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá có trách nhiệm kê khai số lượng bao, tút, hộp thuốc lá đã được ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 và báo cáo Bộ Y tế, Bộ Công Thương để xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch này.

2. Bộ Y tế giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch này tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh), Bộ Công Thương (Vụ Khoa học Công nghệ) để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- Sở Y tế, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT BYT, BCT; PC, KCB - BYT; PC, KHCN, CNN - BCT.

THE MINISTRY OF HEALTH – THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 05/2013/TTLT-BYT-BCT

Hanoi, February 08, 2013

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE LABELING, PRINTING OF HEALTH WARNINGS ON TOBACCO PACKAGES

Pursuant to the Law on tobacco harm prevention No. 09/2012/QH13, of June 18, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 89/2006/ND-CP, of August 30, 2006 on labeling of goods;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP, of August 31, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP, of November 12, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

The Minister of Health, the Minister of Industry and Trade promulgate the Joint Circular guiding labeling, printing of health warnings on tobacco packages.

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Interpretation of terms

Tobacco packages include packages, tubes, boxes containing tobacco and circulated together with tobacco.

Article 3. Requirements on labeling on tobacco packages

1. The labeling on tobacco packages must be complied with Law on tobacco harm prevention, provisions of law on labeling of goods and this Joint Circular.

2. Label of tobacco must show the following content:

a) Name of goods;

b) Name and address of organizations, individuals responsible for goods;

c) Origin of goods (for import tobacco);

d) Quantity of goods;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Stuck with stamp or printed code number, barcode.

d) Day of production; day of expiration.

3. The tobacco label must be written in Vietnamese, prohibited to use forms or words causing consumers to be misunderstood on nature, influence of tobacco for health such as: Low tar, light, ultra light, mild or other words, phrases meaning or with a way to similarly understand which causing consumers to understand that this tobacco product has fewer influence than other, unless those words, phrases are a part of tobacco label which has been registered and protected on intellectual property in Vietnam before the effective day of Law on tobacco harm prevention

Article 4. Requirements for health warnings on tobacco packages

1. Form of health warnings:

Tobacco produced, imported for consumption in Vietnam must be printed health warnings on packages in accordance with provisions in Annex promulgated together with this Joint Circular. Health warnings must be assured to be printed visibly.

2. Position for printing Health warnings:

a) Health warnings must be printed on main face in front of and behind of tobacco packages and must assured not to be hidden or obscured by any materials, picture or other information, except for sticking tobacco stamp as prescribed by law.

If tobacco has many packages, the health warnings must be printed on all packages as prescribed by this Joint Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Health warnings must be printed to be parallel and near to the over fringe of tobacco package.

3. Area for printing Health warnings:

Area for printing Health warnings must be covered at least 50% area of each main face in front of and behind of tobacco package.

4. Color of Health warnings:

Health warnings must be printed with 4 basic colors or more, definition upon printing not allowed being lower than 300DPI (dot per inch).

5. Alternate use of forms for health warnings:

a) Each kind of tobacco product of a tobacco trademark must be printed on tobacco package with one of 06 forms for health warnings specified in Annex promulgated together with this Joint Circular. Kinds of tobacco product of a tobacco trademark of various tobacco trademarks of a producer must be printed with various forms for health warnings. If a tobacco trademark has more than 06 kinds of products, a producer had more than 06 tobacco trademarks, it is required to simultaneously print sufficient 06 forms for health warnings.

b) Forms for health warning of each kind of tobacco product must be changed periodically 02 year once.

Article 5. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To annul regulations on labeling, printing health warnings on tobacco packages at the Decision No. 02/2007/QD-BYT, of January 15, 2007 of the Minister of the Ministry of Health on hygiene and safety for tobacco products as from the effective day of this Joint Circular.

Article 6. Transitional provisions

1. Tobacco products in soft bag produced, imported from May 01, 2013 in order to consume in Vietnam must be printed health warnings on tobacco packages as prescribed in this Joint Circular, and within not later than 06 months from the issuance day of this Joint Circular.

2. Tobacco products in hard bag produced, imported from May 01, 2013 in order to consume in Vietnam must be printed health warnings on tobacco packages as prescribed in this Joint Circular, and within not later than 10 months from the issuance day of this Joint Circular.

3. Enterprises producing, importing cigarette take responsibility for declaration of quantity of tobacco bag, tube or box which have been labeled, printed health warning as prescribed by law before May 01, 2013 and report the Ministry of Health, the Ministry of Industry and Trade for handling of each specified case.

Article 7. Responsibilities for implementation

1. Foreign and domestic organizations, individuals participating in tobacco business operation in Vietnam are responsible for performance of labeling, printing health warnings in accordance with provisions in this Joint Circular.

2. The Ministry of Health assigns the Administration of medical examination and treatment, the Ministry of Industry and Trade assigns the Department of Science and Technology to be responsible for guidance, implementation and inspection of implementation of this Joint Circular.

3. People’s Committees of central-affiliated cities and provinces shall direct Directors of the provincial Departments of Health, Directors of the Services of Industry and Trade in guidance, organization to implement and inspection of implementation of this Joint Circular in their localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Nam Hai

FOR THE MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER


Nguyen Thi Xuyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.926

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!