Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 91/1997/TT/BTC sửa đổi Thông tư 86/1997/TT/BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 91/1997/TT/BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 19/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/1997/TT/BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/1997/TT/BTC NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1997 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 86/1997/TT/BTC NGÀY 26/11/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI KHÁCH SẠN

Thực hiện Quyết định số 477/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn", Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/1997/TT/BTC ngày 26/1/1997 hướng dẫn thực hiện. Để việc thực hiện đầy đủ, đúng Luật định và đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 86/1997/TT/BTC ngày 26/11/1997 như sau:

1. Bổ sung thêm phần căn cứ của Thông tư như sau:

"- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam."

Bổ sung thêm tiết b, điểm 2 của Thông tư như sau:

"Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuế lợi tức được nộp theo thuế suất thuế lợi tức quy định tại giấy phép đầu tư. Trường hợp giấy phép đầu tư không quy định thuế suất thuế lợi tức thì áp dụng theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

2. Các hướng dẫn khác vẫn thực hiện theo qui định tại Thông tư số 86/1997/TT/BTC ngày 26/11/1997 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 91/1997/TT-BTC

Hanoi, December 19, 1997

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No.86/1997/TT-BTC OF NOVEMBER 26, 1997 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE PAYMENT OF TAX ON THE TELECOMMUNICATIONS SURCHAGE COLLECTED AT HOTELS

In furtherance of Decision No.477-TTg of July 3, 1997 of the Prime Minister on the telecommunications surchage collected at hotels, the Ministry of Finance issued Circular No.86/1997/TT-BTC of November 26, 1997 guiding the implementation thereof. In order to ensure the full implementation of such Circular in strict compliance with law and the above-said Prime Minister's Decision, the Ministry of Finance hereby provides the following amendments and supplements to Circular No.86/1997/TT-BTC of November 26, 1996:

1. The Circular's legal ground is supplemented with the following:

"- Pursuant to the Law on Foreign Investment in Vietnam of November 12, 1996; Pursuant to Decree No.12-CP of February 18, 1997 of the Government detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam."

Item b, Point 2 of the Circular is supplemented with the following:

"For foreign-invested enterprises and the foreign parties to business cooperation contracts under the Law on Foreign Investment in Vietnam, the profit tax shall be paid at the profit tax rate prescribed in their investment licenses. In cases where the investment licenses do not prescribe the profit tax rate, the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam shall apply".

2. Other guiding provisions of Circular No.86/1997/TT-BTC of November 26, 1997 of the Ministry of Finance shall continue to apply.

This Circular takes effect from August 3, 1997. Any problems arising in the course of implementation shall be reported to the Ministry of Finance for timely supplements
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 91/1997/TT/BTC sửa đổi Thông tư 86/1997/TT/BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420
DMCA.com Protection Status