Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 53/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 14/1999/NĐ-CP ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 53/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 08/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 53/1999/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1999 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 41/1999/TT/BTC NGÀY 20/4/1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/1999/NĐ-CP NGÀY 23/3/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1999

Thực hiện Nghị định thư về việc tham gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam vào Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do của ASEAN (AFTA), ký tại Băng- cốc ngày 15/12/1995;

Thực hiện Nghị định thư về việc tham gia của Vương quốc Campuchia vào Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do của ASEAN (AFTA), ký tại Băng- cốc ngày 15/12/1995;

Thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23 /3/1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999;

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 như sau:

1. Phần I - Phạm vi áp dụng được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Là mặt hàng nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt nam, bao gồm các nước sau:

- Bru-nây

- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a

- Ma-lay-xi-a

- Cộng hoà Phi-lip-pin

- Cộng hoà Sing-ga-po

- Vương quốc Thái lan

- Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

- Liên bang My-a-ma

- Vương quốc Cam-pu-chia"

2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/1999.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 53/1999/TT-BTC

Hanoi, May 08, 1999

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No. 41/1999/TT-BTC OF APRIL 20, 1999 WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF DECREE No. 14/1999/ND-CP OF MARCH 23, 1999 OF THE GOVERNMENT PROMULGATING VIETNAMS 1999 LIST OF GOODS AND THEIR TAX RATES FOR IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) OF THE ASEAN COUNTRIES

In furtherance of the Protocol on the Socialist Republic of Vietnams participation in the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) for materialization of the ASEAN Free Trade Area (AFTA), concluded on December 15, 1995 in Bangkok;

In furtherance of the Protocol on the Kingdom of Cambodias participation in the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) for materialization of the ASEAN Free Trade Area (AFTA), concluded on December 15, 1995 in Bangkok;

In furtherance of Decree No. 14/1999/ND-CP of March 23, 1999 of the Government promulgating Vietnams 1999 List of goods and their tax rates for implementation of the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) of the ASEAN countries;

This Circular hereby amends and supplements Circular No. 41/1999/TT/BTC of April 20, 1999 as follows:

1. Section I - The scope of application is amended and supplemented as follows:

"2. Being goods imported into Vietnam from ASEAN member countries, including the following countries:

- Brunei,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 53/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 14/1999/NĐ-CP ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.113
DMCA.com Protection Status