Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 42/1997/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 22/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1997/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 42-TCHQ/GSQL NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 1997 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 10, QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/TTG NGÀY 13/01/1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ PHI MẬU DỊCH

Hàng hoá nhập khẩu phimậu dịch là các loại hàng hoá không nhằm vào mục đích kinh doanh thu lợi nhuận,bao gồm hàng hoá dưới dạng quà biếu cá nhân, hàng hoá hành lý cá nhân của cánbộ công nhân viên chức đi công tác, học tập, lao động, hàng phục vụ cho các cánbộ nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện, các tổ chức nước ngoài và cácloại tài sản di chuyển... các loại hàng hoá này khi nhập khẩu vẫn phải tuân thủcác quy định của Nhà nước về quản lý hàng hoá nhập khẩu.

Sau khi trao đổi thốngnhất với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hàng hoá phimậu dịch như sau:

I. HÀNG LÀ QUÀ BIẾU CÁ NHÂN

- Được nhập khẩu phi mậu dịch dưới dạng quà biếu là vật đơnlẻ tính theo đơn vị tính của danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (thí dụmột chiếc, một đôi, một bộ...) hoặc đơn vị tính do Tổng cục Hải quan quy định(nếu chưa được quy định trong danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam) vớigiá trị không quá 20 triệu đồng/lô. Hàng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế thu nhậptheo Luật định. Nếu vượt quá trị giá thì ngoài việc nộp thuế theo quy định, sẽbị xử phạt hành chính phần vượt theo Nghị định 16/CP của Chính phủ.

Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục đối với lô hàngbằng hoặc vượt quá 10% trị giá theo quy định trên. Nếu trị giá vượt 10% thìphải báo cáo Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo từngtrường hợp cụ thể nhưng trị giá cho nhận không vượt quá 100% trị giá cho phép(20 triệu đồng).

- Các trường hợp là hàng gửi cho các tổ chức, cơ quan Nhànước, doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thì được coi như hàng viện trợ nhân đạocho không và được quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

II. NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CÁC LOẠI, XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Thực hiện theo các quy định tại Văn bản số 343/KTTH ngày20/01/1996 của Chính phủ về các loại xe nhập khẩu ngoài đường mậu dịch.

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH KHÁC:

- Hành lý cá nhân: Thực hiện theo các quy định tại Nghị định17/CP ngày 06/02/1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan.

- Hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốctế tại Việt Nam thực hiện theo Nghị định 73/CP ngày 30/07/1994; các hoạt độngxuất nhập của các văn phòng đại diện kinh tế của nước ngoài tại Việt Nam thựchiện theo Nghị định 82/CP ngày 02/08/1994 và các Thông tư hướng dẫn của các Ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trướcđây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ.

Cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng CụcHải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Nếucó vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn chỉ đạo.

 

Phạm Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 42-TCHQ/GSQL

Hanoi, March 22, 1997

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 10 OF DECISION No.28-TTg OF JANUARY 13, 1997 OF THE PRIME MINISTER ON THE IMPORT OF NON-COMMERCIAL COMMODITIES

Non-commercial import commodities are commodities imported not for commercial purposes, including those in the form of personal gifts, personal belongings of State cadres, officials and employees who return from overseas mission, study and work, and commodities in service of officials and employees of diplomatic missions, representative offices and foreign organizations and movable assets... Commodities of these kinds, when being imported, shall still be subject to the State�s regulations on management of import commodities.
After consulting the Ministry of Trade, the General Department of Customs guides the import of non-commercial commodities as follows:

I. COMMODITIES IN THE FORM OF PERSONAL GIFTS

- Eligible non-commercial imports in the form of gifts are single objects counted according to counting units of the list of export and import commodities of Vietnam (for example a single, a pair, a set...) or counting units set by the General Department of Customs (if such units have not been defined in the list of export and import commodities of Vietnam) and valued at not more than 20 million VND/lot. Such import commodities shall be subject to import duty and income tax as prescribed by law. For the excess value, in addition to the payment of prescribed taxes, administrative sanction shall be imposed in accordance with Decree No.16-CP of the Government.

The local customs departments shall complete the procedures for commodity lots with value equal to or 10% higher than the above-said value. In cases where it is more than 10%, it must be reported to the General Department of Customs, which shall consider and handle case by case, but the permitted value must not exceed 100% of the prescribed value (20 million VND).

- Commodities sent to State organizations, agencies or enterprises of Vietnam shall be considered non-refundable humanitarian aids and managed in accordance with current regulations of the Ministry of Finance.

II. THE IMPORT OF CARS OF VARIOUS KINDS, TWO-WHEELED MOTORIZED VEHICLES

The provisions in Document No.343-KTTH of January 20, 1996 of the Government on non-commercial import vehicles shall apply.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.331
DMCA.com Protection Status