Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 293-TTg năm 1958 quản lý giá mua nguyên vật liệu, giá thuê mượn nhân công và phương tiện vận tải của các cơ quan, quân đội, công trường, xí nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 293-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 12/06/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ GIÁ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU, GIÁ THUÊ MƯỢN NHÂN CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA CÁC CƠ QUAN, QUÂN ĐỘI, CÔNG TRƯỜNG, XÍ NGHIỆP

Hàng năm, các cơ quan Nhà nước chi ra một số tiền rất lớn để mua các nguyên vật liệu, thuê mượn nhân công và phương tiện vận tải. Do việc thu mua, thuê mượn có chỗ bừa bãi, nên nhiều nơi đã gây lãng phí, tham ô nghiêm trọng, kế hoạch sản xuất, công tác quản lý thị trường và giá cả bị ảnh hưởng xấu.

Để chấm dứt tình trạng trên, tất cả các cơ quan, đoàn thể đơn vị bộ đội, công trường, xí nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc sau đây:

1. Các đơn vị cần hàng phải tính toán và ký hợp đồng trước với Mậu dịch quốc doanh. Mậu dịch quốc doanh có trách nhiệm đặt kế hoạch thu mua, gia công, đảm bảo phẩm chất, đảm bảo giá cả hợp lý cho đơn vị đặt hàng. Cơ quan ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh hợp đồng theo đúng điều lệ về hợp đồng kinh doanh do Chính phủ đã ban hành. Đây là biện pháp căn bản.

2. Đối với những mặt hàng mà Mậu dịch quốc doanh chưa có khả năng kinh doanh, các đơn vị mua hàng phải đến cơ quan Công thương để bàn biện pháp mua. Các cơ quan Công thương có trách nhiệm hướng dẫn sản xuất và cung cấp, đi đôi với quản lý giá cả, ổn định thị trường.

3. Các đơn vị cần thuê mượn nhân công hay phương tiện vận tải phải bàn bạc với các ngành sở quan (Ty Lao động, Ty Giao thông, Quốc doanh vận tải). Các ngành này có trách nhiệm kịp thời phân phối nhân lực, phương tiện và quản lý việc thuê mượn và tiền thuê mượn hợp lý. Các đơn vị không được tự động thuê mượn bừa bãi.

4. Các cơ quan Tài chính các cấp tăng cường kiểm tra chặt chẽ; Các khoản mua hàng, thuê mượn bừa bãi, không qua  sự quản lý của cơ quan có trách nhiệm thì cương quyết không thanh toán; cần phát hiện những vụ tham ô, lãng phí, đề nghị xử trí để giáo dục kịp thời.

Thủ tướng phủ ủy nhiệm Bộ Thương nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính triệu tập các Bộ, các Ngành có liên quan đặt biện pháp cụ thể thi hành thông tư này.

Nhận được thông tư này, các Bộ, các Ngành, các Ủy ban Hành chính địa phương cần có chỉ thị cho các cấp và các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh.

Từ nay, đối với những đơn vị không chấp hành chế độ quản lý này, gây tổn thất cho Nhà nước, cần xử trí thích đáng.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 293-TTg năm 1958 quản lý giá mua nguyên vật liệu, giá thuê mượn nhân công và phương tiện vận tải của các cơ quan, quân đội, công trường, xí nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81