Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 22/1999/TT-BTM sửa đổi về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 22/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 28/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 22/1999/TT-BTM NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ MẶT HÀNG VẢI CÁC LOẠI NHẬP KHẨU LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 29/3/1999 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ do liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính - Công an - Tổng cục Hải quan ban hành ngày 22/7/1998 về kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải và gạch men ốp lát các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
Sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan, thay mặt liên Bộ, Bộ Thương mại hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ ngày 22/7/1998 nói trên như sau:

1- Thay thế điểm 3 mục II Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT như sau:

"Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua vải các loại nhập khẩu ở chợ biên giới vận chuyển vào lưu thông trong thị trường nội địa, ngoài hoá đơn bán hàng của người bán giao cho phải kèm theo bản chính Tờ khai hàng nhập khẩu hoặc Bản trích tờ khai hàng nhập khẩu theo Quy định số 172/1998/QĐ-TCHQ ngày 20/6/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc lập bản trích tờ khai hàng nhập khẩu".

2- Sửa đổi điểm 4 mục II Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT như sau:

Bãi bỏ cụm từ "hoặc lập bảng kê theo quy định nếu mua hàng của cư dân biên giới".

3- Sửa đổi điểm 6 mục II Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT như sau:

* Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản a là:

"Phải có bản chính Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc Hoá đơn bán hàng, hoặc Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho do người bán giao, trong đó phải ghi rõ ràng, đầy đủ tất cả các khoản mục được quy định cho từng loại hoá đơn; đồng thời phải có kèm theo ngay chứng từ nhập khẩu hợp pháp của lô hàng".

* Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng thứ hai khoản a như sau:

Bãi bỏ cụm từ: "Trường hợp mua hàng của đối tượng không phải là người kinh doanh thì phải lập bảng kê theo quy định".

Thay thế bằng: "Người mua hàng, người vận chuyển hàng, người nhận chuyển giao hộ hàng hoá cho người khác đều phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ quy định tại điểm 3, điểm 6 mục II nói trên kèm theo cùng hàng hoá. Không chấp nhận các trường hợp mua gom, vận chuyển trong thị trường nội địa mặt hàng vải ngoại không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp kèm theo ngay cùng lô hàng. Không cho phép xuất trình các chứng từ hoá đơn sau khi hàng hoá đã bị kiểm tra, tạm giữ".

* Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 khoản b như sau:

Bãi bỏ cụm từ "nếu mua hàng từ khu vực biên giới, chợ biên giới vào nội địa".

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 22/1999/TT-BTM sửa đổi về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700
DMCA.com Protection Status