Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2008/TT-BCT sản xuất, kinh doanh rượu hướng dẫn Nghị định 40/2008/NĐ-CP

Số hiệu: 10/2008/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 10/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Rượu thuộc danh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủ điều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

II. SẢN XUẤT RƯỢU

A. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

1. Điều kiện về chủ thể

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.

2. Điều kiện về đầu tư

Quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người

a) Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành để thực hiện các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất;

b) Có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

c) Có các thiết bị để đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;

d) Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;

đ) Có các thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phù hợp quy mô sản xuất;

e) Phải có hợp đồng lao động với người có đủ trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinh nghiệm lâu năm (nghệ nhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu;

g) Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế cấp.

4. Điều kiện về chất lượng và vệ sinh an toàn sản phẩm rượu

Phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

5. Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

Phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.

6. Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

a) Dây chuyền máy móc thiết bị phải được bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

b) Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm phòng chống cháy nổ theo quy định.

B. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu:

a) Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.

b) Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm tại địa phương.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu theo Mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);

- Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;

- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...;

- Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;

- Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;

- Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);

- Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.

d) Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

đ) Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;

e) Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:

- Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;

- Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp Giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với Giấy phép do Sở Công Thương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 3) hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với Giấy phép do Bộ Công Thương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 2).

5. Giấy phép sản xuất rượu có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp sản xuất rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để xem xét cấp lại.

6. Các doanh nghiệp sản xuất rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép sản xuất rượu trong trường hợp vi phạm các điều kiện sản xuất rượu và những quy định khác của pháp luật hoặc trường hợp sáp nhập, giải thể.

C. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

3. Điều kiện cấp Giấy phép

a) Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công;

b) Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu.

4. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép

a) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất.

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.

c) Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục 5. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung;

5. Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp Giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương;

6. Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để xem xét cấp lại;

7. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy phép trong trường hợp vi phạm các điều kiện sản xuất rượu và những quy định khác của pháp luật.

D. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT RƯỢU

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu không được sản xuất vượt quá quy mô và chủng loại sản phẩm rượu ghi trong Giấy phép.

2. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu phải gửi báo cáo thống kê sản lượng chủng loại sản phẩm rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép.

3. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, cơ quan quản lý ngành công thương cấp dưới có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, cấp Giấy phép sản xuất rượu trên địa bàn cho cơ quan quản lý ngành công thương cấp trên trực tiếp.

III. KINH DOANH RƯỢU

A. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN, ĐẠI LÝ BÁN BUÔN RƯỢU

1. Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

B. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ, ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU

1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

C. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đối với thương nhân kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu:

- Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên;

- Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;

- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

đ) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:

- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu từ 02 tỉnh trở lên gửi hồ sơ về Bộ Công Thương; Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính; Thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu gửi hồ sơ về Phòng Công Thương cấp huyện nơi thương nhân có trụ sở chính;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo Mẫu tại Phụ lục 7, 8, 9 kèm theo Thông tư này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

4. Giấy phép kinh doanh rượu được làm thành 06 bản được lưu, gửi như sau:

a) Đối với Giấy phép do Bộ Công Thương cấp: 03 bản lưu, 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường, 01 bản gửi Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính, 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

b) Đối với Giấy phép do Sở Công Thương cấp: 02 bản lưu, 01 bản gửi Bộ Công Thương, 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường, 01 bản gửi Phòng Công Thương nơi thương nhân được cấp Giấy phép đóng trụ sở, 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

c) Đối với Giấy phép do Phòng Công Thương cấp: 03 bản lưu, 01 bản gửi Sở Công Thương, 01 bản gửi Đội Quản lý thị trường; 01 bản gửi thương nhân được cấp phép.

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân.

6. Thương nhân kinh doanh rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh rượu trong trường hợp vi phạm các điều kiện kinh doanh rượu và những quy định khác của pháp luật.

D. BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH RƯỢU

1. Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, thương nhân phải gửi báo cáo tình hình kinh doanh rượu định kỳ 6 tháng, hàng năm của mình về cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép.

2. Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, cơ quan quản lý công thương cấp dưới có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh rượu trên địa bàn cho cơ quan quản lý công thương cấp trên trực tiếp.

IV. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Tổ chức thực hiện

a) Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Thị trường trong nước theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về chủ trương đầu tư sản xuất rượu, cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân thực hiện quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan về sản xuất, kinh doanh rượu.

b) Sở Công Thương các địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu theo hướng dẫn của Thông tư này.

c) Phòng Công Thương cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.

2. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái hướng dẫn tại Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh rượu, đủ các điều kiện hướng dẫn tại Thông tư này nếu tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trong thời gian chờ cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi cơ quan cấp phép cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp Giấy phép.

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC, TTTN, CNN(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP...
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

Kính gửi: ........................................................................... (1)

Tên doanh nghiệp:...............................................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................................... Điện thoại:......................... Fax:.........................

Địa điểm sản xuất:...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:........................................(2)

Quy mô sản lượng sản phẩm rượu..................................................................................(3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       / GP-BCT

Hà Nội, ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(1);
Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép .......................................................................................................................... (1)

Trụ sở tại……………………….........., điện thoại………….., Fax...................................... ;

Địa điểm sản xuất:.............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ...............................  cấp ngày….. tháng….. năm…….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:........................................................... (3)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:..................................................................................... (4)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ……..… (1);
- ………..(5);
- Lưu: VT, …….(5).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(4): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

 

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

UBND TỈNH, TP…
SỞ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /GP-SCT

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của……….........…(2);
Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép......................................................................................................................... (2)

Trụ sở tại……………………………................, điện thoại……………….., Fax.................... ;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ...............................  cấp ngày….. tháng….. năm…….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.......................................................... (4)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.................................................................................... (5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ……..… (2);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3): Cơ quan liên quan, đơn vị trình

(4): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(5): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

(6): Tên các tổ chức có liên quan.

 

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số: /2008/TT-BCT ngày tháng năm 2008 của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……………..(1) UBND Quận (Huyện)…………….

........................................................................................................................................ (2)

Trụ sở giao dịch:...................................Điện thoại:......................... Fax:........................

Địa điểm sản xuất...........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:............................ (3)

Quy mô sản xuất.............................................................................................................. (4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số......../2008/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, chủ thể sản xuất
(ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

 

PHỤ LỤC 5

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ……………….(1)
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /GP-P…(1)

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày… tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rượu tại đơn xin phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cho phép........................................................................................................................... (3)

Trụ sở giao dịch……………............., điện thoại…………………, Fax................................. ;

Địa điểm sản xuất: ...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. do ............................ cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: ....................... (4)

Quy mô sản xuất................................................................................................................ (5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số..... /2008/TT-BCT ngày… tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ………. (3);
- ………….. (6)
- Lưu VT, ……….. (6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan

 

PHỤ LỤC 6

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

Kính gửi ............................................................. . (1)

Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

Trụ sở giao dịch:............................................ Điện thoại:......................... Fax:.................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .……………………(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh:             (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm:......................................................................................... (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

 

PHỤ LỤC 7

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /GP-BCT

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN BUÔN (ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(1);
Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Cho phép........................................................................................................................ (1)

Trụ sở tại……………………..…......., điện thoại………………., Fax................................. ;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. do ...........................  cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) rượu tại địa bàn các tỉnh sau:           (3)

Được phép tổ chức bán lẻ rượu tại các địa điểm sau đây:........................................... (4)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ……..… (1);
- ………..(5);
- Lưu: VT, …….(5).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Ghi rõ các tỉnh thương nhân được kinh doanh bán buôn rượu

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

 

PHỤ LỤC 8

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

UBND TỈNH (TP)...
SỞ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /GP-SCT

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN BUÔN (ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ .............................................................................................................(1);
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);
Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Cho phép......................................................................................................................... .(2)

Trụ sở tại……………………………......, điện thoại……………., Fax................................ ;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……….. do .............................  cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) rượu tại địa bàn sau:. .(4)

Được phép tổ chức bán lẻ rượu tại các địa điểm sau đây............................................... (5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ……..… (2);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp Giấy phép

(2): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(4): Ghi rõ tên tỉnh thương nhân được kinh doanh bán buôn rượu

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

(6): Tên các tổ chức có liên quan.

 

PHỤ LỤC 9

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kính gửi: ....................................................................... . (1)

Tên thương nhân:............................................................................................................

Trụ sở giao dịch:................................................ Điện thoại:......................... Fax:...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .……………………….(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm:          (2)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Thương nhân
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

 

PHỤ LỤC 10

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

UBND HUYỆN (QUẬN)
Phòng ……………..(1)
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /GP-P…(1) 

.............., ngày...... tháng....... năm............

 

GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

TRƯỞNG PHÒNG ……… (1)

Căn cứ .............................................................................................................(2);
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);
Theo đề nghị của …..(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Cho phép........................................................................................................................ (3)

Trụ sở tại (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) ..................., điện thoại………, Fax............. ;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. do ...........................  cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm sau:....................... (5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

 


Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp Giấy phép

(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh rượu

(6): Tên các tổ chức có liên quan.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
--------------

No. 10/2008/TT-BCT

Hanoi, July 25, 2008

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENTS DECREE NO. 40/2008/ND-CP DATED APRIL 7, 2008, ON LIQUOR PRODUCTION AND TRADING

Pursuant to the Governments Decree No. 189/2007/ND-CP dated December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;
Pursuant to the Governments Decree No.40/2008/ND-CP dated April 7, 2008, on liquor production and trading;
The Ministry of Industry and Trade guides in detail a number of articles of the Government's Decree No. 40/2008/ND-CP dated April 7, 2008, on liquor production and trading, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular provides guidance on liquor production and trading conditions; the competence, order and procedures for granting, modifying, extending or revoking liquor production and trading licenses.

2. This Circular applies to domestic and foreign organizations and individuals engaged in liquor production and trading and other related activities in the Vietnamese territory.

3. Liquor is on the list of goods restricted from trading. Organizations and individuals of all economic sectors may invest in liquor production and trading (wholesale or retail) only when fully satisfying the prescribed conditions and possessing licenses granted by a competent state agency under this Circulars guidance.

II. LIQUOR PRODUCTION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Conditions on applicants

Being enterprises setup under law and having made business registration for liquor production.

2. Conditions on investment

The size and location of a liquor production establishment must be in line with the master plan on development of the beer, liquor and beverage industry.

3. Conditions on material foundations, technical equipment and personnel

a/ Having specialized machinery and equipment chains for brewing, fermenting, distilling, pouring, etc., suitable to production stages and capacity;

b/ Having technological processes for liquor production up to food quality, hygiene and safety standards;

c/ Having equipment for measuring, and inspecting the quality of, liquor yeast, sugar content and alcohol concentration in the production process;

d/ The total area of a liquor production establishment, including the processing zone and preservation zone, must be at least 500 m2, in which a separate warehouse for product preservation must be arranged;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Having labor contracts signed with technically and professionally qualified persons (possessing an intermediate or higher degree) or experienced persons (certified artisans), suitable to the liquor production line;

g/ Laborers personally engaged in liquor production must possess certificates indicating that they are physically fit and free from contagious diseases, granted by a health agency.

4. Conditions on liquor product quality, hygiene and safety

Liquor products must satisfy quality and hygiene requirements according to Vietnam regulations, manufacturer standards and the Health Ministrys regulations on food hygiene and safety.

5. Conditions on product brand ownership

Liquor producers must have the right to lawfully own or use liquor product brands already registered and protected in Vietnam.

6. Conditions on environmental protection and fire and explosion prevention and fight.

a/ Machinery and equipment lines must be installed in a space satisfying standards on industrial sanitation, environmental sanitation, labor safety and fire and explosion prevention and fight.

b/ There must be adequate facilities and equipment to ensure fire prevention and fight according to regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Competence to grant liquor production licenses.

a/ The Ministry of Industry and Trade shall grant liquor production licenses for investment projects on liquor production with a capacity of 3 million liters or more/year.

b/ Provincial-level Industry and Trade Services shall grant liquor production licenses for investment projects on liquor production with a capacity of under 3 million liters/year in their localities.

2. A dossier of application for a liquor production license

a/ A written application for a liquor production license, made according to the form in Appendix 1 to this Circular, not printed herein;

b/ A valid copy of the investment license or business registration certificate; a valid copy of the tax identification number certificate;

c/ Documents on material foundations, technical equipment and personnel:

- The enterprise's reports on business operation results over the latest 5 years, indicating the production output of each category of liquor product, paid tax amounts, profits (for operating liquor producers);

- Projected production and business operation results (output of each category of product, tax amounts, profits) for 5 years following the year of application;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- A list of specialized equipment for measuring, and inspecting the quality of, liquor yeast, sugar content and alcohol concentration;

- A list of machinery and equipment for inspecting the temperature and humidity; a design of the system for adjusting the temperature and humidity;

- Areas and design plans of workshops, warehouses, working offices and other supporting zones. Dossiers evidencing the right to own workshops and works and land use rights (lease contracts, land use right certificates, etc.);

- Valid copies of diplomas, professional certificates, health certificates and labor contracts signed with technicians and workers directly engaged in production.

d/ Documents on food quality, hygiene and safety:

- Valid copies of quality registration dossiers and quality standard announcements;

- Valid copies of food hygiene and safety assurance certificates.

e/ Valid copies of papers certifying the right to lawfully own or use liquor product brands;

f/ Documents on environmental protection and fire and explosion prevention and fight:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- A valid copy of the document approving the fire prevention and fight plan or of the record on inspection of fire prevention and fight safety assurance, granted by a competent fire prevention and fire police agency;

- A list of fire prevention and fight facilities and equipment and their design dossiers.

3. Order of and procedures for granting a liquor production license

a/ within 30 days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Industry and Trade or the provincial-level Industry and Trade Service of the locality where the enterprise is headquartered shall examine the dossier and grant a liquor production license. In case of refusal, it shall give a written reply clearly stating the reason;

b/ If a dossier incomplete or invalid, within 7 days after receiving the dossier, the licensing agency shall request in writing the modification of the dossier.

4. A licenses hall be made in 4 copies: 2 copies to be kept at the licensing agency, one to be sent to the licensed enterprise, and one to be sent to the Ministry of Industry and Trade (for licenses granted by provincial-level Industry and Trade Services, made according to the form in Appendix 3, not printed herein) or the provincial-level Industry and Trader Service (for licenses granted by the Ministry of Industry and Trade, made according to the form in Appendix 2, not printed herein).

5. A liquor production license is valid for 5 years. 30 days before the expiration of a license, the liquor producer shall send a written for re-grant of the license to the competent licensing agency for consideration and re-grant of such license.

6. Liquor producers will have their liquor production licenses revoked if they violate liquor production conditions or other provision of law or in case of merger or dissolution.

C. Conditions, competence, dossier, order and procedures for grant of licenses for manual liquor production for business purpose

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Manual liquor producers who are members of manual liquor production villages are not required to apply for manual liquor production licenses. The villages' representatives shall apply for manual liquor production licenses for the villages and take responsibility for the satisfaction of liquor production conditions commonly applicable to village members.

3. Licensing conditions

a/ Organizations and individuals have made business registration for manual liquor production;

b/ Production establishments must satisfy conditions on environmental protection, food quality, hygiene and safety standards and liquor product brands.

4. Licensing competence, dossier, order and procedures .

a/ Economics or Industry and Trade Sections (below collectively referred to as Industry and Trade Sections) of People's Committees of districts where organizations' or individuals' manual liquor production establishments are located shall grant manual liquor production licenses.

b/ A license application dossier comprises:

- A written application for a license for manual liquor production for business purpose, made according to the form in Appendix 4 to this Circular, not printed herein;

- Valid copies of the business registration certificate and tax identification number certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Valid copies of papers certifying the right to lawfully own or use liquor product brands. For manual producers of liquor for supply to other establishments for re-processing, copies of purchase and sale contracts between the two parties are required.

c/ Licensing order and procedures:

- Within 15 day after receiving a complete and valid dossier, the Industry and Trade Section of the Peoples Committee of the district where the organizations or individual's production establishment is located shall examine the dossier and grant a license for manual liquor production for business purpose, made according to the form in Appendix 5 to this Circular, not printed herein. In case of refusal, they shall give a written reply clearly stating the reason;

- If a dossier is incomplete or invalid, within 7 days after receiving the dossier, the licensing agency shall request in writing the modification of the dossier;

5. A license shall be made in 4 copies: 2 copies to be kept at the licensing agency, one to be sent to the licensed establishment, and one to be sent to the provincial-level Industry and Trade.

6. A license for manual liquor production for business purpose is valid for 5 years. 30 days before the expiration of a license, the manual producer of liquor for business purpose shall send a written request for re-grant of the license to a competent licensing agency for consideration and re-grant of such license;

7. Manual producers of liquor for business purpose will have their licenses revoked if they violate liquor production conditions or other provisions of law.

D. Liquor production output

1. Liquor producers may not produce liquor in excess of the capacity and of types of liquor products other than those indicated in their licenses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Before March 31 every year, subordinate industry and trade management agencies shall report on liquor investment, production and production licensing in localities to their immediate superior industry and trade management agencies.

III. LIQUOR TRADING

A. Conditions on a trader to obtain a liquor wholesale or wholesale agency license

1. Being an enterprise set up under law and having made business registration for liquor trading.

2. Having a fixed place of business with a clear address.

3. Having a warehouse (or a warehouse system) suitable to the enterprise's business capacity and satisfying requirements on liquor quality preservation, fire prevention and fight, food hygiene and safety and environmental protection as prescribed by law.

4. Having a paper of introduction to or liquor wholesale or wholesale agency contract signed with at least one liquor supplier (importer, producer or another wholesaler); organizing a stable distribution system in the locality.

B. Conditions on a trader to obtain a liquor retail or retail agency license

1. Having made business registration for liquor trading.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Having a separate area for liquor trading, satisfying requirements on liquor quality preservation, fire prevention and fight, food hygiene and safety and environmental protection as prescribed by law.

4. Having a paper of introduction to or liquor retail or retail agency contract signed with at least one liquor supplier (importer, producer or and another wholesaler).

C. Competence, order and procedures for granting a liquor trading license

1. Competence to grant a liquor trading license

a/ For liquor wholesalers (or wholesale agents):

- The Ministry of Industry and Trade shall grant liquor wholesale (or wholesale agency) licenses to traders that wholesale liquor in two (02) or more provinces;

- Provincial-level Industry and Trade Services shall grant liquor wholesale (or wholesale agency) licenses to traders that wholesale liquor in a province.

b/ For liquor retailers (or retail agent)

District-level Industry and Trade Sections shall grant liquor retail (or retail agency) licenses to traders that retail liquor in a district.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ A written application for a liquor trading license (made according to the form set in Appendix 6 or 9 to this Circular, not printed herein);

b/ Valid copies of the business registration certificate and tax identification number certificate;

c/ The business plan (for liquor wholesalers), indicating the following details:

- Assessment of the business operation situation and results over the past 3 year, enclosed with valid copies of purchase and sale (or purchase and sale agency) contracts signed with liquor suppliers (if liquor has been traded), indicating general data about kinds of liquor, purchase and sold liquor (total amounts and amounts distributed by liquor suppliers and business places), paid tax amounts, and profits;

Projected business results for the year following the year of application, indicating names and addresses of suppliers of liquor to be purchase, kinds of liquor, purchase and sale prices, quantity and value of purchased and sold liquor (total amounts and amounts distributed by liquor suppliers and business places), tax amounts to be paid, and profits;

- Form of selling products and modes of managing the distribution system;

- A list of traders that belong or will belong to the wholesalers distribution system, including names of traders, addresses of traders' head office, addresses of liquor shops (if any), tax identification numbers, valid copies of liquor trading licenses (if liquor has been traded), and projected business places;

- A dossier on the product warehouse (or system of product warehouses), indicating:

+ Location and capacity of the warehouse;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ A list of equipment for inspecting and adjusting the warehouse temperature and humidity (to ensure that the warehouse is always (airy, cool and free from direct sunlight on liquor products);

+ Documents on fire prevention and fight safety, food hygiene and safety and environmental protection as prescribed by law.

d/ A paper of introduction to or a liquor wholesale or wholesale agency contract signed with at least one liquor supplier, for wholesalers; a paper of introduction to or liquor retail or retail agency contract signed with at least one liquor supplier, for retailers;

e/ A dossier on the place for liquor trading (wholesale or retail), comprising:

- Address and description of the liquor trading area;

- Documents evidencing the trader's right to use the trading place (being owner, co-owner, or lessee with a lease duration of at least one year);

- A list of equipment for inspecting and adjusting the temperature and humidity in the liquor trading area (to ensure that the trading area is always airy, cool and free from direct sunlight on liquor products);

- Documents on fire prevention and fight safety, food hygiene and safety and environmental protection as prescribed by law.

3. Order of granting a liquor trading license

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.dossier to the provincial-level Industry and Trade Service of the locality where the wholesaler is headquartered ; a liquor retailer shall send a dossier to the district-level Industry and Trade Section of the locality where the retailer is headquartered;

b/ Within 15 days after receiving a complete and valid dossier, the industry and trade state management agency shall examine and evaluate the dossier and grant the trader a liquor trading license, made according to the form in Appendix 7, 8 or 9 to this Circular, not printed herein. In case of refusal, it shall give a written reply clearly stating the reason;

c/ If a dossier is incomplete or invalid, with 7 days after receiving the dossier, the industry and trade state management agency shall request in writing the trader to complete the dossier.

4. A liquor trading license shall be made in 6 copies and handled as follows:

a/ For licenses granted by the Ministry of Industry and Trade: 3 copies to be filed, one to be sent to the Market Administration Department, one to be sent to the provincial-level Industry and Trade Service of the locality where the trader is headquartered, and one to be sent to the licensed trader;

b/ For licenses granted by provincial-level Industry and Trade Services: 2 copies to be filed, one to be sent to the Ministry of Industry and Trade, one to be sent to the Market Administration Sub-Department, one to be sent to the district-level Industry and Trade Section of the locality where the licensed trader is headquartered, and one to be sent to the licensed trader;

c/ For licenses granted by district-level Industry and Trade Sections: 3 copies to be filed, one to be sent to the provincial-level Industry and Trade Service, one to be sent to the Market Administration Team, and one to be sent to the licensed trader.

5. A liquor trading license is valid for 5 years from the date it is granted. 30 days before the expiration of a license, the trader shall written request for re-grant of the license to the industry and trade state management agency which has granted such license.

6. Liquor traders will have their liquor trading licenses revoked if they violate liquor trading conditions and other provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Within 10 days after the end of a reporting period, traders shall send their biannual and annual reports on liquor trading to the competent licensing agency.

2. Within 15 days after the end of a reporting period, subordinate industry and trade management agencies shall report on liquor trading in localities to their immediate superior industry and trade management agencies.

IV. FEES FOR GRANTING LIQUOR PRODUCTION AND TRADING LICENSES

Organizations and individuals granted liquor production and trading licenses shall pay fees according to the Finance Ministry's regulations.

V. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. Organization of implementation

a/ The Light Industry Department and the Domestic Market Department shall, within the ambit of their functions and tasks, coordinate with units under the Ministry in performing the following tasks: .

- To receive dossiers, examine, supervise evaluate and submit to the Ministry's leaders for approval guidelines on liquor production investment and grant of liquor production and trading licenses;

- To guide and inspect organizations and individuals in implementing the Government's Decree No. 40/2008/ND-CP dated April 7, 2008, on liquor production and trading, this Circular and relevant provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ District-level Industry and Trade Sections shall receive, examine and appraise dossiers and grant licenses of manual liquor production for business purposes or liquor retail licenses.

2. Handing of violations

Organizations or individuals that violate this Circular and relevant provisions of law shall, depending on the severity of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they shall pay compensation therefore according to law.

Cadres or civil servants who commit acts of abusing positions or powers to contravene this Circular shall, depending on the severity of their violations, be administratively handled or examined for penal liability according to law.

3. Implementation effect

This Circular takes effect 15 days after it publication in "CONG BAO". To annul the Trade Ministrys Circular No. 12/1999/TT-BTM dated May 19, 1999, guiding the trading in liquor product.

Within 90 days after the effective date of this Circular, liquor producers and traders that fully satisfy the conditions guided in this Circular and wish to continue their production and trading activities shall submit dossiers of application for liquor production or trading licenses. Pending the grant of such licenses, they may continue operating until licensing agencies grant licenses or refuse in writing to grant licenses.

Organizations and individuals involved in liquor production and trading activities shall implement this Circular.

Problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Industry and trade for prompt handing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE INDUSTRY AND TRADE MINISTER
VICE MINISTER
Bui Xuan Khu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/07/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.978

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!