Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08-BTC/TNVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lý Tài Luận
Ngày ban hành: 27/02/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08-BTC/TNVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1990

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08-BTC/TNVT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN TRỢ GIÁ MUỐI IODAS THEO CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI

Thi hành Chỉ thị số 65-HĐBT ngày 12-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết một số vấn đề cấp bách kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền núi; sau khi trao đổi thống nhất với các ngành liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số điểm về trợ giá muối Iodas bán cho đồng bào các dân tộc miền núi như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ TÍNH TRỢ GIÁ VÀ MỨC TRỢ GIÁ

1. Đối tượng được xét cấp trợ giá: Tất cả các đơn vị, xí nghiệp được Bộ, ngành và địa phương giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh muối Iodas để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước đối với các tỉnh miền núi đều được cấp trợ giá muối Iodas.

2. Căn cứ trợ giá.

a) Đối với khâu sản xuất Nhà nước chỉ xét trợ giá phần chi phí sản xuất hợp lý sau khi (-) trừ trị giá nguyên liệu muối thường và hạt nhựa PF làm bao bì, (KI03) do UNICEF viện trợ.

b) Đối với khâu lưu thông Nhà nước cấp trợ giá khoản chênh lệch giữa giá vốn hợp lý của muối Iodas đưa đến chân hàng cấp II các tỉnh miền núi với giá muối thường Nhà nước quy định bán cho các tỉnh miền núi (quy định tại mục 9. Về lưu thông hàng hoá Chỉ thị số 65-HĐBT).

3. Mức trợ giá:

a) Đối với khâu sản xuất

Mức trợ giá được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý cần thiết theo hướng dẫn ở mục a, điểm 2 nêu trên cho việc sản xuất 1 tấn muối Iodas nhân (x) với số lượng muối Iodas thực tế đã tiêu thụ.

b) Đối với khâu lưu thông:

Mức trợ giá là khoản chênh lệch giá của một tấn muối Iodas theo hướng dẫn ở mục b, điểm 2 nêu trên nhân (x) với lượng muối thực tế đã chuyển đến chân hàng cấp II các tỉnh miền núi.

II- NGUỒN KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC TRỢ GIÁ

Nguồn kinh phí để trợ giá muối Iodas theo chính sách xã hội do ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương, và ngân sách địa phương) đảm nhiệm theo chế độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý do Sở Tài chính xét cấp trực tiếp và tính cân đối vào ngân sách địa phương.

- Đối với các đơn vị sản xuất muối Iodas thuộc Tổng công ty muối - Bộ Nội thương do Bộ Tài chính duyệt cấp qua Tổng công ty.

Để đảm bảo vốn hoạt động cho các đơn vị sản xuất, ngân sách Nhà nước xét tạm trợ giá khoảng 80% kế hoạch quí và sẽ thanh quyết toán theo số thực tế tiêu thụ hàng quý và cả năm.

III- LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUYẾT TOÁN TRỢ GIÁ MUỐI IODAS

1. Lập kế hoạch: Để có căn cứ tính toán kế hoạch thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn thu chủ động giải quyết chi trợ giá, cơ quan chủ quản cấp trên của các đơn vị sản xuất - kinh doanh muối Iodas phải tổng hợp kế hoạch về mức trợ giá (có các căn cứ tính toán) cả năm, có chia ra từng quý và kế hoạch từng quý của các đơn vị trực thuộc để gửi cơ quan tài chính cung cấp (Tổng công ty muối - Bộ Nội thương gửi Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc địa phương quản lý gửi Sở Tài chính). Thời hạn gửi kế hoạch năm không chậm quá ngày 31-10 năm trước; kế hoạch quý phải gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý trước.

2. Quyết toán trợ giá: Ngoài báo cáo quyết toán năm, quyết toán trợ giá muối Iodas còn phải thực hiện theo quý do cơ quan chủ quản lập trên cơ sở xem xét, duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc và gửi đến cơ quan tài chính cùng cấp không chậm quá ngày 20 của tháng đầu quý sau (đối với quyết toán quý) và không chậm quá ngày 30 tháng 1 năm sau (đối với quyết toán năm).

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh muối Iodas thuộc trung ương quản lý đóng trên lãnh thổ địa phương thì cá báo cáo quyết toán phải có xác nhận về số lượng muối Iodas thực tế đã tiêu thụ, về căn cứ tính trợ giá, về mức trợ giá của Sở Tài chính (Chi cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp).

Cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra quyết toán, xác định mức trợ giá hợp lý để cấp tiếp số tiền phải trợ giá còn thiếu hoặc giảm trừ vào kế hoạch quý sau số đã cấp thừa theo quyết toán được duyệt.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được áp dụng việc trợ giá đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh muối Iodas thực hiện từ 1-10-1989. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các ngành, các địa phương, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Lý Tài Luận

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08-BTC/TNVT ngày 27/02/1990 hướng dẫn trợ giá muối IODAS theo chính sách xã hội đối với đồng bào các dân tộc miền núí do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125