Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2004/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 08/2004/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2004/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 08/2004/TT-NHNN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2001/TT-NHNN NGÀY 24/8/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 46/2001/QĐ-TTG NGÀY 04/04/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2001 – 2005 ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Để hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với điều kiện hiện nay, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 – 2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi tiết 2.2 và 2.3 của Điểm 2, Mục II như sau:

"2.2. Chậm nhất sau 10 ngày làmviệc, kể từ khi nhận đầy đủ giấy tờ của đơn vị có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng quy định tại mục 1, 2, 3 trong Phụ lục số 01 của Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và kho quỹ) có văn bản chấp thuận cho đơn vị được nhập khẩu. Trường hợp từ chối đề nghị của đơn vị, Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và kho quỹ) phải có văn bản trả lời rõ lý do.

2.3. Các mặt hàng quy định tại mục 4, 5, 6, 7, 8 trong phụ lục 01 của Thông tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước độc quyền quản lý và sử dụng. Nhà máy in tiền Quốc gia được phép nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng này khi được sự đồng ý bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước".

2. Bổ sung tiết c Điểm 3, Mục III như sau:

"c. Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày hàng hóa chính thức đưa vào sử dụng, đơn vị sử dụng phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành kho quỹ) về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước".

3. Sửa đổi về từ ngữ trong một số điểm của Thông tư 06/2001/TT-NHNN như sau:

3.1. Thay cụm từ "Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ" bằng cụm từ "Cục Phát hành và kho quỹ" tại tiết 2.1 Điểm 2, Mục II và tiết c, Điểm 2, Mục III.

3.2. Thay cụm từ "Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ phát hành và kho quỹ" bằng cụm từ "Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ" tại tiết b, Điểm 1, Mục III.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2004/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.985

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55