Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06-TTg năm 1961 về việc tổng kết công tác hợp đồng kinh tế năm 1960 và ký kết hợp đồng năm 1961 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 06-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 07/01/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ NĂM 1960 VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NĂM 1961

 Kính gửi:

 - Ông Bộ trưởng các Bộ,
 - Ông Chủ tịch ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Chế độ hợp đồng kinh tế được ban hành từ đầu năm 1960. Qua một năm thực hiện, Hội đồng trọng tài trung ương trong phiên họp lần thứ 3 vừa qua đã sơ bộ nhận định công tác hợp đồng kinh tế, mặc dù mới mẻ và tiến hành trong lúc tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nên đã gặp nhiều lúng túng, nhưng cũng đã đạt được một số thành tích và kinh nghiệm nhất định.

Bước vào kế hoạch 5 năm và kế hoạch 1961 trước mắt, để thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả tốt, Hội đồng trọng tài trung ương đã quyết định tổng kết công tác này trong năm 1960 và rút ra những kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc ký kết năm 1961 (nghị quyết Hội đồng trọng tài trung ương ngày 10-11-1960 và đề cương tổng kết đã gửi Hội đồng trọng tài các cấp theo công văn 3433-KT ngày 02-12-1960).

Chế độ hợp đồng kinh tế là một công tác quan trọng nhằm mục đích tăng cường quan hệ và trách nhiệm giữa các cơ quan Nhà nước và các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, tăng cường chế độ hạch toán kinh tế, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh tế quốc dân. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý các ông Bộ trưởng các Bộ, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành phố tỉnh, đôn đốc và hướng dẫn Hội đồng trọng tài các cấp thi hành đầy đủ nghị quyết của Hội đồng trọng tài trung ương. Cần chú ý một số điểm sau đây:

1. Tổng kết công tác hợp đồng năm 1960.

Việc tổng kết phải nhằm đạt mục đích yêu cầu đã được nêu rõ trong đề cương tổng kết là đánh giá được kết quả thực tế và tác dụng cụ thể của việc thực hiện hợp đồng kinh tế trên các mặt tư tưởng, sản xuất, nghiệp vụ, nêu lên được những thuận lợi, khó khăn có phân tích nguyên nhân thành công cũng như thiếu sót để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện ký kết trong năm 1960.

Tổng kết phải xây dựng từ cơ sở lên. Hội đồng trọng tài các cấp cần giúp đỡ, hướng dẫn những xí nghiệp, công trường lớn điển hình tổng kết chu đáo và kịp thời đề làm cơ sở cho việc tổng kết chung và báo cáo kết quả về Hội đồng trọng tài trung ương.

2. Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế năm 1961.

a) Về kiến thiết cơ bản.

- Những công trình kiến thiết cơ bản thuộc kế hoạch 1960 nhưng chưa hoàn thành trong năm 1960, cần phải tiếp tục xây dựng trong năm 1961 thì phải xúc tiến ký kết hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng cụ thể nếu chưa ký hoặc nếu đã ký rồi nhưng chưa đúng với tinh thần của các thể lệ về thiết kế và thi công xây dựng cơ bản đã ban hành thì phải điều chỉnh lại.

- Những công trình kiến thiết cơ bản thuộc kế hoạch 1961 phải chờ được duyệt chính thức mới tiến hành ký kết.

b) Về thương nghiệp, sản xuất, vận tải.

Để bảo đảm việc bình ổn thị trường và sản xuất được liên tục, về thương nghiệp, sản xuất và vận tải không nhất thiết phải chờ đợi kế hoạch năm 1961 được duyệt toàn bộ rồi mới ký kết hợp đồng kinh tế. Các Bộ, các ngành và các địa phương có thể tiến hành ngay từ giờ ký kết những hợp đồng cụ thể cho quý I năm 1961 theo các nguyên tắc sau đây:

- Các chỉ tiêu làm cơ sở ký kết cho quý I năm 1961 của các xí nghiệp hoặc Tổng công ty phải được Bộ chủ quản duyệt và các chỉ tiêu của các Công ty Mậu dịch thì phải được Ủy ban hành chính khu, thành phố hay tỉnh duyệt.

- Sau khi có chỉ tiêu kế hoạch chính thức ban hành, hai bên hữu quan sẽ tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng cụ thể toàn năm trong đó bao gồm cả các số liệu đã ký trong quý I hiện nay.

- Các cơ sở sản xuất, cung cấp và tiêu thụ cần gặp nhau để thống nhất số lượng mặt hàng, quy cách, phẩm chất, thời gian giao nhận trên cơ sở các chỉ tiêu đã được Bộ hay Ủy ban hành chính địa phương duyệt chính thức. Cần bàn ngay số liệu ký kết cho toàn năm và trong đó rút phần của quý I để ký kết. Sự thống nhất trên các mặt của số liệu toàn niên sẽ bảo đảm tốt cho việc nhất trí ký kết hợp đồng nguyên tắc và cụ thể sau này.

Các bên hữu quan cần cố gắng đi đến thỏa thuận ký kết cho quý I năm 1961. Số còn lại nếu chưa nhất trí thì sẽ tiếp tục thảo luận thêm và điều chỉnh sau khi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được ban hành và sau khi hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết.

Bộ Nội thương, Bộ Kiến trúc và Tổng cục Lâm nghiệp cần hướng dẫn việc ký kết quý I năm 1961 đối với những mặt hàng mậu dịch, những vật liệu kiến trúc (vôi, gỗ, gạch ngói, tranh tre, nứa, lá, v.v...) có liên quan đến việc cung cấp và tiêu thụ giữa trung ương và địa phương.

Các hợp đồng vận tải cũng áp dụng như đã giải thích trên.

Năm 1961, năm đầu của kế hoạch dài hạn 5 năm, phải được chuẩn bị về mọi mặt khẩn trương và tính cực để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, toàn diện và vượt mức, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm sắp tới. Công tác chuẩn bị những điều kiện vật chất và kỹ thuật cho năm 1961 cần được hết sức coi trọng. Nhưng cần nhận rõ so với các năm trước đây, việc ký kết hợp đồng kinh tế cho quý I năm 1961 có nhiều thuận lợi và kinh nghiệm hơn. Trong lúc chờ đợi kế hoạch chính thức của năm 1961 được phổ biến đầy đủ đến tận các công nhân, trước mắt, cần ra sức phát huy những thuận lợi và kinh nghiệm sẵn có, đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa trong cán bộ và các cơ sở kinh tế, xúc tiến việc ký kết hợp đồng kinh tế tạm thời cho quý I để đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch quý I trong công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải.

Việc ký kết hợp đồng kinh tế cho năm 1961 có tầm quan trọng đặc biệt thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân của năm 1961 một cách toàn diện và vượt mức. Mong các ông Bộ trưởng, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh hết sức quan tâm đến việc chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế gắn liền công tác này với việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1961.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06-TTg năm 1961 về việc tổng kết công tác hợp đồng kinh tế năm 1960 và ký kết hợp đồng năm 1961 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81