Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2012/TT-BCT phân loại và ghi nhãn hóa chất

Số hiệu: 04/2012/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 13/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn phân loại và ghi nhãn hóa chất

Ngày 30/3/2012, Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất được sản xuất, nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực.


Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường. Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc. Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hóa chất phải được ghi bằng tiếng Việt. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất gồm: tên hóa chất; mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ; biện pháp phòng ngừa; định lượng; thành phần hoặc thành phần định lượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng (nếu có); thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối; xuất xứ hàng hóa và hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc được quy định. Trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc mà nhãn gốc không có, tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi thêm.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VÀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hòa toàn cầu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn phân loại và ghi nhãn đối với hoá chất được sản xuất, nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam.

2. Những hóa chất sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này:

a) Hóa chất tạm nhập tái xuất hoặc tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hoá chất quá cảnh, chuyển cửa khẩu; hóa chất nhập khẩu phi mậu dịch, hóa chất đang trong quá trình nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu và sản xuất; hóa chất sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp hoặc các trường hợp đặc biệt khác;

b) Hóa chất là quà biếu, tặng; hành lý của người xuất cảnh;

c) Hoá chất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất – Globally Harmonizied System of Classification and Labeling of Chemicals (sau đây gọi tắt là GHS) là hệ thống hướng dẫn phân loại và ghi nhãn hoá chất của Liên hợp quốc trên toàn cầu.

2. Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Hóa chất.

3. Chất đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn đnh, không bao gm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Hóa chất.

4. Hỗn hợp chất tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phn ứng hóa học trong điều kiện bình thưng theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Hóa chất.

5. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của GHS:

a) Dễ nổ;

b) Ôxy hóa mạnh;

c) Ăn mòn mạnh;

d) Dễ cháy;

đ) Độc cấp tính;

e) Độc mãn tính;

g) Gây kích ứng với con người;

h) Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư;

i) Gây biến đổi gen;

k) Độc đối với sinh sản;

l) Tích luỹ sinh học;

m) Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ;

n) Độc hại đến môi trưng.

6. Nhãn hóa chất là bản viết, bản in, bản vẽ của chữ, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, gắn chắc chắn trên bao bì thương phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết và chủ yếu về hóa chất giúp người sử dụng biết và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý.

7. Ghi nhãn hóa chất là việc thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hóa chất lên nhãn hóa chất để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

8. Nhãn gốc của hóa chất là nhãn thể hiện lần đầu được in hoặc dán, đính, gắn chắc chắn trên bao bì thương phẩm của hóa chất sau khi hoàn thành thao tác đóng gói trong dây chuyền sản xuất.

9. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật mà nhãn gốc của hóa chất còn thiếu.

10. Bao bì thương phẩm của hóa chất là bao bì chứa đựng hóa chất, lưu thông cùng với hóa chất và gồm hai loại:

a) Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với hóa chất;

b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hóa chất có bao bì trực tiếp.

11. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất là tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, uỷ thác nhập khẩu hóa chất.

12. Ngày sản xuất là mốc thời gian hoàn thành sản xuất, chế biến, đóng chai, đóng gói hoặc các hình thức khác để hoàn thiện công đoạn cuối cùng của lô hóa chất.

13. Hạn sử dụng (hay hạn dùng) của hóa chất là mốc thời gian được ấn định cho một lô hóa chất mà sau thời hạn này hóa chất không được phép sử dụng.

14. Lưu thông hoá chất là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hoá chất trong quá trình mua bán hoá chất, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 11 Thông tư này.

Điều 4. Trách nhiệm phân loại và ghi nhãn hóa chất

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường, trừ trường hợp quy định tại Điều 11 dự thảo Thông tư này và có trách nhiệm phân loại hóa chất theo quy định tại Chương II Thông tư này.

2. Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Thông tư này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ trước khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc. Nội dung ghi trên nhãn phụ phải tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các nội dung ghi trên nhãn hóa chất.

Chương II

PHÂN LOẠI HÓA CHẤT

Điều 5. Phân loại hoá chất theo nguy hại vật chất

1. Nguy hại vật chất được phân loại theo các nhóm hoá chất và các đặc tính dưới đây:

a) Chất nổ;

b) Khí dễ cháy;

c) Sol khí dễ cháy;

d) Khí oxy hoá;

đ) Khí chịu nén;

e) Chất lỏng dễ cháy;

g) Chất rắn dễ cháy;

h) Hợp chất tự phản ứng;

i) Chất lỏng dẫn lửa;

k) Chất rắn dẫn lửa;

l) Chất rắn tự phát nhiệt;

m) Hợp chất tự phát nhiệt;

n) Hợp chất sinh ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước;

p) Chất lỏng oxi hoá;

q) Chất rắn oxi hoá;

r) Peroxit hữu cơ;

s) Ăn mòn kim loại.

2. Chi tiết phân loại và tiêu chuẩn phân loại các nguy hại được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường

1. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người

a) Độc cấp tính;

b) Ăn mòn da;

c) Tổn thương mắt;

d) Tác nhân nhạy hô hấp hoặc da;

đ) Khả năng gây đột biến tế bào mầm;

e) Khả năng gây ung thư;

g) Độc tính sinh sản.

2. Nguy hại ảnh hưởng đến môi trường

a) Môi trường nước;

b) Ảnh hưởng đến tầng Ozôn.

3. Chi tiết phân loại và tiêu chuẩn phân loại các nguy hại được quy định tại Ph lục 2 kèm theo Thông tư này.

Chương III

GHI NHÃN HÓA CHẤT

Điều 7. Vị trí nhãn hóa chất

Vị trí nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. Nhãn hóa chất phải được thể hiện bằng hình thức in, dán, đính hoặc gắn trên bao bì thương phẩm của hóa chất ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn.

Điều 8. Kích thước nhãn hóa chất

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư này và dễ dàng nhận biết các nội dung bắt buộc bằng mắt thường.

Điều 9. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hóa chất

1. Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hóa chất phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản so với màu nền của nhãn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

2. Trường hợp không thể hiện màu tương phản của chữ, chữ số thì chữ, chữ số phải được đúc, in chìm, in nổi rõ ràng.

Điều 10. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hóa chất

1. Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hóa chất phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

2. Hóa chất được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi đồng thời bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

3. Hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung được quy định tại Điều 12 của Thông tư này bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hóa chất.

4. Những nội dung sau có thể ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La-tinh phải đảm bảo trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hóa chất:

a) Tên chung quốc tế hoặc tên khoa học các thành phần, thành phần định lượng của hóa chất trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;

b) Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất hóa chất.

Điều 11. Các trường hợp không áp dụng ghi nhãn hóa chất

1. Các trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

2. Hóa chất nhập khẩu đang trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu về kho cất giữ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất thì nhãn hóa chất tối thiểu phải có: mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

3. Hóa chất trong quá trình vận chuyển từ nơi đặt cơ sở sản xuất đến địa điểm cất giữ, bảo quản mà địa điểm cất giữ, bảo quản này thuộc quyền quản lý của cùng một tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất.

4. Hóa chất khi chưa hoàn thành thao tác đóng gói trong dây chuyền sản xuất tại cơ sở sản xuất.

 

Mục 1. NỘI DUNG GHI NHÃN HÓA CHẤT

Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm:

1. Tên hóa chất.

2. Mã nhận dạng hóa chất.

3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

4. Biện pháp phòng ngừa.

5. Định lượng.

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng.

7. Ngày sản xuất.

8. Hạn sử dụng (nếu có).

9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

10. Xuất xứ hàng hóa.

11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Điều 13. Trách nhiệm ghi nhãn phụ

Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc được quy định tại Điều 12 của Thông tư này. Trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc mà nhãn gốc không có, tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi thêm.

Điều 14. Thông tin khác thể hiện trên nhãn hóa chất

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Điều 12 Thông tư này, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có thể ghi thêm các nội dung khác lên nhãn. Những nội dung này phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai lệch đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai lệch nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hóa chất. Nội dung khác có thể ghi trong Phiếu an toàn hóa chất hoặc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều 15. Trường hợp ghi nhãn khi vận chuyển hóa chất

1. Trong lưu thông hóa chất, trừ các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này thì hóa chất khi vận chuyển phải có nhãn theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và có hình đồ cảnh báo trong vận chuyển theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này.

2. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải thể hiện trên bao bì trực tiếp đối với hóa chất không có bao bì ngoài. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải được đặt trên bao bì ngoài đối với trường hợp hóa chất có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.

Mục 2. CÁCH GHI NHÃN HÓA CHẤT

Điều 16. Cách ghi những nội dung bắt buộc trên nhãn hóa chất

- Tên hóa chất

Tên hóa chất do nhà sản xuất đăng ký theo tên thường gọi, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa chất. Đối với một số chất được tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh coi là bí mật kinh doanh thì được ghi trên nhãn hoá chất tên chung quốc tế.

Ví dụ cách viết tên hóa chất:

Tên gọi theo IUPAC: n-Butyl Acetate

Tên thương mại: Nomal Butyl Acetate

Tên khác (không phải tên khoa học): NBAC

2. nhận dạng hóa chất

a) Mã nhận dạng hóa chất phải được sử dụng trên nhãn hóa chất và nó phải phù hợp với ký hiệu sử dụng trên Phiếu an toàn hóa chất có tên tiếng Anh là Material Safety Data Sheet viết tắt là MSDS;

b) Nhãn đối với một hợp chất phải thể hiện được các nhận dạng hoá học của hợp chất. Khi các nguy cơ góp phần vào độc tính cấp, ăn mòn da hay tổn thương nghiêm trọng cho mắt, đột biến tế bào mầm, gây ung thư, độc tính sinh sản, nhạy da hoặc hô hấp thể hiện trên nhãn thì các thông tin đối với hỗn hợp chất hay hợp kim phải thể hiện được nhận dạng hoá học của tất cả các thành phần hoặc các nguyên tố hợp kim có thể gây ra những nguy cơ này trên nhãn. Khi cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu đưa vào nhãn tất cả các thành phần hoặc các nguyên tố hợp kim góp phần vào nguy cơ của hỗn hợp chất hay hợp kim.

3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ

a) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất ghi nhãn hoá chất phải có hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo và cảnh báo nguy cơ thích hợp, theo phân loại hoá chất quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Thông tư này;

b) Hình đồ cảnh báo là thông tin để người sử dụng có thể hiểu chính xác mà không gây ra các cách hiểu sai đối với nhãn hoá chất. Chi tiết hình đồ cảnh báo quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 1 Hình đồ cảnh báo: Hình đồ “Ngọn lửa” ghi trên bao bì trực tiếp cảnh báo một trong những hóa chất sau:

- Chất dễ cháy;

- Chất tự phản ứng;

- Chất tự cháy, tự dẫn lửa;

- Chất tự phát nhiệt;

- Chất khi phản ứng có sinh khí dễ cháy;

- Peroxit Hữu cơ.

c) Từ cảnh báo được sử dụng để chỉ ra mức độ nguy hiểm tương đối của nguy cơ và cảnh báo người đọc về nguy cơ tiềm tàng trên nhãn. Từ cảnh báo được thể hiện bằng chữ in thường, đậm hoặc chữ in hoa có chiều cao chữ không nhỏ hơn 2 mm. Từ cảnh báo được sử dụng trong GHS gồm các từ: Nguy hiểm được sử dụng cho các cấp nguy cơ nghiêm trọng hơn (ví dụ trong phần chính của các cấp nguy cơ 1 và 2); Cảnh báo được sử dụng cho những nguy cơ ít nguy hiểm hơn;

c) Cảnh báo nguy cơ thể hiện mức độ nguy cơ, mô tả bản chất nguy cơ của hóa chất. Chữ ghi nội dung cảnh báo nguy cơ in bằng chữ in thường hoặc chữ in hoa có chiều cao chữ không nhỏ hơn 2 mm.

Ví dụ: Khí dễ cháy được phân loại và các hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo và cảnh báo nguy cơ tương ứng được thể hiện như sau:

 

Cấp 1

Cấp 2

Hình đồ cảnh báo

Ngọn lửa

Không có hình đồ

Từ cảnh báo

Nguy hiểm

Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ

Khí rất dễ cháy

Khí dễ cháy

4. Biện pháp phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa được thể hiện bằng thông tin hoặc hình đồ cụ thể mô tả những giải pháp khuyến nghị phải được thực hiện để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa những ảnh hưởng có hại do tiếp xúc với hóa chất gây nguy hiểm hoặc bảo quản không đúng cách hay vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

Ví dụ: cách ghi biện pháp phòng ngừa của hóa chất HI-URETHAN LV17 như sau:

Biện pháp phòng ngừa:

- Xem hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.

- Nếu nuốt phải: yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức.

- Nếu hít phải: di chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch.

- Nếu dính vào da: rửa sạch với xà phòng và nước.

- Nếu dính vào mắt: ngay lập tức rửa liên tục bằng nước và yêu cầu hỗ trợ y tế.

5. Định lượng

a) Cách ghi định lượng của hóa chất được ghi theo trạng thái của hóa chất: Hóa chất ở dạng rắn, khí, ghi theo khối lượng tịnh; Hóa chất là hỗn hợp rắn và lỏng, ghi theo khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn; Hóa chất là khí nén, ghi theo khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực; Hóa chất dạng nhão, keo sệt, ghi theo khối lượng tịnh hoặc thể tích thực; Hóa chất dạng nhão có trong các bình phun, ghi theo khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun; Hóa chất dạng lỏng, ghi theo thể tích thực ở 20oC; Hóa chất dạng lỏng trong các bình phun, ghi theo thể tích thực ở 20oC gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun;

b) Cách ghi đơn vị đo lường

- Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn hóa chất bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo. Ví dụ: ghi là “gam” hoặc là “g”; ghi là “mililít” hoặc “ml”;

- Tên đơn vị viết bằng chữ thường, không viết hoa ký tự đầu tiên. Ví dụ: kilôgam, gam, không được viết là Kilôgam, Gam (trừ nhiệt độ: Celsius, 0C);

- Ký hiệu đơn vị viết chữ thường, kiểu đứng. Ví dụ: kg, g, l không được viết Kg, G, L;

- Viết đơn vị đo và phần trị số phải cách một ký tự trống. Ví dụ: 200 g, 300 ml, không được viết 200g, 300ml;

- Khi thể hiện đại lượng có các phép tính phải ghi đơn vị chung cho phần trị số trong dấu ngoặc hoặc riêng cho từng trị số. Ví dụ: (500 ± 5) g hoặc 500 g ± 5 g, không được viết 500 g ± 5 hoặc 500 ± 5 g;

- Biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải dùng dấu phẩy (,), không được dùng dấu chấm. Ví dụ: 1,250 kg không được viết 1.250 kg;

- Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg). Dưới 01 kg thì dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500 g mà không viết 0,5 kg); dưới 01 g thì dùng đơn vị “mg” (ví dụ viết 500 mg mà không viết 0,5 g);

- Đơn vị đo thể tích: lít (l), mililít (ml). Dưới một lít thì dùng đơn vị “ml” (ví dụ: viết 500 ml mà không viết 0,5 l).

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng

a) Ghi công thức hóa học. Đối với hóa chất chứa trong bình chịu áp lực phải ghi thêm dung lượng nạp.

Ví dụ: A-xít sulfuric; công thức H2SO4; nồng độ: 99%

b) Đối với hỗn hợp chất, ghi thành phần hoặc thành phần định lượng như: dạng rắn là phần trăm khối lượng của từng chất rắn; dạng lỏng là phần trăm thể tích của từng chất lỏng; dạng khí là phần trăm thể tích của từng chất khí; dạng rắn lỏng là phần trăm khối lượng của từng chất rắn và lỏng.

7. Ngày sản xuất

Cách ghi ngày, tháng, năm đối với ngày sản xuất cụ thể như sau:

a) Ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa là: NSX theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng. Ví dụ: ngày sản xuất là ngày 02 tháng 4 năm 2006 thì trên nhãn ghi một trong các cách sau:

- NSX: 020406; hoặc

- NSX 02 04 06; hoặc

- NSX: 02042006; hoặc

- NSX: 02 04 2006; hoặc

- NSX: 02/04/06.

b) Trường hợp không ghi được chữ “NSX” cùng với chữ số chỉ ngày, tháng, năm thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: ở đáy bao bì ghi thời gian sản xuất và hạn sử dụng là “020406” thì trên nhãn phải ghi như sau: Xem NSX ở đáy bao bì;

c) Trường hợp trên nhãn ghi thời gian sản xuất “NSX” bằng tiếng nước ngoài thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: ở bao bì ghi ngày sản xuất là “MFG 020406” thì trên nhãn phải ghi như sau: NSX xem “MFG” trên bao bì;

d) Trường hợp trên nhãn ghi ngày sản xuất bằng tiếng nước ngoài thì trên nhãn phụ phải ghi: ngày sản xuất hoặc viết tắt bằng chữ in hoa NSX, xem “Mfg Date” trên bao bì.

8. Hạn sử dụng

Trường hợp hóa chất có hạn sử dụng thì cách ghi hạn sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2006/NĐ-CPKhoản 5 Mục II Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối

Ghi tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối hoá chất trên nhãn hóa chất.

10. Xuất xứ hóa chất

a) Cách ghi xuất xứ hoá chất được quy định như sau: ghi “sản xuất tại” hoặc “xuất xứ” kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hoá chất đó;

b) Đối với hoá chất sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước, đã ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra hoá chất đó thì không bắt buộc phải ghi xuất xứ hoá chất.

11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản

Nhãn hóa chất phải ghi hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản để người sử dụng nhận biết làm căn cứ lựa chọn cất giữ, bảo quản và sử dụng an toàn hóa chất.

Ví dụ hướng dẫn về việc sử dụng và bảo quản của chất HI-URETHAN LV17 như sau:

- Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước. Tránh thải vào môi trường. Tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa trần. Không ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng sản phẩm. Rửa tay sau khi tiếp xúc. Nối đất thùng chứa nhằm tránh tĩnh điện. Chỉ sử dụng với thiết bị không phát sinh tia lửa. Luôn đậy nắp thùng chứa.

- Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp.

- Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động theo yêu cầu.

- Bảo quản ở nhiệt độ thấp. Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.

12. Cách ghi thông tin khác

Các thông tin khác được ghi trên nhãn hóa chất phải đảm bảo trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai nội dung khác của nhãn.

Ví dụ cách ghi thông tin khác như sau: xem thêm thông tin tại Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) hoặc xem thông tin khác tại tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều 17. Cách ghi nhãn phụ

1. Nhãn phụ phải được gắn trên bao bì của hóa chất và không được che khuất nội dung của nhãn gốc.

2. Trường hợp nhãn phụ có diện tích đủ rộng thì phải ghi toàn bộ nội dung bắt buộc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ được quy định tại Điều 12 Thông tư này.

3. Trường hợp nhãn phụ có diện tích nhỏ không thể ghi đầy đủ những nội dung bắt buộc thì những nội dung như: biện pháp phòng ngừa; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản được ghi ở tài liệu kèm theo hoá chất và trên nhãn phụ phải chỉ ra tài liệu ghi những nội dung đó.

Điều 18. Cách ghi hình đồ cảnh báo khi vận chuyển hóa chất

Hình đồ cảnh báo khi vận chuyển hóa chất là thông tin tối thiểu để người sử dụng có thể hiểu chính xác, không gây ra các cách hiểu sai đối với nhãn hoá chất. Chi tiết hình đồ vận chuyển hóa chất quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này. Hình đồ cảnh báo phải được nhận biết rõ ràng bằng mắt thường trên bao bì trực tiếp hoặc bao bì ngoài (nếu có), ở vị trí dễ quan sát.

Ví dụ Hình đồ cảnh báo vận chuyển hóa chất: Hình đồ số 5 tại Phụ lục 4 với hình ngọn lửa trên vòng tròn màu đen trên nền màu vàng ghi trên bao bì ngoài cảnh báo hóa chất được vận chuyển là chất oxy hóa (chất khí, lỏng, rắn oxy hóa).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm

1. Cục Hóa chất chịu trách nhiệm phổ biến, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi địa phương mình quản lý.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải gửi Bản phân loại và Phiếu ghi nhãn hoá chất cùng các tài liệu liên quan tới Cục Hóa chất trước 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường. Các thông tin được coi là bí mật kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải thông báo với Cục Hoá chất trước khi đưa hoá chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường và phải công khai với các cơ quan chức năng khác khi được yêu cầu.

4. Tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hóa chất và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP, Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN và các quy định tại Thông tư này.

Điều 20. Lộ trình áp dụng phân loại và ghi nhãn hóa chất

1. Hóa chất sản xuất, nhập khẩu đã thực hiện phân loại hoặc ghi nhãn để đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục lưu thông.

2. Đối với đơn chất:

a) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất thực hiện rà soát các nội dung về phân loại, ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Thông tư này;

b) Sau 02 (hai) năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải thực hiện xong việc phân loại, ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Thông tư này.

3. Đối với hỗn hợp chất

a) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất thực hiện rà soát các nội dung về phân loại, ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Thông tư này;

b) Sau 04 (bốn) năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải có trách nhiệm phân loại, ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Thông tư này.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website BCT;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

 

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 04/2012/TT-BCT

 Hanoi, February 13, 2012

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON THE CLASSFICATION AND LABELING OF CHEMICALS

Pursuant to the Government’s Decree No.189/2007/ND-CP of December 27, 2007 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade; the Government’s Decree No. 44/2011/ND-CP of June 14, 2011 on amending and supplementing the Article 3 of the Decree No.189/2007/ND-CP;

Pursuant to the Law on chemicals, of November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No.89/2006/ND-CP of August 30, 2006, on the label of goods; the Circular No.09/2007/TT-BKHCN, of April 6, 2007 of the Ministry of Science and Technology guiding the implementation of some articles of the Decree No. 89/2006/ND-CP;

The Minister of Industry and Trade stipulates the classification and labeling of Chemicals under the Globally Harmonized System as follows :

Chapter I

GENERAL REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular guides the classification and labeling for the Chemicals that are produced, imported and circulated in Vietnam.

2. The following Chemicals shall not in scope of adjustment of this Circular:

a) The Chemicals are temporarily imported for re-exported or for participation in fairs and exhibitions and then re-exported; Chemicals transited and transshipped from border gate to border gate; the non-trade imported Chemicals; the Chemicals are in the process of research at facilities of research and manufacture; the Chemicals manufactured and imported to serve the security and national defense, response to natural disasters, urgent epidemic diseases or other special cases;

b) The Chemicals that are gifts or donations and baggage of people on entry;

c) The Chemicals belong to the management scope of the Ministry of Science and Technology, Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Rural Development;

Article 2. Subjects of application

The Vietnamese and foreign organizations and individuals having activities of manufacture and franchised manufacture, processing, dividing and re-packaging (hereafter called the manufacture), trading, importing of the Chemicals in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chemical means an element, a compound, or a mixture that is exploited or created by humans from natural or artificial raw material in accordance with the regulation in the Clause 1, Article 4 of the Law on chemicals.

3. Substance means an element or a compound, including any impurities deriving from the course of processing, the additives necessary to preserve the stability of physical and chemical properties, excluding any solvents that may be separated without changing their characters in accordance with the regulation in the Clause 2, Article 4 of the Law on chemicals.

4. The mixture means a combination of two or more substances which do not react under normal conditions in accordance with provision in clause 3, article 3 of the Law on chemicals.

5. Hazardous chemical means the ones prescribed in clause 4, article 4 of the Law on chemicals having one or several of the hazardous properties in accordance with the classification principles of classification of the GHS as follows:

a) Easy to explode;

b) Strongly oxidative;

c) Strongly corrosive;

d) Flammable;

dd) Acutely toxic;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Causing irritation to human;

h) Causing cancer or posing threats of causing cancer;

i) Causing genetic mutation;

k) Reproductive toxic;

l) Bio accumulative;

m) Organically polluting and hard to decay;

n/ Environmentally toxic.

6. Chemical label is the written, printed, drawn words, figures, images, signs that are sunk printed, embossed directly or stuck, pinned or attached firmly on the commcercial packagings in order to presenting of necessary and principal information of chemicals to help the users know and used as the base for functional agencies to carry out inspection, supervision and control.

7. Chemical labeling is the presentation of necessary and principal contents about chemicals on their label to help consumers identify the goods and serve as the basis for purchasers to select, consume and use such goods; and for manufacturers, traders to advertise their goods and for functional agencies to conduct inspection and supervision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Supplementary label is the one showing compulsory contents translated from the original label in foreign language into Vietnamese and additional compulsory contents in Vietnamese as required by law which do not yet appear on the original label chemical.

10.The commercial packaging of chemical is the packaging containing chemicals, circulated together with such chemicals and including two kinds:

a) Holding packaging is packaging in direct contact with and directly holding chemicals;

b) Exterior packaging is packaging used to cover one or several units of chemicals contained in holding packaging.

11. Name and address of organization or individual responsible for chemicals are name and address of organization, individual manufacturing, importing, being entrusted to import chemicals.

12. Manufacture date is the point of time by which the manufacture, processing, bottling, packing or other forms to complete the final finishing stage of the chemical batch.

13. Expiry date of the chemicals is the point of time being defined for a chemical batch that after this time period this chemical is not permitted to be used.

14. Chemical circulation is activities of displaying, transporting and storing chemicals during the process of chemical sale and purchase, except for the cases prescribed in the Article 11 of this Circular.

Article 4. Responsibility for classification and labeling of chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For chemicals imported into Vietnam with original labels are not in accordance with provisions of this Circular, importing organizations and individuals make supplementary labels before putting them into circulation together with their original labels. The content written on the supplementary labels must be in accordance with provisions of this Circular.

3. The organizations, individuals manufacturing and importing chemicals must comply with the provisions of the law on the intellectual property and be responsible before law for the intellectual property matter for the contents written on the chemical labels.

Chapter II

CHEMICAL CLASSIFICATION

Article 5. Classification of chemicals according to the material hazard

1. The material toxicity is classified by the group of chemicals and characteristics as follows:

a) Explosive;

b) Flammable gas;

c) Flammable aerosols category;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Compressed gas;

e) Flammable liquid;

g) Flammable solid;

h) Self-reactive compound;

i) Pyrophoric liquid;

k) Pyrophoric solid;

l) Self-heating solid;

m) Self-heating compound;

n) Compound which, in contact with water, emit flammable gas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

q) Oxidized solid;

r) Organic peroxide;

s) Metal corrosion.

2. The details and standards of classification of hazard are prescribed in the Annex 1 attached with this Circular.

Article 6. Classification of chemicals by the degree of hazard affecting human health and environment

1. Hazards affecting the human health

a) Acute toxicity;

b) Skin corrosion;

c) Eye damage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Capable of causing the germ cell mutation;

e) Carcinogenic

g) Reproductive toxicity.

2. Hazard affecting environment

a) Water environment;

b) Affecting the ozone.

3. The details and standards of classification of hazard are prescribed in the Annex 2 attached with this Circular.

Chapter III

CHEMICAL LABELING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The position of chemical label is implemented by provision of clause 1, Article 6 of the Decree No. 89/2006/ND-CP. The chemical label must be shown in the form of printing, sticking, pinning or attaching on the commercial packaging of chemical where the compulsory prescribed contents of label can be noticeable easily and fully.

Article 8. Size of chemical label

Organizations, individuals manufacturing and importing are liable to label chemical shall determine themselves the size of label and, however, must ensure recording fully compulsory contents in accordance with provision in the section 1, chapter III of this Circular, and compulsory contents are easily readable by naked eyes.

Article 9. Colors of letters, symbols and images on chemical label

1. Color of letters, figures, figures, images, signs and symbols written on chemical label must be clear. For the compulsory contents as prescribed, colors of letters and figures must contrast with the background color of label in accordance with the regulation in Article 8 of the Decree No. 89/2006/ND-CP

2. In case not showing the contrary color of letters and figures then letters and figures must be sunk printed, embossed, casted clearly.

Article 10. Language displayed on chemical label

1. The compulsory contents on the chemical label must be written in Vietnamese, except for the case prescribed in Clause 4 of this Article.

2. The chemicals that are manufactured and circulated domestically, besides implementation of the provision in Clause 1, this Article, contents on label can be written in another language at the same time. The content written in another language must be correspondent to those in Vietnamese. The size of letters written in another language must not be bigger than that of contents written in Vietnamese.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The following content can be presented in other languages of Latin original letters must be truthful, clear, precise, correctly reflect the right nature of chemicals:

a) The international common names or scientific names of ingredients, quantitative ingredients of chemicals in case they cannot be translated into Vietnamese or their Vietnamese translation are meaningless;

b) Names and addresses of foreign businesses that manufacturing and franchising the manufacture of chemical.

Article 11. Cases not apply chemical labeling

1. The cases prescribed in clause 3, clause 4, Article 5 of the Decree No. 89/2006/ND-CP.

2. Chemicals imported in the course of transportation from the border gate to the storage of organizations, individuals manufacturing and importing chemicals then their labels must have at least: code of chemical identification; warning images, warning words, risk warnings.

3. Chemicals in the course of transportation from the manufacturing place to the place of storage and preservation, where belongs to the management right of the same organization and individual manufacturing chemicals.

4. Chemicals haven't been finished the packing manipulation in production line at manufacturing facilities yet.

Section 1. CONTENT OF CHEMICAL LABELING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The compulsory contents must be shown on chemical labels are in accordance with provision in clause 48, Article 12 of the Decree No. 89/2006/ND-CP and under regulations of GHS including:

1. Name of chemicals.

2. Code of chemical identification.

3. Warning images, warning words, risk warnings.

4. Measurement of prevention.

5. Quantitative.

6. Ingredient or quantitative ingredient.

7. Manufacture date.

8. Expiry date (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Origin of goods.

11. Instruction of use and preservation.

Article 13. Duty of supplementary labeling

The contents written on supplementary labels must not lead to misunderstanding about the content of original label prescribed in Article 12 of this Circular. In case of writing additional compulsory contents that the original labels do not have, organizations and individuals labeling must take responsibility before law for the accuracy and honesty of the additionally written content.

Article 14. Other information shown on chemical label

Besides compulsory contents prescribed in Article 12 of this Circular, the organizations and individuals manufacturing, importing chemicals can write the other contents on the label additionally. These contents must guarantee honesty and accuracy and must not lead to misunderstanding about characteristics of chemicals and compulsory contents written on chemical label. The other content can be written in the material safety data sheet or in the sheet of use instruction.

Article 15. Case of labeling when transporting chemicals

1. In the circulation of chemicals, except for the cases prescribed in Article 11 of this Circular, then chemicals when being transported, must have label in accordance with provisions in Article 12 of this Circular and have warning images in transportation in accordance with regulation of the Annex 3 of this Circular.

2. The warning images in transporting chemicals must be shown on the holding packaging for chemicals without exterior packaging. The warning images in transporting chemicals must be placed on the exterior packaging for chemicals have both holding and exterior packaging.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Way of writing compulsory contents on chemical label

- Name of chemical

Names of chemicals are registered by manufacturers under common called names, commercial names or other names that are written on chemical labels. For some substances that are considered as business secret of organizations and individuals manufacturing, importing and trading, are written on the chemical label their international common names.

Example of writing name of chemicals:

Name called by IUPAC: n-Butyl Acetate

Commercial name: Nomal Butyl Acetate

Other name (not scientific name): NBAC

2. Code of chemical identification

a) The code of chemical identification must be used on chemical label and it must be suitable with the symbol used on the Material Safety Data Sheet, abbreviated as MSDS;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The warning images, warning words, risk warnings

a) The organizations, individuals manufacturing and importing chemicals must have appropriate warning images, warning words and risk warnings in accordance with the classification prescribed in the Annex 1 and Annex 2 of this Circular;

b) The warning images are information for users to understand correctly without leading to misunderstanding about chemical label. The details of warning images are prescribed in the Annex 4 attached with this Circular.

Example 1 The warning image: the “Fire” image shown on holding packaging shall warn one of the following chemicals:

- Flammable substance;

- Self-reacting substance;

- Pyrophoric substance;

- Self-heating substance;

- Substance emitting flammable gas when react;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The warning words are used on label to indicate the relative danger degree of risk and to warn readers about potential risks. The warning words are displayed by the lower or upper case letters, bold letters with height of letters not less than 2mm. The warning words are used in GHS including: “danger” word is used for levels of more serious risks (for example in the main part of levels of risk 1 and 2); “warning” word is used for risks that are less dangerous)

c) The risk warning shows the level of risk, describes nature of risk of chemicals. The words for contents of risk warning are printed in lower or upper case letters with height of letters not less than 2mm.

Example: The flammable gas is classified and its correspondent warning images, warning words and risk warnings are shown as follows:

 

Level 1

Level 2

Warning images

Flame

No warning images

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Danger

Warning

Risk warnings

Highly flammable gas

Flammable gas

4. Measurement of prevention

The measurement of prevention is shown by information or concrete figures describing measurements and suggestions that must be carried out in order to reduce or prevent hazardous effects due to contacting dangerous chemicals, or reserving them in wrong way or transporting dangerous chemicals.

For example: way of writing measurement of prevention of the chemical HI-URETHAN LV17 is as follows:

Measurement of prevention:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If swallowed: ask for medical assistance immediately.

- If inhaled: move victim to clean air area.

- If skin contacted: wash clearly with soap and water.

- If eyes contacted: immediately, wash continuously with water and ask for medical assistance.

5. Quantitative

a) Way of writing quantitative of chemical is shown in accordance with state of chemicals: chemicals in form of solid, gas shall be shown in accordance with net quantity; chemicals in form of mixture of solid and liquid shall be shown in accordance with net quantity of mixture and quantity of solid; chemicals are compressed gas shall be shown in accordance with net quantity of compressed gas and net quantity of pressure vessel or net quantity of compressed gas and total quantity of compressed gas and pressure vessel; chemicals in viscous or pasty form, shall be shown in accordance with net quantity or the actual volume; chemicals in pasty form in spray bottles, shall be shown in accordance with net quantity including pasty substance and substance producing spraying pressure; chemicals in liquid form, shall be shown in accordance with actual volume at 20oC; chemicals in liquid form in spraying bottles, shall be shown in accordance with actual volume at 20oC including both liquid and substance producing spraying pressure;

b) Way of writing measurement units

- Writing quantitative measurement units on chemical label with their full names or symbols of measurement units. For example: write as “ gram” or “ g”, write as “milliliter” or “ ml”;

- Name of units is written in lower case letters, not using upper case letters for the initial letter. For example: kilogram, gram, not Kilogram, Gram (except for temperature: Celsius, 0C)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- There must be a space between measurement units and number. For example: 200 g, 300 ml, not 200g, 300ml;

- When showing quantity with calculation, the general unit for number must be written in parentheses or for each number separately. For example: (500 ± 5) g or 500 g ± 5 g, not 500 g ± 5 or 500 ± 5 g;

- Showing decimal point of quantity value must use comma (,), not dot. For example: 1,250 kg not 1.250 kg;

- For the quantity measurement units: kilogram (kg), gram (g), milligram (mg). Using g unit if less than 01 kg (For example: write 500 g not 0,5 kg); Using “mg” unit if less than 01 g (For example: write 500 mg not 0,5 g);

- For volume measurement units: liter (l), milliliter (ml). Using “ml” unit if less than one liter (For example: write 500 ml not 0,5 l)

6. Ingredient or quantitative ingredient

a) Writing chemical formula. For chemicals contained in pressure vessel, the loaded capacity must be written additionally.

For example: sulfuric acid; formula H2SO4; concentration: 99%

b) For the mixture, write ingredient or quantitative ingredient such as: solid form is quantity percentage of each solid substance; liquid form is quantity percentage of each liquid substance; gas form is quantity percentage of each gas substance; solid and liquid form is quantity percentage of each solid and liquid substance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Way of writing date, month and year for manufacture date is specified as follows:

a) Manufacture date, expiry date on label are fully written or abbreviated in uppercase letter as: NSX by the order of date, month, year of solar year. Each number showing date, month and year is written by two digits. It is permitted to write the number showing the year by four digits. Numbers showing date, month and year of a timeline must be written on same line. For example: Manufacture date is 02nd April 2006 then there are some ways of writing on the label as follows:

- NSX: 020406; or

- NSX 02 04 06; or

- NSX: 02042006; or

- NSX: 02 04 2006; or

-NSX: 02/04/06.

b) In case the “NSX” cannot be written with numbers showing date, month and year, there must have an instruction on label. For example: at the bottom of the packaging, the time of manufacture and expiry date is written “020406” then on the label we must write as follow: Refer to NSX at the bottom of packaging;

c) In case writing the manufacture time “NSX” in foreign language on label then there must have an instruction on label. For example: On packaging, the manufacture date is written “MFG 020406” then on the label we must write like this: NSX, refer to “MFG” on packaging;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Expiry date

In case chemicals have the expiry date then way of writing the expiry date is in accordance with provision in Article 15 of the Decree No. 89/2006/ND-CP and clause 5, section II of the Circular No. 09/2007/TT-BKHCN of April 06, 2007 of the Ministry of Science and Technology guiding the implementation of some articles of the Decree No. 89/2006/ND-CP.

9. Information of manufacturer, importer and distributor.

Writing name, address and telephone number of manufacturer, importer or distributor of chemicals on chemical label.

10. Origin of chemicals

a) Way of writing the origin of chemicals is prescribed as follows: to write “made in” or “origin from” along with name of the country or territory where manufacturing such chemicals;

b) For chemicals manufactured in Vietnam in order to circulate domestically, address of manufacture place of such chemicals has been written then it is not imperative to write its origin.

11. Instruction of use and preservation

Chemical label must be written the instruction of use and preservation so that users could identify as a basis for selection of storage and preservation and use of chemical safely.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Avoiding dust/smoke/dew/steam/water dust inhaling. Avoiding eliminating into environment. Keeping away from heating source/fire ray/top flame. Not eating or drinking or smoking when using products. Washing hands after contacting substance. Connecting the container with land to avoid electrostatic. Only using with equipments not producing fire ray. Always capping container.

- Using appropriate ventilation system.

- Using labor safety equipment as required.

- Preserving at low temperature. Closing the cap immediately after use.

12. Way of writing other information

The other information written on chemical label must guarantee honesty and accuracy and not lead to misunderstanding about characteristics of chemical and other content of label.

Example of writing other information as follows: refer to further information on Material Safety Data Sheet (MSDS) or in sheet of use instruction.

Article 17. Way of writing supplementary label

1. The supplementary label must be attached on packaging of chemical and not conceal content of original label.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In case the compulsory label has small area and then cannot be written fully the whole compulsory content then contents such as measurement of prevention; instruction of use and preservation are written in documents attached with chemical and on supplementary label must indicate the document having such contents.

Article 18. Way of writing the warning images when transporting chemical

The warning images when transporting chemical are the minimum information for users to understand correctly and therefore does not cause misunderstanding about chemical label. The details of the warning images of chemical transportation are prescribed in the Annex 4 attached with this Circular. The warning images must be recognized clearly by naked eyes on the holding packaging or the exterior packaging (if any) at the position being easy for observation.

Example of warning images of chemical transportation: the warning image No. 5 in the Annex 4 with figure of a flame on a black circle on the yellow background on the holding packaging with warning that chemical transported is oxidizing substance (the oxidizing liquid, gas, solid)

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 19. Responsibility

1. The Department of Chemical Products are liable to diffuse, monitor and instruct and supervise the implementation of this Circular.

2. The Departments of Industry and Trade of centrally-affiliated provinces and cities are liable to examine and inspect the implementation of this Circular within their respective localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The domestic and foreign organizations, individuals having activities of chemical manufacture and import and organizations, individuals having the relevant activities are liable to execute the Decree No. 89/2006/ND-CP, Circular No. 09/2007/TT-BKHCN and provisions in this Circular.

Article 20. Roadmap for application of chemical classification and labeling

1. The manufactured and imported chemicals that are classified or labeled in order to put into use and circulation in the market before the effective day of this Circular are permitted for continued circulation.

2. For element:

a) From the effective day of this Circular, organizations and individuals manufacturing and importing chemicals carry out the review of contents concerning the classification and labeling of chemicals as prescribed in this Circular;

b) After 02 (two) years from the effective day of this Circular, before putting chemicals into use and circulation in the market, organizations and individuals manufacturing and importing chemicals must finish their classification and labeling of chemicals as prescribed in this Circular.

3. For the mixture

a) From the effective day of this Circular, organizations and individuals manufacturing and importing chemicals carry out the review of contents concerning the classification and labeling of chemicals as prescribed in this Circular;

b) After 04 (four) years from the effective day of this Circular, before putting chemicals into use and circulation in the market, organizations and individuals manufacturing and importing chemicals must have responsibilities for classification and labeling of chemicals as prescribed in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular shall take effect for execution since March 30, 2012.

2. During the course of execution, if there is any problem arising, organizations and individuals should timely reflect to the Ministry of Industry and Trade for examination and settlement./.

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Nam Hai

 

 

ATTACHED FILE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.261

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!