Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02-LB năm 1961 về thể thức thanh toán cước phí bưu điện ghi nợ đối với các cơ quan, xí nghiệp do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Bưu điện ban hành.

Số hiệu: 002-LB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Bưu điện Người ký: Trịnh Văn Bính, Lê Viết Lượng, Vũ Văn Quý
Ngày ban hành: 23/08/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 002-LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

 

VỀ THỂ THỨC THANH TOÁN CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN GHI NỢ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP 

 

Từ trước tới nay, các cơ quan, xí nghiệp sử dụng Bưu điện trừ một số cước phí trả tiền ngay, còn phần lớn đều ghi số nợ như cước điện báo, điện thoại, cưới túi thơ quân bưu, v.v… đến hết tháng Bưu điện mới lập bảng kê xin thanh toán gửi cho cơ quan xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệm thu qua Ngân hàng.

Việc thu tiền chậm như vậy, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn lưu động định mức của ngành Bưu điện. Nhà nước phải cấp cho ngành Bưu điện một khoản vốn định mức về cước phí bưu điện ghi nợ chưa thu ngay được trong tháng, trong khi đó thì các cơ quan đã được cấp đủ bưu điện phí từ đầu tháng và các xí nghiệp đã phân bổ khoản chi bưu điện phí vào giá thành sản phẩm ngay trong tháng.

Để được hợp lý hơn, liên Bộ Tài chính – Ngân hành Nhà nước - Tổng cục Bưu điện, quy định một thể thức thanh toán cước phí bưu điện áp dụng đối với các cơ quan, xí nghiệp như sau:

Điều 1. Không kể các khoản cước phí bưu điện có thể thanh toán ngay như cước bưu điện, cước tỷ lệ thư chuyển tiền, cước bưu phẩm (tiền mua tem) cước đặt dây máy, v.v… tất cả các khoản cước phí khác về điện báo, điện thoại, vô tuyến điện, túi thư quân bưu, v.v… ghi số nợ hàng ngày, phải được thanh toán ngay nội trong tháng.

Điều 2. Bưu điện các tỉnh, thành, huyện, châu sẽ ký kết hợp đồng với các cơ quan, xí nghiệp thuộc phạm vi mình phục vụ thỏa thuận để cho Bưu điện thu các khoản cước phí ghi nợ nói ở điều 1, theo cách thức dưới đây:

- Căn cứ vào khối lượng bình quân sử dụng bưu điện mỗi tháng của các cơ quan, xí nghiệp, Bưu điện ấn định một mức thu kế hoạch, theo đó vào ngày 20 hàng tháng, Ngân hàng địa phương sẽ tự động trích ở tài khoản của cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, chuyển sang tài khoản doanh thu của Bưu điện số tiền bằng 2/3 mức thu kế hoạch mỗi tháng đã được ấn định.

Hết tháng, Bưu điện phải lập bảng kê thanh toán chính thức theo thực tế, gửi cho cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệm thu nhờ Ngân hàng thu hộ nốt số còn thiếu - Bảng kê thanh toán chính thức, Bưu điện phải tranh thủ lập càng sớm càng hay, không được để chậm quá ngày 10 tháng sau đối với Hà Nội, không chậm quá 5 tháng sau đối với các tỉnh, thành khác.

Điều 3. Thông tư này sẽ thi hành kể từ tháng 9/1961.

 

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC PHÓ

 

 

 

Vũ Văn Quý

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Viết Lượng

BỘ TÀI CHÍNH

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Văn Bính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02-LB năm 1961 về thể thức thanh toán cước phí bưu điện ghi nợ đối với các cơ quan, xí nghiệp do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Bưu điện ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status