Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Viễn thông Quân đội. Sau khi nghe Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Quá trình phát triển của ngành điện Việt Nam cần thiết phải hình thành thị trường điện để thu hút đầu tư vào phát triển ngành điện; kết quả vận hành thị trường điện thí điểm cho thấy các quy định quy phạm pháp luật và kinh nghiệm vận hành thị trường điện đã cho kết quả ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, các kết quả này chưa thực sự phản ánh đúng hành vi của thị trường điện do chưa thực hiện thanh toán.

Đồng ý thực hiện thanh toán thực theo thị trường cho các nhà máy đủ điều kiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 để thử nghiệm các hệ thống liên quan đến thanh toán và đánh giá hiệu quả của thị trường.

Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây để việc thanh toán thực theo thị trường đạt được hiệu quả cao nhất:

1. Bộ Công Thương

- Có quyết định thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc EVN trong tháng 4 năm 2012.

- Chỉ đạo EVN hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 41/2010/TT-BCT trước ngày 30 tháng 4 năm 2012.

- Chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định và ban hành 07 quy trình hướng dẫn thực hiện Quy định vận hành thị trường điện trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Chỉ đạo các nhà máy điện còn lại hoàn thành việc đầu tư thiết bị trong hàng rào nhà máy, hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện thử nghiệm, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ cho điều hành thị trường điện trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí trước ngày 30 tháng 4 năm 2012, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữa các khách hành sử dụng khí.

- Chỉ đạo các bên có liên quan khẩn trương hoàn thành đàm phán để ký kết Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trước ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hợp đồng đối với các dự án nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOT.

2. Bộ Tài chính

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để xây dựng và ban hành cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khẩn trương đàm phán để hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo quy định của Thông tư 41/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương: đối với các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc, các nhà máy điện EVN chiếm cổ phần chi phối hoàn thành chuyển đổi trước ngày 15 tháng 04 năm 2012; các nhà máy điện ngoài EVN hoàn thành chuyển đổi trước ngày 30 tháng 04 năm 2012.

4. Tập đoàn Viễn thông Quân đội

- Khẩn trương củng cố bộ phận vận hành hệ thống viễn thông điện lực để đảm bảo cho công tác vận hành hệ thống điện và vận hành thị trường điện được liên tục.

- Phối hợp với các đơn vị điện lực có liên quan để sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc vận hành thị trường điện.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Điều tiết điện lực;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN than và Khoáng sản VN, Viễn thông QĐ;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐMDN,
Cổng TTĐT;
Lưu: VT, KTN (4), V.(33).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127