Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 9085/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm dầu bôi trơn dùng cho sợi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9085/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9085/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nng tại Thông báo s 301/TB-PTPL ngày 28/7/2015, Công văn số 249/PTPLĐN-NV ngày 28/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm dầu bôi trơn dùng cho sợi - Finish oil Teron E-830.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600517557

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10045343196/A12 ngày 26/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm bôi trơn dùng cho sợi, có thành phần dựa trên sáp và chất hoạt động bề mặt tạo nhũ trong nước, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm bôi trơn dùng cho sợi, có thành phần dựa trên sáp và chất hoạt động bề mặt tạo nhũ trong nước, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.03 “Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu ct, các chế phm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai c, các chế phẩm chng gỉ hoặc chng mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là du bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử bng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có ngun gc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum ”, phân nhóm 3403.91 "- - Chế phẩm dùng để xử các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hay các vật liệu khác", phân nhóm "- - - Dạng lỏng", mã số 3403,91.19 "- - - -Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Nhơn Trạch (Cục Hải quan tnh Đồng Nai);
- Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 9085/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm dầu bôi trơn dùng cho sợi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211