Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8155/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8155/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOI ĐỐI VI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo s 1578/TB-PTPLHCM ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giy bìa tráng phủ một mặt, dạng cuộn Định lượng 230-315 gsm, Khổ 792-1100mm. Hàng tồn kho. Mới 100% (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Tân Nhật Việt. Địa chỉ: 574/4 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0302295085

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043797003/A11 ngày 12/06/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Các tông nhiều lớp đã tráng phủ bằng CaCO3 ở mặt trên, được làm bằng phương pháp ép m, gồm 3 lớp: lớp trên và lớp dưới được làm từ bột giấy tẩy trắng, lớp giữa chủ yếu được làm từ hỗn hp bột giấy tái chế. Dạng cuộn, chiều rộng 109.9cm. Định lượng 285.1g/m2

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Các tông nhiu lớp đã tráng phủ bng CaCO3 ở mặt trên, được làm bằng phương pháp ép ẩm, gồm 3 lp: lớp trên và lớp dưới được làm từ bột giấy tẩy trắng, lớp giữa chủ yếu được làm từ hỗn hợp bột giấy tái chế. Dạng cuộn, chiều rộng 109.9cm. Định lượng 285.1g/m2

thuộc nhóm 48.10 “Giy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bng cao lanh (China clay) hoặc bng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (k cả hình vuông), với mọi kích cỡ”, phân nhóm “Giấy và bìa khác”, phân nhóm 4810.92 - - Loại nhiều lớp”, mã số 4810.92.90 “- - - Loại khác” tại Danh mc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV I
(Cục Hải quan TP.H
Chí Minh);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Tân Nhật Việt;
(574/4 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP. H
Chí Minh)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔ
NG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 8155/TB-TCHQ ngày 08/09/2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy bìa tráng phủ một mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!